Free songs
Home / सम्पादकीय (page 20)

œ::» सम्पादकीय

Feed Subscription

वडा तहमा जाने बजेट बढाऊ

वडा तहमा जाने बजेट बढाऊ

मुलुक बजे ट बहसमा के न्द्रित छ । संघीय सरकार र प्रदे श सरकारले  सार्वजनिक गरे को  बजे ट सम्बन्धित संसदमा छलफल भइरहे को  छ भने  स् थानीय सरकारहरु बजे ट निर्माणको  तयारीमा जुटे का छन् । स् थानीय तहहरुले  बजे टअघि सार्वजनिक गरिने  नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न शुरु गरे का छन् । उनीहरुले  दे शब्यापी ...

Read More »

सम्झौता कार्यान्वयनको  दृढता

सम्झौता कार्यान्वयनको  दृढता

नयाँ सरकार बने पछि छिमे की दे शको  भ्रमण गर्नु नियमित प्रक्रियाजस् तै  बने को  छ । त्यसमा पनि हरे क प्रधानमन्त्रीले  पहिले  भारत भ्रमण गनेर्  परम्परा नै  बनिसके को  छ । के ही प्रधानमन्त्रीले  यसलाई तो ड्न खो जे  पनि उनीहरु लामो  समयसम्म टिक्न नसके को  जगजाहे र छ । कतिपय यस् ता प्रधानमन्त्री थिए, ...

Read More »

कांग्रेसभित्रको विवाद

कांग्रेसभित्रको विवाद

यतिबे ला प्रमुख प्रतिपक्षी दल ने पाली कांग्रे सभित्र वर्तमानमा पार्टीको  भूमिका र भविष्यप्रति चिन्ता दे खिन थाले को  छ । के न्द्र र सातै  प्रदे शमा ने पाली कांग्रे स प्रतिपक्षको  भूमिकामा छ । लामो  समयसम्म सत्तामा बस् दै  आएको  पार्टी राज्य सञ्चालनमा भूमिकाविहीन अवस् थामा पुग्दा त्यसको  पीडालाई अस् वाभाविक भन्न पनि ...

Read More »

बालबालिकालाई विकृतिबाट जोगाऔ ं

बालबालिकालाई विकृतिबाट जोगाऔ ं

  ने पालमा विभिन्नखाले  समस् या रहे का छन् । हुन त जहाँ समाज छ, त्यहाँ सामाजिक समस् या भइहाल्छन्, त्यसमा पनि ने पालमा जे  समस् या पनि बढी नै  छन् । ने पालमा बालबालिकाको  क्षे त्रमा पनि धे रै  समस्या दे खिने  गरे का छन् । एकातिर गरिवी र अभावका कारण ठूलो  हिस् सामा ...

Read More »

स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच

स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच

  आर्थिक वर्ष सकिनै  लाग्दा दाङमा स् वास् थ्य शिविर आयो जना भइरहे का छन् । अस् ित मात्रै  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकास् िथत लक्ष्मीपुरमा बृहत् स् वास् थ्य शिविर सम्पन्न भएको  छ । सामाजिक संस्थाहरुको  आयो जनामा ज्ये ष्ठ नागरिकहरुका लागि निःशुल्क स् वास् थ्य परीक्षण र प्रजनन स् वास् थ्य शिविरमा एक हजार बढीले  स् वास् थ्य परीक्षण ...

Read More »

प्रधानमन्त्रीको  चीन भ्रमण

प्रधानमन्त्रीको  चीन भ्रमण

  दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमतप्राप्त सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री के .पी. शर्मा ओ ली भो लि असार ५ गते दे खि उत्तरको  छिमे की चीनको  छ दिने  भ्रमण गदैर्  हुनुहुन्छ । शुरुमा भारत भ्रमण गरे पछि अन्य मुलुकको  भ्रमणमा निस् कने  ने पाली कूटनीतिक परम्परालाई निरन्तरता दिने  काम प्रधानमन्त्री ओ लीले  गर्नुभएको  ...

Read More »

कृषि उत्पादन बढाउने  कुरा

कृषि उत्पादन बढाउने  कुरा

असार महिना शुरु भएस“गै  मनसुन प्रारम्भ भएको  छ । ने पाली परम्पराअनुसार असार–साउन महिनालाई मानो  छरे र मुरी उब्जाउने  दिनका रुपमा लिइन्छ । एक दुई महिना मे हनत गरे र बाह्र महिना खान पुग्ने  अन्न उत्पादन गनेर्  विगतको  परम्परा हो  । त्यो  अब क्रमशः तो डिदै  जान थाले को  ...

Read More »

विश्व शान्तिको आशा

विश्व शान्तिको आशा

  केही समय अघिसम्म संसारले  कल्पना गर्न नसके को  एउटा घटना भएको  छ– अमे रिका र उत्तरको रियाबीचको  वार्ता । वार्ता मात्र भएन, दुबै  दे शका राष्ट्रपतिहरुले  ऐ तिहासिक समझदारीमा समे त हस् ताक्षर गरे का छन् । यदि यो  प्रक्रियाले  सार्थकता पायो  भने  विश्व राजनीतिक इतिहासमा २०१८, जुन १२ ...

Read More »

मानवीय मूल्यको  खडेरी

मानवीय मूल्यको  खडेरी

दाङको  भालुबाङमा जे ठ २५ गते  भएको  एउटा अमानवीय घटनाको  बारे मा जे ठ २८ गते  तथ्य सार्वजनिक भएको  छ । अर्घाखाँचीको  शीतगंगा नगरपालिका घर भई भालुबाङमा घडे री जो डे की एक महिला आफ्नो  घडे री क्षे त्रमा आएको  बे ला सस् तो  मूल्यमा घडे री बिक्री गर्न भनियो  । उनले  सस् तो  ...

Read More »

योजनामा पक्षपात बन्द गर

योजनामा पक्षपात बन्द गर

  सरकारले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि यो जना तथा बजे ट बनाउने  बे ला हो  यो  । संघीय सरकारले  आगामी आर्थिक वर्षका लागि जे ठ १५ मा संसदमा प्रस् तुत गरे को  बजे टमा छलफल भइरहे को  छ । कतिपय प्रदे श सरकारहरुले  नीति तथा कार्यक्रम प्रस् तुत गरिसके का छन् भने  बजे ट ...

Read More »
Scroll To Top