Free songs
Home / विचार (page 30)

œ::» विचार

Feed Subscription

सर्वाधिक चर्चामा रहेको  कुखुराको  बधिया भाले 

  डा.कृष्णभुषण महतो दे शको  कृषि क्षे त्रको  कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३७ प्रतिशत यो गदान रहे को  र कृषिको  अभिन्न अंगको  रुपमा पशु पालन क्षे त्रबाट १७ प्रतिशत यो गदान रहे को  छ । तीमध्ये  कुखुरा पालनबाट मात्र ६.८ प्रतिशत रहे को  छ । विगत २० वर्षदे खि हाम्रो  दे शमा कुखुरा ...

Read More »

कहिले  व्यवस्थापन हुने  दाङको  फोहोर ?

कहिले  व्यवस्थापन हुने  दाङको  फोहोर ?

डा.प्रकाश बुढाथोकी फो हो रमै ला पारिवारिक तथा आर्थिक क्रियाकलापको  उपज हो  । आधुनिक युगको  शहरीकरण, औ द्यो गिकीकरण तथा नव जीवनशै लीको  पाश्र्वप्रभावकै  रुपमा फो हो र ब्यवस् थापन चुनौ ती बन्दै छ । अझ विकासो न्मुख राष्ट्रहरु जहा“ राजनीतिक स् िथरता, नागरिक अनुशासन विकास भएको  ह“ुदै न, त्यहा“का शहरहरु फो हो रको  समस् याबाट आक्रान्त छन् । जनसंख्या ...

Read More »

आजको  आवश्यकताः बाम–कम्युनिष्टबीच गतिशील धु्रवीकरणको 

आजको  आवश्यकताः बाम–कम्युनिष्टबीच गतिशील धु्रवीकरणको 

    नरेन्द्रनाथ योगी राजनीतिक विचौ  लियाबाट ने पाली समाजलाई बचाउनुपर्छः ने पाल एक विकासो न्मुख दे श हो  । ने पालले  विश्वमा गरिवीको  सात औ  ं स् थान कटाउन थाले को  छ । ने पालको  कुल भूभागमध्ये  १७—१९ प्रतिशत मात्र भूभागमा निर्वाहमुखी कृषि खे तीमा आधारित छ । अरु सबै   भूभाग उच्च हिमाली, ...

Read More »

सर्वाेदय पुस्तकालय नव जागरणको केन्द्रस्थल जस्तै

सर्वाेदय पुस्तकालय नव जागरणको केन्द्रस्थल जस्तै

नारायणप्रसाद शर्मा विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय जस्ता ज्ञानगुन सिकाउन खो ज्ने लाई खो जी–खो जी जे ल हाल्ने , दण्ड सजाय गनेर्  र थुनछे क गनेर्  जमाना पनि थियो  । धे रै  पर जानै  पदैर् न, २००९ साल अघि निरंकुश राणा शासन रहदासम्म पनि यो  अवस्था थियो  । इतिहासको  यो  तीतो  यथार्थ ...

Read More »

बाढीको  पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणाली

बाढीको  पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणाली

खिलानाथ दाहाल ने पालका अधिकांश तराई मधे श क्षे त्रमा चुरे  तथा पहाडी क्षे त्रबाट बग्ने  नदीहरुको  बहाव र दिन प्रतिदिन चुरे  क्षे त्रबाट बग्ने  खहरे खो लाले  अनियन्त्रित रुपमा ल्याउने  गे ग्य्रानका कारण प्रत्ये क वर्ष डुबान र बाढीका कारण सयांै को  संख्यामा मानिसहरुको  मृत्यु हुने  गरे को  छ भने  ...

Read More »

भोगेको , देखेको  र लेखेको 

भोगेको , देखेको  र लेखेको 

नारायणप्रसाद पौडेल अब के  हुन्छ ?, जे  नहुनुपनेर्  हो  त्यही हुन्छ, जे  हुनुपनेर्  हो  त्यो चाहि हुदै न । यो जना अलपत्र पारिन्छ, सम्भव हुनसक्ने  कामलाई पनि असफल बनाइन्छ र सरकारको  लो कप्रियताको  रे खा तल झारिन्छ । चीनबाट फकेर् का प्रधानमन्त्रीले  आधा समृद्धि त लिएर आइसके को  अनुभूति ...

Read More »

आजको  आवश्यकता हामी र हाम्रो  भावनाको 

आजको  आवश्यकता हामी र हाम्रो  भावनाको 

पुजा राना मगर हाम्रो  दे श ने पाल हाम्रा वीर शहीदहरुको  रगतले  पो तिएको  छ । उनीहरुको  दे शप्रतिको  राष्ट्रभावले  गर्दा आजसम्म हामीहरु विश्वसामु चिरपरिचित छौ  ं । उनीहरुले  गरे का बलिदानको  हामीले  सदै  व सम्मान गर्नुपर्छ । उनीहरुले  आफ्नो  प्राणको  बाजी लगाए । तर अंगे ्रजको  सामु कहिल्यै   झुके नन् । मै  ले  ...

Read More »

स्वस्थ मन तनावमुक्त जीवनका लागि राजयोग

स्वस्थ मन तनावमुक्त जीवनका लागि राजयोग

ब्रहमाकुमार माधव तिमिल्सेना संसारमा अने क प्रकारका यो  ग र मेडिटे  शन सिकाइन्छ र ती सबै   यो  ग र मे  डिटे  शन कुनै   न कुनै   लक्ष उद्दे  श्यसहित सिकाइने   गरिन्छ । शारीरिक स्  वास्  थ्य, मानसिक स्  वास्  थ्य तथा तनाव कम गने र्  भन्ने   लक्षले   नै   आजकाल प्रमुखता पाएको   दे  खिन्छ । तर यो  ग ...

Read More »

समाजवादका चुनौती

समाजवादका चुनौती

देव गुरुङ दो स्रो  विश्वयुद्धपछि उपनिवे शलाई नया“ढंगले  ‘अपग्रे ड’ नगनेर्  हो  भने  उपनिवे श कायम राख्न सकिन्न भन्ने  निष्कर्षमा साम्राज्यवादीहरू पुगे  । यस् तो  हुदै  गएपछि नया खालका सूत्रहरू खो जी गर्न थालियो  । यस क्रममा वै चारिकरूपमा नवउदारवादको  व्याख्या गर्न थालियो  । यसरी नवउदारवादको  व्याख्या गदैर्  उदारीकरणले  समाजवादलाई ...

Read More »

थरिथरिका चित्रः दुनियाँ विचित्र

थरिथरिका चित्रः दुनियाँ विचित्र

डिल्ली बस्नेत ‘संगित’ मौ सम भइरहन्छ फे रबदल पार्टीजस् तै  अदल बदल बे चिदै छन् टाउका लिलामी बजारमा कसाइहरु दे खिन्छन् अगलबगलमा ।। हरे क कुरामा फे रबदलसगै  सै द्धान्तिक धरातल चिप्लिदै  गएको  वर्तमानले  भविष्यलाई कस् तो  रुप दे ला भन्ने  आशयका साथ मुक्तकीय बान्कीका साथ शुरुवात गरें पाठकवृन्द † अचे ल मानवीय ...

Read More »
Scroll To Top