Free songs
Home / फिचर समाचार (page 414)

œ::» फिचर समाचार

Feed Subscription

विद्यार्थी भन्छन्– घर भन्दा विद्यालय फोहर 

गो विन्द खड्का स् यूजा, ७ जे ठ । ‘यहा“ को  ता कति फो हर  छ कति ? पानी जो  छै न । के  ले  सफा गनेर्  ?’– महे न्द्र मावि स् युजामा अध्यनर त छात्रा सरि ता भण्डार ीले  भन्नुभयो  । शौ चालयबाट फर्किदै  गर्दा भण्डार ीलाई घर को  कि यहा“को  चर्पी र ाम्रो  भनी सो ध्दाको  ...

Read More »

पूर्ण सरसफाइ अभियानमा सार्वजनिक निकाय सुस्त

सुदर्शन रि जाल र ामपुर  (दाङ), ६ जे ठ । दाङ जिल्लालाई खुला दिसामुक्त घो षणा गर्दा जुर्मुर ाएका जिल्ला खाने पानी तथा सर सफाइ कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, जिल्ला शिक्षा कार्यालय तथा जिल्ला जनस् वास् थ्य कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालयलगायतका जिल्लास् तर का कार्यालय र  यस मातहतका स् थानीय निकायहरु पूर्ण ...

Read More »

दाङमा बन्दैछन् भूकम्पपीडित सुत्केरीका कपडा

गो विन्द खड्का घो र ाही, ५ जे ठ । ‘एउटा बच्चाको  आमाले  कति पीडा भो ग्नुपर्छ भन्ने  अनुभव छ । सक्दो  सहयो ग गनेर्  भने र  कपडा सिलाउने  जिम्मा लिएका हौ ं’–सक्षम महिला सामुदायिक संस् थाका सदस् य दीपा बस् ने तले  भन्नुभयो  । संस् थाले  सुत्के र ी आमाका कपडा सिलाउने  र  बच्चाको  पो षणयुक्त खाना सवोर् त्तम ...

Read More »

अस्पतालले  बिभेद गरेको  संक्रमितको  गुनासो 

युगवो ध समाचार दाता घो र ाही, ४ जे ठ । ‘अरु जिल्लामा हुन्छ । हाम्रो  यहा“को  अस् पतालमा उपचार  किन हुन्न ?’– एकजना एचआईभी संक्रमितले  सो ध्नुभयो  । सानो तिनो  अप्रे सन गर्दा वा बच्चा जन्माउ“दा अस् पतालले  जिल्ला बाहिर  पठाउने  गर े काले  पीडित भएको  आइतवार  घो र ाहीमा जम्मा भएका जिल्लाभरि का संक्रमितहरुले  गुनासो  ...

Read More »

‘समाज निर्माणको  जिम्मा युवाको  का“ँधमा’

दशर थ घिमिर े दे उखुर ी, ३ जे ठ । जनउत्तर दायी समाज निर्माण गर्ने  जिम्मे वार ी युवाहरुको  का“धमा आएको  आइतवार  लमहीमा आयो जित एक कार्यक्रमका सहभागीले  बताएका छन् । उनीहरुले  सामाजिक विकासका लागि विधिविधानहरुको  पनि आवश्यकता पर्ने  भएकाले  सामाजिक अभियानहरु प्रक्रियागतरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने मा जो ड दिइएको  हो  । लमही जे सीजले  ...

Read More »

शान्ति समितिको  काम कर्तव्य सुनेर  अलमल

युगबो ध समाचार दाता घो र ाही, २ जे ठ । स् थानीय शान्ति समितिको  परि चय, काम कर्तव्य र  अधिकार बार े  प्रशिक्षण दि“दा विभिन्न गाविस र  नगर पालिकाबाट सहभागी समितिका पदाधिकार ीहरु कस् तुर ीले  बीना खो जे  जस् तै  अलमलमा पर े  । उनीहरुले  बनाएका सर्वदलीय है सियतको  समिति र  आलो पालो  गरि ने  ने तृत्वलाई तटस् थ भएर  काम ...

Read More »

दश गाविसमा खाद्य सुर क्षा कार्यक्रम

प्रतीक इच्छुक शर्मा सल्यान, ३१ बै शाख । सल्यानमा सञ्चालित कृषि तथा खाद्य सुर क्षा आयो जनाअन्तर्गत यो  वर्ष सञ्चालनमा र हे का कार्यक्रमको  समीक्षा गरि एको  छ । कार्यक्रममा बो ल्ने  वक्ताहरुले  जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकार ी बन्दै  गएको  र  यसलाई निर न्तर ता दिन आग्रह गर े का छन् । जिल्लामा जिल्ला पशु ...

Read More »

विभिन्न व्यक्तिहरु उपकरणसहित पक्राउ

युगबो ध समाचार दाता तुलसीपुर , २७ बै शाख । विभिन्न अपर ाधमा संलग्न व्यक्ति र  उपकर णहरु प्रहर ीले  विभिन्न जिल्लाहरुबाट नियन्त्रणमा लिएको  छ । विभिन्न जिल्लाबाट नियन्त्रणमा लिएका बन्दुक, कम्प्युटर , मो टर साइकललगायतका उपकर णहरुसहित अपहर णमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिइएको  र ाप्ती अञ्चल प्रहर ी कार्यालय तुलसीपुर ले  जनाएको  छ । अञ्चल प्रहर ीले  पत्रकार  सम्मे लन ...

Read More »

एघारौ ं वार्षिक गिद्ध सवेर्  हुने 

तुल्सीर ाम वली बिजौ र ी, २४ बै शाख । ने पाल पंक्षी संर क्षण संघका संर क्षणविद्हरुले े  बै शाख २४ गते दे खि गिद्धको  वार्षिक र ाजमार्ग ट्रान्स् जे क्ट सवेर् को  शुरुवात गर्न लागे का छन् । यस टो लीले  तर ाईको  पूर्व–पश्चिम र ाजमार्गअन्तर्गत झापाको  का“कडभिट्टाबाट शुरु गर ी कञ्चनपुर को  गड्डाचौ कीसम्म एक हजार २८ किमि लामो  र ाजमार्गमा सवेर्  ...

Read More »

वन संर क्षणका लागि तीन योजना

शिवर ाज पन्थी गढवा, २१ बै शाख । दे उखुर ी र ाप्ती पारि का छ गाविस गो बर डिहा, गंगापर स् पुर , गढवा, को इलाबास, बे ला र  र ाजपुर मा वन, वातावर ण र  जै विक विविधताको  संर क्षणका लागि पौ ने  चार  कर ो ड बढीको  यो जना तय गरि एको  छ । वन तथा वातावर ण संर क्षण समन्वय समिति गढवाको  आइतवार  ...

Read More »
Scroll To Top