Free songs
Home / सम्पादकीय (page 20)

œ::» सम्पादकीय

Feed Subscription

अन्तरिम आदेशपछि सुल्टिएको बाटो

अन्तरिम आदेशपछि सुल्टिएको बाटो

उच्च अदालत तुलसीपुरले  शुल्क बृद्धि लागु नगर्न अन्तरिम आदे श जारी गरे पछि राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा दे खिएको  समस्या तत्कालका लागि समाधान भएको  छ । प्रतिष्ठानले  अप्रत्याशित र अस्वाभाविकरुपमा शुल्क बृद्धि गरे पछि जनस्तरमा ब्यापक असन्तुष्टि देखिएको  थियो  । राजनीतिक दल र नागरिक क्षे त्रका अगुवा ...

Read More »

संघीय शिक्षा नीतिको   बहस

संघीय शिक्षा नीतिको   बहस

सरकारले   नयाँ संघीय शिक्षा नीतिको   गृहकार्य अन्तिम चरणमा पु¥याएको   जनाएको   छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयो  गमार्फत सरकारले   नयाँ संघीय शिक्षा नीतिको   गृहकार्य गरिरहे  को   छ । आयो  गले   प्रारम्भिक प्रतिवे  दन तयार पारे  को   छ । यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले   स्वीकृति दिएर कानुन निर्माणको   मस्यौ दा तयार पारिने  छ र फागुनसम्म यसको   ...

Read More »

शुल्क बृद्धिको  निर्णय फिर्ता गर

शुल्क बृद्धिको  निर्णय फिर्ता गर

दाङ जिल्लाको  मात्रै  नभएर यस क्षे त्रकै  महत्वपूर्ण उपलब्धि हुने  ठानिएको  राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स् थापनाकालदे खि नै  चर्चा र विवादको  घे रामा पदैर्  आएको  छ । तत्कालीन राप्ती उपक्षे त्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण गनेर्  कि नगनेर्  भन्ने  विवादको  टुंगो  लागे र प्रतिष्ठानमा हस्तान्तरण भएपछि प्रतिष्ठानले  ...

Read More »

कर्मचारी समायोजनको सकस

कर्मचारी समायोजनको सकस

प्रतिनिधिसभाले  सरकारले  ल्याएको  कर्मचारी समायो जन अध्यादे श २०७५ लाई हिजो  स्वीकृत गरे को  छ । यसअघि संसद बै ठक नचले को  बे ला सरकारले  कर्मचारी समायो जन अध्यादे श ल्याएको  थियो  । संसद बै ठक चले पछि त्यसलाई पारित गर्नुपनेर्  संवै धानिक व्यवस् था रहे काले  संसदको  हिउँदे  अधिवे शन शुरु भएलगत्तै  प्राथमिकताका साथ यसलाई ...

Read More »

हठात् शुल्क बृद्धि गर्नु सही होइन

हठात् शुल्क बृद्धि गर्नु सही होइन

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले  आजदे खि लागु हुने  गरी प्रतिष्ठानबाट प्रवाह हुने  सबै  स्वास्थ्य से वामा शुल्क बृद्धि गरे पछि ने पाल सरकारले  निःशुल्क दिँदै  आएका स् वास् थ्य से वाहरु प्रभावित मात्र भएका छै नन् ओ पिडी, इमर्जे न्सीलगायतमा से वा लिने  बिरामीले  थप आर्थिक भार खे प्नुपनेर्  भएको  छ । प्रतिष्ठानको  ...

Read More »

खानेपानीको  स्रोत व्यवस्थापनको  चुनौती

खानेपानीको  स्रोत व्यवस्थापनको  चुनौती

तीब्र शहरीकरण र जनसंख्या बृद्धिसँगै  शुद्ध खाने पानीको  व्यवस्थापन गनेर्  काम दाङ उपत्यकामा चुनौ तीपूर्ण बन्दै  गएको  छ । दे उखुरी उपत्यकामा भने  राप्ती नदीका कारण खाने पानी र सिंचाईका लागि पानीको  समस्या छै न । स्रो तको  कमी नभए पनि व्यवस्थापनमा समस्या छ । वर्षातमा राप्ती नदीले  पु¥याउँदै  ...

Read More »

वडा तहबाटै थालिनुपर्छ शैक्षिक सुधार

वडा तहबाटै थालिनुपर्छ शैक्षिक सुधार

ने पालमा राज्यपुनर्संरचनासँगै  सबै  क्षे त्रमा सुधारको  अपे क्षा गरिएको  थियो  । संविधान जारी भई तीनवटै  तहका निर्वाचन भएको  के ही समय बितिसक्दा पनि अझै  राज्यपुनर्संरचनाको  काम पूरा हुन सके को  छै न । खासगरी अहिले  कर्मचारी समायो जनको  सवालमा निकै  ठूलो  समस् या दे खिएको  छ । कर्मचारी समायो जन ऐ न लागु ...

Read More »

सीमा क्षेत्रमा राज्यको  बलियो  उपस्थिति आवश्यक

सीमा क्षेत्रमा राज्यको  बलियो  उपस्थिति आवश्यक

ने पालीहरु राष्ट्रवादका हिसाबले  संसारकै  अब्बल मानिन्छौ ं । दे शप्रतिको  माया ने पालीहरुमा निकै  धे रै  छ । उनीहरुले  आफ्नै  हिसाबले  ने पाली सिमानाको  रक्षा पनि गरिरहे का छन् । खासगरी सीमा क्षे त्रमा बसो वास गनेर्  नागरिक मानव पिलरको  रुपमा खडा भएका छन् । उनीहरुले  सिमाना जो गाएका छन् । भइपरी आउँदा विदे शी ...

Read More »

बालविवाहको  भयावह रुप

बालविवाहको  भयावह रुप

ने पाललगायत विश्वका अति गरिव र अविकसित मुलुकहरुमा बालविवाह एउटा गम्भीर सामाजिक समस्याका रुपमा बढ्दै  गइरहे को  छ । बालविवाह सामाजिक कुरीति मात्र नभएर कानुनीरुपमा आपराधिक कार्य हो  । यसले  बालबालिकाको  स्वास्थ्य र सामाजिक जीवनमा गम्भीर नकारात्मक असर पादैर्  आएको ले  यसलाई रो कथाम वा नियन्त्रण ...

Read More »

दुर्घटना न्यूनीकरण साझा सरोकार

दुर्घटना न्यूनीकरण साझा सरोकार

के ही दिनयता सवारी दुर्घटना निकै   बढे का छन् । नुवाको टदे खि दाङसम्म आउँदा ठूलो  मानवीय क्षति हुने  गरी दुर्घटना भइरहे का छन् । दाङको  राम्रीमा भएको  दुर्घटना पछिल्लो  समयमा भएका अन्तर्राष्ट्रियस् तरका दुर्घटनामध्ये कै   निकै   भयानक र हृदयविदारक छ । एउटा कले जका विद्यार्थी नै   सकिने  गरी भएको  दुर्घटनाले  ...

Read More »
Scroll To Top