Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / रुकुमपूर्वमा दुई एफएम सञ्चालनको  तयारी

रुकुमपूर्वमा दुई एफएम सञ्चालनको  तयारी

जयमान बुढा मगर

रुकुमपूर्व। रुकुमपूर्वमा दुई एफएम रे डियो  निर्माणको  काम अन्तिम चरणमा पुगे को  छ। रे डियो  पूर्वी एफएम र रे डियो  रुक्मिणी एफएम नामकका दुई रे डियो को  निर्माण काम भइराखे को  छ। पूर्वी रुकुम बहुउद्दे श्यीय समाज विकास के न्द्र र जिल्लाका तीन स्थानीय तहको  साझे दारीमा रे डियो  पूर्वी एफएम सञ्चालन हुन लागे को े  हो ।

रे डियो का लागि भूमे , पुथा उत्तरगंगा र सिस्ने  गाउ“पालिकाले  २०÷२० लाख र संस्थाको  २० लाख रकम गरी ८० लाखमा उक्त रे डियो  निर्माण हुने भएको  संस्थाका उपाध्यक्ष शालिन पुनले  जानकारी दिनुभयो । ७० प्रतिशत काम पूरा भएको मा स्टुडियो  निर्माण, आवश्यक सबै  सामान खरीद गरिसकिएको  र बा“की काम टावर निर्माण र व्यवस्थापन गर्ने  रहे को  पुनले  उल्ले ख गर्नुभयो ।

रुकुमपूर्वमा कुनै  पनि मिडिया नभएपछि नागरिकबाट मिडिया स्थापना गर्नुपर्ने  सुझाव आएपछि तीन गाउ“पालिका र संस्थाको  साझे दारीमा रे डियो  स्थापनाको  काम भइराखे को  रे डियो  निर्माणका निर्दे शन समितिका संयो जक तथा सिस्ने  गाउ“पालिकाका अध्यक्ष कुमारी बरालले  बताउनुभयो ।

‘हरे क विकासका गतिविधिको  जानकारी तथा चे तना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नागरिकमा सन्दे श दिने मुख्या उद्दे श्य छ।’

त्यसै गरी रे डियो  रुक्मिणी एफएम जनचे तनाका लागि सामुदायिक रुक्मिणी सञ्चार के न्द्रद्वारा सञ्चालित हुने भएको  छ। भिजन कृषि सहकारी संस्थाको  के ही लगानी रहे को  र तीन गाउ“पालिकालाई पा“च÷पा“च लाख रकम अनुदान माग गरिएको  बताइएको  छ। उक्त रे डियो  निर्माणको  काम ६० लाखमा बन्ने  भएको  हो ।

दुई एफएम रे डियो  एक हजार वाट क्षमताका छन्। रे डियो  पूर्वी एफएमको  फ्रिक्वे न्सी १०३.२ मे गाहर्ज र रे डियो  रुक्मिणी एफएमको  फ्रिक्वे न्सी ९२.२ मे गाहर्ज छन्। दुबै  एफएम निर्माण कार्य समितिले े  बै शाख महिनाभित्रमा प्रसारण गर्ने  जानकारी दिएको  छ। रे डियो  पूर्वीको  स्टुडियो  सिस्ने  ५ टाकुरा र रे डियो  रुक्मिणीको  स्टुडियो  सिस्ने  छ छिप्रीदहमा रहे को  छ। रुकुमपूर्वमा कुनै  पनि मिडिया स्थापना भएका छै नन। दुई रे डियो  प्रसारण हुन लागे को मा स्थानीय हर्षित छन्।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top