Free songs
Home / विचार / आफ्नो  भाग्य आफै  बनाउँ

आफ्नो  भाग्य आफै  बनाउँ

शंकरप्रसाद नेपाल

मानिसहरु स्वभावै ले  असल हुन् कि खराव हुन् यसमा अने कौ  मत छन् । कसै ले  भन्छन्– मानिसको  जात घमण्डी र स् वार्थी हुन्छ । कसै ले  भन्छन् मानिस स्वभावलै  असल हुन्छ । तर नराम्रो  वातावरण र कुसंगतले  गर्दा नै  मानिस खराब बन्न पुग्छ । धे रै को  बुझाइमा मानिस असल खराब धनी गरिव जे  जस्ता छन् त्यो  सबै  भाग्य र पूर्वजन्मको  खे ल हो , यो  सबै  ईश्वरको  लीला हो  । गनेर्  गराउने  उही नै  हो  । तर को ही भन्छन्– यो  के ही हो इन । हरे क मानिसले  आफ्नो  भाग्य आफै  बनाउन सक्छ । हाम्रो  समाजमा थरीथरीका मानिस छन् । को ही कुरा मात्रै  गनेर्  छन् काम पटक्कै  गदैर् नन् । को ही कर्मवीर छन् खाली हात बस्दै नन् । के ही न के ही काम गरिनै  रहे का हुन्छन् र को ही चाहि कुरा गर्न पनि नजान्ने  र काम गर्न पनि नजान्ने  जे  जस् तो  छ त्यसै मा दिन बिताउने  गर्दछन् । हाम्रो  समाजमा एउटा उखान हाल्ने  गर्दछन् । पण्डितको  घरका मुुसा पनि पण्डित नै  हुन्छन् ।

यसको  मतवल हो  संगतले  मानिस असल र खराव बन्न सक्छ । के ही दशक अघिका मानिसहरु पे ट पाल्नको  लागि जंगलमा भांै तारिन्थे  । ढुंगाको  हतियार र धुनवाण लिई शिकार गर्न जान्थे  । जंगल र पानीको  नजिक पारे र छाप्रो हरु बनाइ बस् ने  गर्दथे  । क्रमशः वरपर खनखो रस गर्न थाले  । पशुपालन र खे तीको  काम गर्न शुरु गरे  । त्यसपछि ते रो  मे रो  भनाभन हुन थाल्यो  । क्रमशः टुकी बल्ने  ठाउहरुमा बिजुली बत्ती बल्न थाले  । सडकमा गाडी चल्न थाले  । उत्पादन भएका वस् तुहरु गाउ–गाउबाट शहर पुग्न थाले  । विकास हुदै  गयो  । नया“–नया“ खे ती प्रविधिहरु शुरु भए उत्पादन राम्रो  हुदै  गयो  । धन सम्पत्ति जम्मा गर्न थाले  । धन सम्पत्ति जम्मा गर्दागदैर्  धनी र गरिव वर्ग बन्न थाल्यो  । टाठाबाठा र सो झा व्यक्तिहरु दे खिन थाले  । कलह र अशान्ति फै लिन शुरु भयो  ।

यसै  क्रममा विकासको  गति पनि बढ्दै  गयो  । नया“–नया“ उन्नत बीउको  प्रयो गबाट राम्रो  उत्पादन पनि हुन थाल्यो  । उत्पादन बढ्दै  गर्दा रो ग र किराहरुको  पनि बृद्धि हुन थाल्यो  । त्यसको  रो कथाम गर्न विभिन्न किसिमका विषादीहरुको  प्रयो ग गर्न थालियो  । उत्पादन त राम्रै  दे खियो  ।

