Free songs
Home / फिचर समाचार / कृषि र  पशुपालनमा जोड दिँदै  गढवा गाउँपालिका

कृषि र  पशुपालनमा जोड दिँदै  गढवा गाउँपालिका

शिबराज पन्थी

गढवा । गढवा गाउ“पालिकाले  चालु आर्थिक वर्षमा कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न जो ड दिएको  छ। कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायबाट किसानहरुलाई आत्मनिर्भर र ब्यवसायमुखी बनाउने  गाउपालिकाको  यो जना रहे को  अध्यक्ष सहजराम यादवले  बताउनुभयो । किसानहरु समृद्ध भए मात्रै  राष्ट्रको  विकास र समृद्धि हुनसक्ने  भन्दै  यस वर्ष कृषि तथा पशुपालन ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गनेर् गरी गाउ“पालिकाले  काम शुरु गरे को  उहाले  बताउनुभयो ।

गाउ“पालिकाले  आठवटै  वडामा पशुपालन कार्यबाट ब्यवसायमुखीढंगले  किसानहरुको  समे त लगानी रहने  गरी २८ वटा गो ठ सुधारका यो जनाहरु निर्माणको  कार्य सम्पन्न भइसके को  पशु शाखाका संयो जक खे म चौ धरीले  जानकारी दिनुभयो । जस अनुसार बाख्रा पालन ब्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न गाउ“पालिकाले  विभिन्न वडामा सातवटा खो र निर्माण कार्यमा साझे दारी गरे को  छ भने  बंगुर पालनका लागि आठवटा खो र निर्माण गरे को  छ।

यसै गरी गाईपालन ब्यवसायका लागि दुईवटा गो ठ निर्माण भएका छन् भने  मासु पसल सुधार कार्यमा चारवटा पसलमा लगानी गरे को  छ। त्यस्तै  भै ंसीपालनका लागि पा“चवटा गो ठ सुधार तथा निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न भएका छन् भने  भे डा पालनका लागि एउटा गो ठ निर्माणको  काम सम्पन्न भइसके को  गाउ“पालिकाको  पशुसे वा शाखाले  जानकारी दिएको  छ। प्रतिखो र निर्माण तथा गो ठ र पसल सुधारका लागि गाउ“पालिकाले  ५० हजारका दरले  १४ लाख लगानी गरे को  छ भने  किसानहरुले  पनि त्यो  बराबरको  रकम लगानी गरे र उत्कृष्ट काम गरे को  अनुगमन संयो जक तथा उपाध्यक्ष शान्ति चौ धरीले  बताउनुभयो ।

यसै गरी गढवा गाउ“पालिकाले  सिंचाईलाई फो कस गरे र कृषि शाखामार्फत विभिन्न वडामा १० स्थानमा स्यालो  ट्युवे ल निर्माण गरे को  छ भने  रे शम खे तीलाई प्रवद्र्धन गर्न गढवालाई रे शम सुपरजो नको  रुपमा ३० विगाह बढी जग्गामा रे शम खे ती गनेर्  किसानहरुलाई उत्प्रे णा प्रदान गरिएको  गाउ“पालिकाले  जनाएको  छ। यसै गरी पालिकाका विभिन्न वडामा माछा सुपरजो नको  रुपमा माछा पो खरी निर्माण कार्यमा सहयो ग भएको  छ भने  माछा पालक किसानहरुको  ब्यवसाय प्रवद्र्धन गनेर्  गाउ“पालिकाको  लक्ष रहे को  छ। यसका साथै  मकै  खे ती गर्न चाहने  किसानहरुका लागि मकै  सुपरजो न कार्यक्रमस“ग समन्वय गरी गाउ“पालिकाले  के ही स्थानहरुमा किसानहरुलाई पे ्ररित गरे को  छ।

यति मात्र हो इन, गढवा गाउ“पालिकाले  गत मंसिर महिनादे खि ९० हजारको  लागतमा किसानहरुका लागि चार महिने  शिव सिर्जना कृषि पाठशाला सञ्चालन गरे को  छ। पाठशालाको  तालिममा सहभागी सबै लाई लिखित परीक्षा लिएर पुरस्कार समे त वितरण गरिएको  गाउ“पालिकाका कृषि शाखा प्रमुख प्रवीण चौ धरीले  बताउनुभयो । कृषि पाठशालामार्फत तरकारी खे ती गर्न ब्याडको  तयारी, बीउको  उपचार र परिचय, बे र्ना राख्ने , तरकारी रो प्ने , सिंचाई गनेर् , रो ग कीराको  उपचार गनेर्  र कीटनाशक औ षधिको  प्रयो गको  बारे मा समे त किसानहरुलाई सचे तीकरण गरिएको  छ भने  तरकारी खे ती गर्नका लागि माग भई आएका स्थानमा लगानी रकमसमे त उपलब्ध गराउने  गाउ“पालिकाको  लक्ष रहे को  छ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top