Free songs
Home / विचार

œ::» विचार

Feed Subscription

प्रचण्ड र ओलीको अग्नि परीक्षाको घडी

प्रचण्ड र ओलीको अग्नि परीक्षाको घडी

नारायणप्रसाद शर्मा प्रत्यक्ष राजनीतिमा सबै   अटाउन सक्दै  नन् । तर ती नअटाउने  हरुलाई पनि राजनीतिले   पूरै   छाडे  को   हु“दै  न । राज्यको   सम्पूर्ण लगाम राजनीतिमै   के  न्द्रित हुन आएपछि हरे  कलाई राजनीतिले   छुनु स्  वाभाविकै   भयो   । वास्  तवमा राजनीति राज्य परिचालनकै   लागि हो   । सानै   छदादे  खि सुन्दै   आएको   कुरा हो  – यहा“ ...

Read More »

लोकतन्त्रमाथि किन सर्बत्र ब्याप्त संकटकाल ?

  लोक नारायणसुवेदी पुर ानो  परि भाषा जे  भए पनि लो कतन्त्र आज ब्यवहार मा बे ग्लै रुपमा परि भाषित र  अभिब्यक्त भइर हे को  छ । हिजो  जनताले , जनताका लागि जनताद्वार ा शासन गरि ने  पद्धतिलाई लो कतन्त्र भनिन्थ्यो  र  त्यसै  मूल्य पद्धति अनुरुपको  मानिन्थ्यो  । यसै  स् थापनालाई मूर्त रुप दिनका निमित्त विश्वमा ...

Read More »

फूटबल विकासका लागि स्थानीयस्तरबाटै  जागौ ं

फूटबल विकासका लागि स्थानीयस्तरबाटै  जागौ ं

नरेन्द्र पुन अनुपम सुन्दरता र विविधताले  भरिपूर्ण दक्षिण एशियाकै  सबै भन्दा ठूलो  उपत्यका दाङ ५ नं. प्रदे शमै  सबै भन्दा सम्भावना बो के को  अव्वल स थानमा रहे को  छ । यहा“ बसो बास गनेर्  सम्पूर्ण युवा शक्तिलाई फूटबल खे लको  माध्यमबाट एकसूत्रमा गो लबद्ध गरी फूटबल खे ललाई अझ द्रूत गतिमा ...

Read More »

राम्रो  काम गर्न नपाइने  मुलुक !

राम्रो  काम गर्न नपाइने  मुलुक !

नारायाणप्रसाद पौडेल ‘दे शी विदे शी प्रतिक्रियावादीहरुले  एमाले  र माओ वादी पार्टी एकताको  प्रयासलाई असफल पार्न प्रयत्न गर्नुका पछाडिको  मुख्य उद्दे श्य वामपक्षीय सरकारलाई विघटन गराउनु नै  हो ’ ने कपा मसालको  बै ठकपछि महामन्त्री मो हनविक्रम सिंहद्वारा जारी वक्तब्यमा भनिएको  छ– हाम्रो  मुख्य चिन्ताको  विषय यो  हो , ...

Read More »

कसलाई सो ध्ने  होला …

कसलाई सो ध्ने  होला …

डिल्ली बस्नेत ‘संगित’ वीर ने पालीका छो रा किन कायर झै ं भयौ  पुर्खाको  रक्त तिम्रो मा छै न कि तिमी के  भयौ  । अन्नाको  त्याग दे खे र सारा विश्व चकित भो  जन्मिनुपर्छ क्वै  त्यागी अनि बन्दछ दे श यो  । बने न जिन्दगी हाम्रो  लुटे राले  लुटीसके  घरका परका मिल्दै  ...

Read More »

अल्लोमा सर्वोत्कृष्टतापछि प्रेमकुमारी दिदी

अल्लोमा सर्वोत्कृष्टतापछि प्रेमकुमारी दिदी

गोविन्द खड्का भावमा पढे को  थिए । अभावमा बढे को  बल्ल थाहा पाए“ । जति बे ला दिदीले  मलाई खुशी साट्न निम्तो  गर्नुभयो  । प्राकृतिक रे सा वस् तु समूहअन्तर्गतको  प्रतिस् पर्धामा दे शभरबाटै  सवोर् उत्कृष्ट हुनुभएको  थियो  । त्यही खुशी साट्ने  मुडमा बै शाख ३ गते  चियापान कार्यक्रम आयो जना गर्नुभयो  । के ही ...

Read More »

दूरदर्शी दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र गुरुयोजना आवश्यक

दूरदर्शी दृष्टिकोण, स्पष्ट नीति र गुरुयोजना आवश्यक

नारायणप्रसाद पौडेल मानिसको   जीवनचक्र अदृश्य शक्तिमा कल्पनाको   सागरमा भ्रमको   जालमै   सञ्चालित छ । प्राकृतिक शक्ति जित्न खो  ज्छ । आफ्नो   काबुमा ल्याउन खो  ज्छ । आफू सञ्चालक व्यवस्  थापक हुन खो  ज्छ । सम्पूर्ण पक्षबाट जीत हुन सक्दै  न । किनभने   मानव वा कुनै   सजीव वस्  तु जन्मे  पछि मनै र् पर्छ । ...

Read More »

सुधारको  पर्खाइमा रामपुर खानेपानी

सुधारको  पर्खाइमा रामपुर खानेपानी

युवराज शर्मा गाउघरको  मुख्य समस् या खाने पानी हो  । यो  समस् या शहर र बजारहरुमा पनि छ । पानीका मूलहरु सुक्दै  जानु पानीको  परिमाण घट्दै  जानुले  गर्दा समस् या बढ्दै  गएको  हो  । यो  समस् याले  पीडित भएको  रामपुर खाने पानी तथा सरसफाइ उपभो क्ता समिति पनि छ । यस ...

Read More »

वन्यजन्तुको  सुरक्षा

वन्यजन्तुको  सुरक्षा

भुपेन्द्र सुवेदी ने पालको  संविधान २०७२ ले  निर्दे शित ने पाल सरकार, स् थानीय सरकार, संघीय सरकार, के न्द्रीय सरकारहरुको  सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषयवस् तु भने कै  भाग २६ मा उल्ले खित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रो त , प्राकृतिक साधनस्रो त संरक्षण र उपयो ग सम्बन्धी दफा ६ को  ५ मा जनसाधारणमा वातावरणीय ...

Read More »

स्थानीय सरकार संरक्षणमा जुट्नुपर्दछ

स्थानीय सरकार संरक्षणमा जुट्नुपर्दछ

डिल्लीबहादुर रावत हाम्रो  दे शले  गाईलाई राष्ट्रिय जनावर माने को  छ । संसारभरका हिन्दूहरुले  पूजा गर्दछन् । अझ धनकी दे वी लक्ष्मीको  रुपमा मानिएको  छ । गाईको  गो वर, मूत्र र दूधलाई पवित्र मानिन्छ । गाईको  गो वरमा पाइने  तिनथरिका ब्याक्टे रियाहरुबाट जै विक मल बनाइएको  छ । एकथरि ब्याक्टे रियाहरुले  हावामा रहे को  ...

Read More »
Scroll To Top