Free songs
Home / सम्पादकीय (page 30)

œ::» सम्पादकीय

Feed Subscription

ग्रामीण विकास र समृद्धि

ग्रामीण विकास र समृद्धि

  दुर्गम क्षे त्रका ग्रामीण समुदायसम्म शिक्षा, स् वास् थ्य, सुरक्षा, सञ्चारलगायत अति आवश्यकीय से वा पु¥याउने  उद्दे श्यका साथ राज्यले  वषेर् नि अरबौ ं धनराशी खर्च गदैर्  आएको  छ । तर राज्य को षबाट लगानी भएअनुरुप त्यसको  प्रतिफल भने  अझै  जनताले  प्राप्त गर्न सके का छै नन् । अहिले  पनि धे रै  ...

Read More »

विकास बहसको  सार्थकता

विकास बहसको  सार्थकता

दाङ जिल्लाका प्रतिनिधिसभा एवं प्रदे शसभाका सदस् य, स् थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखहरुको  उपस् िथतिमा दाङको  समृद्धिका लागि दूरदर्शी यो जना विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरे र जिल्ला समन्वय समितिले  निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई एउटै  थलो मा उपस् िथत गराउने  महत्वपूर्ण काम गरे को  छ । ने पालको  संविधानले  स् थानीय, प्रदे श र संघ गरी तीन ...

Read More »

परम्परागत अभ्यासको  अन्त्य कहिले  ?

परम्परागत अभ्यासको  अन्त्य कहिले  ?

  देशमा लो कतान्त्रिक राज्यव्यवस् था छ । जनताको  लामो  अनि कठीन संघर्षपश्चात दे शमा संघीय लो कतान्त्रिक गणतन्त्र स् थापना भएको  छ । सबै खालका निरंकुश शासनलाई विस् थापित गदैर्  लो कतान्त्रिक राज्यव्यवस् था स् थापित भइसक्दा समे त महिला, दलित तथा विपन्न समुदायका नागरिकको  जीवनमा अझै  लो कतन्त्र आउन सके को  छै न । निरंकुश ...

Read More »

रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको सन्देश

रारा–कर्णाली पर्यटन वर्षको सन्देश

आर्थिक विकास सूचकांकमा तुलनात्मक रुपमा पछाडि परे  पनि अपार सम्भावना बो के को  कर्णाली प्रवे शले  नयाँ वर्षको  अवसर पारे र पर्यटनबाटै  समृद्धि सम्भव छ भन्ने  सन्दे श दिन सफल भएको  छ । साथै  विकास गर्नका लागि ठूलो  धनराशी खर्च गर्नुपदैर् न, कुनै  विदे शीको  मुख ताक्नुपदैर् न र ...

Read More »

आर्थिक अराजकता रोक

आर्थिक अराजकता रोक

पछिल्लो  समयमा आर्थिक क्षे त्रका डरलाग्दा तस् िवर प्रस् तुत भइरहे का छन् । के ही दिनअघि अर्थमन्त्रीले  सार्वजनिक गरे को  श्वे तपत्रमा राज्यको  ढुकुटी घाटामा चलिरहे को  तथ्य बाहिर आएको  थियो  । त्यो  श्वे तपत्रमा ४७ अर्ब घाटामा राज्यको  ढुकुटी चलिरहे को  उल्ले ख छ । यसको  खण्डन गर्न के ही राजनीतिक दल र ...

Read More »

शिक्षामा सुधारको साँचो

शिक्षामा सुधारको साँचो

एक्काइसौ ं शताव्दीमा शिक्षा हरे क मानिसको  आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्छ । शिक्षाको  विकासबिना राष्ट्र र समाजको  समुन्नति सम्भव हुँदै न । शिक्षा प्राप्त नभएको  अशिक्षित मानिसले  जीवनमा के ही पनि गर्न सक्दै न । शिक्षाबाट नै  ज्ञान, बुद्धि र विवे क प्राप्त हुने  भएको ले  शिक्षा नै  विकास र प्रगतिको  ...

Read More »

नसुध्रिएको  विकास प्रवृत्ति

नसुध्रिएको  विकास प्रवृत्ति

  दे शमा ठूलो  राजनीतिक परिवर्तन भएको  छ । प्राप्त राजनीतिक अधिकारलाई संस् थागत गदैर्  मुलुकलाई अब समृद्धिको  बाटो मा अघि बढाउने  उद्घो ष राज्य र राज्य सञ्चालक दलहरुले  गरिरहे का छन् । कागजी यो जना र राज्य सञ्चालकका प्रतिबद्धता हे र्दा दे श धे रै  अगाडि बढिसके को  दे खिन्छ । तर जुन ...

Read More »

प्रदेशको  नीति तथा कार्यक्रम अपुरो

प्रदेशको  नीति तथा कार्यक्रम अपुरो

आर्थिक र सामाजिकरुपले  समृद्ध प्रदे श बनाउने  ‘समृद्ध प्रदे श खुशी जनता’ को  लक्षसहित पाँच नम्बर प्रदे शको  नीति तथा कार्यक्रम अस् ित आइतवार प्रदे श संसदमा प्रस् तुत भयो  । चालु आर्थिक वर्षको  बाँकी तीन महिनाका लागि ल्याइएको  नीति तथा कार्यक्रम वास् तवमा अपुरो  दे खिएको  छ । तीन ...

Read More »

प्रम ओलीको भारत भ्रमण

प्रम ओलीको भारत भ्रमण

  ने पालका प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओ ली भारतको  तीनदिने  राजकीय भ्रमण पूरा गरी स् वदे श फिर्ता हुनुभएको  छ । ने पालको  कुनै  पनि प्रधानमन्त्री भारत पुगे र आउँदा एकखालको  संशय र आशंका रहने  परम्परा जस्तै  बनिसके को  छ । तर प्रधानमन्त्री ओ लीको  यो  भारत भ्रमण यसमाने मा अलिक ...

Read More »

खेलकूद पूर्वाधारमा ध्यान देऊ

खेलकूद पूर्वाधारमा ध्यान देऊ

पछिल्लो  समय दाङमा नियमितजसो  खे लकूद प्रतियो गिता सञ्चालन भइरहे का छन् । के ही समयअघि दाङमै  राष्ट्रिय फूटबल आयो जना भयो  भने  क्रिके टमा पनि माथिल्लो स् तरकै  प्रतियो गिता दाङमा भयो  । अहिले  पनि जिल्लाका विभिन्न स् थानमा फूटबल र क्रिके ट खे ल भइरहे का छन् । यसले  पछिल्लो  समय दाङमा खे लकूद गतिविधि ...

Read More »
Scroll To Top