Free songs
Home / सम्पादकीय / आठौं राष्ट्रिय खेलकूदको बिलम्ब

आठौं राष्ट्रिय खेलकूदको बिलम्ब

प्रदे श नम्बर ५ मा आठौं राष्ट्रिय खे लकूद प्रतियो गिता हुँदैछ, यो  खुशीको  कुरा हो  । त्यसमा पनि अझ ने पालगञ्जमा उद्घाटन भई दाङमा समापन हुने  भएकाले  यस क्षे त्रमा यो  प्रतियो गिताको  बढी नै महत्व छ । तर, घो षणा गरिएको  मितिमा खे लकूद नहुनु दुःखद विषय बनिरहे को  छ । यसअघि मंसिरमा आठौं राष्ट्रिय खे लकूद गनेर्  राष्ट्रिय खे लकूद परिषद्ले  घो षणा गरे को  थियो  । मंसिर २१ दे खि २९ सम्म प्रतियो गिता गनेर्  घो षणा गरिएको  थियो  । तर, पूर्वाधार विकासको  काम पूरा नभएको  भन्दै पूर्वघो षित प्रतियो गिता स्थगित गरियो  । फे रि माघ २५ दे खि प्रतियो गिता शुरु गनेर्  भनिएको  थियो , त्यो  पनि नहुने  भएपछि फागुनको  अन्तिम साता गनेर्  भनिएको  छ ।

यो  मितिमा पनि खे लकूद हुने  विश्वस्त आधार बनिसके को  छैन । यसरी ढिला हुँदै जाँदा आठौं खे लकूद नै नहुने  हो  कि भन्ने  खतरा बढे को  छ । यसप्रति अब संघीय र प्रदे श सरकारले  गम्भीर चासो  दे खाएर फागुनको  अन्तिमसम्म जसरी पनि प्रतियो गिता सञ्चालन गनेर्  वातावरण बनाउनुपर्छ ।

प्रतियो गिताका बारे मा संसदीय टो लीले  समे त चासो  दे खाएको  छ । अस्ति मात्रै संसदीय टो लीले  ने पालगञ्ज आएर बुझ्ने  काम गरे को  छ । अहिले  पनि राखे पले  फागुन १५ भित्र पूर्वाधार निर्माणको  काम सकिने  र अन्तिमसम्म प्रतियो गिता गर्न सकिने  बताउँदै आएको  छ । तर, राखे पकै के ही अधिकारीहरु सके सम्म आठौं खे ल सार्दै लैजाने  र यो  प्रदे शमै हुन नदिने सम्मका प्रयासमा लागे का खबर पनि बे ला–बे ला आउने  गरे का छन् । सरकारले  आठौंकै लागि ठूलो  लगानी गरे र पूर्वाधार निर्माणको  काम गरिरहे काले  प्रतियो गिता हुनबाटै रो क्ने  त दे खिन्न तर पनि पछि सार्दै लैजाँदा अनिश्चित बनाउने  खतरा छ ।

अहिले  बाँके  र दाङमा पूर्वाधार निर्माणको  काम भइरहे को  छ । पूर्वाधार निर्माणको  काम निकै ढिला शुरु गरियो  । शुरु भइसके पछि पनि तत्काल निर्माण कार्य सम्पन्न गराउन तदारुकता दे खाइएन । बरु बजे ट नआएको  भन्दै निर्माण व्यवसायीलाई ढिलाइ गनेर्  स्थिति सरकारले  नै बनाइदियो  । दाङमै पनि २४ करो ड बजे टको  रंगशाला गत साउनमा मात्रै शुरु गरियो  । साउनमा थाले को  २४ करो डको  यो जना सम्पन्न गरे र मंसिरमा खे ल गराउन संभव नै थिएन तर पनि संभव छ भनियो  ।

ने पालमा खे लकूदको  निकै राम्रो  संभावना छ । तर, यसको  ने तृत्वदायी निकाय सक्षम र प्रभावकारी छैन । राष्ट्रिय खे लकूद परिषद र जिल्ला खेलकुद विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदा खे ल क्षे त्र नै राजनीतिक हस्तक्षे पबाट प्रभावित हुने  गरे को  छ । जसले  गर्दा जुन क्षे त्रको  खे लकूदमन्त्री बन्यो , त्यही क्षे त्रमा खे लकूदका कार्यक्रम बढी के न्द्रित हुने  गरे को  छ । सातौं खे लकूदपछि आठौं खे लकूद पो खरामा लैजान निकै जो डबल थियो  तर त्यतिबे ला यस क्षे त्रकै खे लकूदमन्त्री भएकाले  आठौं खे लकूद साविक मध्यपश्चिम (हाल प्रदे श नम्बर ५) मा हुने  निश्चित भयो  । सँगसँगै क्षे त्रीय विवाद समाधान गर्न नवौं राष्ट्रिय पो खरामा गनेर्  यसअघि नै सहमति भइसके को  छ । तो किएको  मितिमा राष्ट्रिय खे लकूद गराउन नसक्नु राखे पको  परम्पराजस्तै बन्दै आएको  छ, यसलाई सच्याउनु आवश्यक छ । सँगसँगै अब प्रादे शिक खे लकूद परिषद्हरु बनाएर खे ल क्षे त्रमा पनि संघीयताको  अभ्यास लागु गर्नुपर्छ । हिजो कै जस्तो  क्षे त्रीय खे लकूद विकास समितिलाई प्रदे श खे लकूद विकास समिति भने र हुँदैन, अब प्रदे श मन्त्रालयमातहत स्वायत्त प्रकारका प्रादे शिक खे लकूद परिषद् बनाएर जानु आवश्यक दे खिन्छ ।

त्यसका लागि बहस हुँदै जाला तर राष्ट्रिय प्रतियो गिता रो क्नुहुँदैन । राष्ट्रिय प्रतियो गिता खे लकूदको  मुटु हो , यसको  अभावमा खे ल क्षे त्रमा रक्तसञ्चार नै रो किन्छ । अहिले लाई कम्तिमा फागुनको  अन्तिम साता आठौं राष्ट्रिय खे लकूद सम्पन्न गनेर्  गरी ब्यापक दबाब आवश्यक दे खिएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top