Free songs
Home / पाठक पत्र (page 5)

œ::» पाठक पत्र

Feed Subscription

कसले गर्ने पुलको हेरचाह ?

सरर् ा, सौ ंडियार  ह“ुदै  धर्ना जो ड्ने  सडकअन्तर्गत बबई नदीमा पक्की पुल बने को  छ । तर  पुलको  वर पर को  अवस् था जीर्ण छ । पुलको  उत्तर  र  दक्षिण भागमा सडकको  संर क्षणमा कसै ले  ध्यान नदिदा गाडीहरु चल्न नसक्ने  अवस् था छ । पुलको  छे उमा नदीको  बगर मा चर ाउन लग्ने  वस् तुभाउहरुले  ...

Read More »

एउटा सुन्दर नेपालको कल्पना

शान्तिका दूत गौ तम बुद्ध जन्मिएको  दे श ने पाल । विश्वमै  उच्च स् थानमा र हे को  सगर माथाको  दे श ने पाल । जलस्रो तको  दो स्रो  धनी ने पाल । अनुपम प्राकृतिका सौ न्दर्य भएको  दे श ने पाल । कलकल गदैर्  बगिर हने  नदीनाला, तालतलै या र झरनाहरुले  आनन्द थपिर हे का छन् । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस् कृति दे श ने पाल विविधतायुक्त ...

Read More »

लोकतन्त्रमा मन्त्रीको रवैया राजावादी भएन र ?

सांसदहरुले  आफ्नो  क्षे त्रमा तीन कर ो ड रुपै या“ विकास खर्चमा लगाउने  एकदम र ाम्रो  विषय हो  । दुर्गमका जनताले  खाने पानी, सिंचाई नभएको  ठाउ“(मा सिंचाई पुग्ला । सानो तिनो  पुल गर ाई वार पार  गर्न जनतालाई सुविधा हो ला । कुनै  ठाउ“मा सडक बिग्रे को मा सडक मर्मत गर्नुपर्ला । भवन मर्मत, पर्खाल मर्मत, ...

Read More »

ऊर्जा संकट र  पेट्रोल सहज भए जनता निर ाशमा पर्दैनन्

छिमे की दे े श भार तले  बे ला–बे लामा ने पालका र ाजनीतिक पार्टी र  ने पाल सर कार स“ग के ही फाइदा लिन ने पालकै  र ाजनीतिक पार्टीहरुको  गुनासो  सुने र  ने पालका जनतालाई नभई नहुने  वस् तुमा नाकाबन्दी गर ाइदिने  चाल ने पालको  र ाजनीतिमा सर गर्मी बदलिएको  अवस् थामा हुन्छ । यो  विषय भार तको  लागि फे सन जस् तो  भएको  छ । ...

Read More »

लोकमान नबोल्नुको  अर्थ के  छ

लो कमान सिंह कार्कीलाई लागे को  महाअभियो गप्रति दे शभरि  चर्चा भइर हे को  छ । यस् तो  अवस् थामा लो कमान र  उनका आसे पासे  र  शुभचिन्तकहरु कुनै  को ही बो ल्न सके े का छै नन् । यसमा के ही र हस् य छ । लो कमानको  अथाह सम्पत्तिको  छानबिन गनेर्  अधिकार  सर कार को  है न र  ? सर कार  के  कार ण मूकदर्शक ...

Read More »

घूस लिनेलाई के कारवाही भयो ?

मिति २०७३ साल भदौ  ३१ गते का दिन इलाका प्रशासन कार्यालय लमही शाखाका प्रमुख विक्रमबहादुर  ने पालीले  गढवा–३ बनकट्टी निवासी ७२ वर्षीय गुर्धा कामीस“ग नागरि कता बनाइदिने  शर्तमा पा“च हजार  रुपै या“ घुस लिएको  प्रमाणसहित वडा प्रहर ी कार्यालय लमहीमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा बुझाइएको  ...

Read More »

हामीले  जबर्जस्ती गरेका छैनौ ं’

नया“ युगवो ध दै निकको  कार्तिक २४ गते  बुधवार को  अंकमा कुटपिट र  जबर्जस् तीप्रति ध्यानाकर्षण शीर्षकको े  समाचार प्रति हाम्रो  गम्भीर  ध्यानाकर्षण भएको  छ । समाचार मा भूमिअधिकार  मञ्च दाङका अध्यक्ष निर्मला विकले  विज्ञप्ति जार ी गरी हामी दुई भाइ प्रल्हाद शाह र  प्रे म शाहले  स् थानीय चन्द्रबहादुर  हमाललाई ...

Read More »

निजामती प्रशासनमा चरम लापरवाही

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको  निजामती किताबखानाको  लापर वाहीले  म एकजना निम्नस् तर को  कर्मचार ी पा“च महिनाको  तलब, भत्ता पाउनबाट बञ्चित भएको  छु । जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालय दाङका कार्यालय सहयो गी म र ामकुमार  थारु २०७२÷१२÷३० मा ५८ वर्ष पूर ा भएपछि आवकाश दिनुपनेर् मा अवकाश नदिई २०७३÷५÷२९ गते सम्म हाजिर  ...

Read More »

अधिनायकवाद नलाद

भर्खर ै  जिविसको  निर्णयप्रति मे र ो  घो र  आपत्ति छ । दाङको  पातुखो ला र  अन्य खो लाबाट गिट्ठी छरर् ी उत्खनन् गनेर्  मापदण्ड निदेर् शिका बनाई जनता र  अन्य विकासका काममा झिक्ने  मापदण्ड बनाइएको  छ । यो  सहर ानीय छ । तर  जिविसको  जुन निदेर् शिका अनुसार  घनमिटर  तो के को लाई ...

Read More »

मैले जो देखें त्यही लेखें

एकदिन म काठमाडौ ं जा“दै  थिए“ । पुलिसहरुले  गाडीमा डबल ड्राइभर  हुनुपर्ने र  गल्लीमा मान्छे  हाल्नु हु“दै न भने र  चे किङ गर्नुहुन्थ्यो  ।  डबल ड्राइभर को  लाइसे न्स नदे खाए पा“च सयदे खि एक हजार  पा“चसयसम्म जरि वाना गर े को  दे खे ं । को लियामा मान्छे  हाले को  भे टे  पनि त्यही क्रमले  जरि वाना काट्ने  ...

Read More »
Scroll To Top