के ही वर्षयतादे खि जथाभावी विषादीहरुको  प्रयो ग हुन गएबाट हामीहरुको  स् वास् थ्यमा धे रै  नै  नराम्रो  असर दे खिन थाले को  छ । अझै  भन्नुपर्दा अन्न र फलफूल बारीहरुको  तुलनामा तरकारी बालीहरुमा त अति नै  विषादीको  प्रयो ग हुने  गरे को  पाइएको  छ । यसले  गर्दा जो  को ही व्यक्तिहरुले  पनि बजारबाट हरिया तरकारीहरु किने र खान डरलाग्दो  स् िथति भइसके को  छ । मानिसलाई नभइ नहुने  कुरा खाद्य वस् तु नै  हो  । त्यही नै  बिग्रन गए कसरी पो  प्राण बचाउन सकिएला र ? तसर्थ रासायनिक विषादीको  प्रयो ग गर्नुभन्दा जडीबुटीहरुबाटै  कीराहरुको  नियन्त्रण गनेर्  बानी बसाले मा यस् ता समस् याहरुबाट सहजै  बच्न सकिन्छ । यस बारे मा सम्बन्धित निकायहरुबाट रासायनिक विषादीको  बढी प्रयो ग गर्नाले  हाम्रो  स् वास् थ्यमा धे रै  असर पनेर्  हुदा यसको  बदलामा घरे लु तरीकाबाटै  कीरा नियन्त्रण गनेर्  बानी बसाल्नु लाभकारी हुन्छ भन्ने  बारे मा प्रत्ये क वडा वडामा तालिमको  व्यवस् था गर्न सके  धे रै  नै  प्रभावकारी हुन जाने  थियो  । यसतर्फ सम्बन्धित निकायहरुको  ध्यान नपुगे को  हो  वा ध्यानै  नदिएको  हो  ? यसबारे मा ध्यान दिनु अति नै  जरुरी छ । यदि हामीहरुले  गाउ“घरमै  प्राप्त हुने  घरे लु जडीबुटीहरु प्रयो ग गनेर्  गरे  न आर्थिक भार नै  पनेर्  न त स् वास् थ्यलाई नै  हानी पु¥याउने  । त्यसै ले  यसतर्फ सबै को  ध्यान जानु जरुरी छ ।

हाम्रो  गाउ“घरमा पाइने  नीम, तिते पाती, असुरो , चिउरीको  खली, खुुर्सानीको  धुलो , सिस् नो को  पात डाठ, गाईको  मूत्र आदिबाट कीराहरुको  नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । जस् तै  सिस् नो को  प्रयो गबाट तरकारीमा लाग्ने लाही कीरा झुसुले  कीरालाई राम्रो सग नियन्त्रण गर्दछ । यसको  साथै  घरभित्रका उडुस, उपिया र साङ्लाहरुको  पनि नियन्त्रण सकिन्छ । सिस् नो को  झो ल बनाउदा सिस्नो लाई स–साना टुक्रा बनाउने  । उक्त टुक्रालाई नौ लिटर पानीमा १०/१५ घण्टासम्म भिज्न दिने  । त्यसपछि उक्त पानीमा थो रै  पानी थपे र बो ट विरुवामा छनेर्  गरे  झुसुले  र लाही कीरालाई सजिलै  नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

अब आफै  विचार गर्नुहो स् यति सजिलो  सरल प्रविधि हुदा हुदै  किन रासायनिक विषादीको  प्रयो ग गनेर्  त ? हुन त हामीहरुमध्ये  कतिपयलाई यस बारे मा विश्वास नलाग्न सक्छ । तर आफ्नै  हातले  एकपटक प्रयो ग गरी हे र्नुहो स् तब मात्र विश्वास गर्नुहुने छ । यदि कसै लाई आप खान दिनुभयो  भने  त्यसको  स् वाद के ही क्षणमै  विर्सन सक्छ । तर त्यसलाई आपको  खे ती प्रविधिबारे  जानकारी गराउनुभयो  भने  त्यसले  जीवनभर विर्सन सक्दै न र फलको  स् वाद पनि पछिसम्म पाउन सक्छ । अब गल्तीहरु नदो हो ¥याउ“ । विषले  कहिल्यै  पनि राम्रो  गदैर् न । त्यसै ले  अबदे खि विषादी प्रयो ग गनेर्  बानी त्यागौ ं । घरे लु तरिकाबाटै  कीरा नियन्त्रण गरांै  । यसै बाट नै  हामीहरुको  दिर्घायु हुने छ । अब आफै  मनन गरौ ं र आफ्नो  भाग्य आफै  बनाउन सिकौ ं । यस मा नै  हामी सबै को  कल्याण हुने छ ।

Loading...

About युगबोध

Comments are closed.

Scroll To Top