Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / कहिले  बन्लान् पुल र सडक ?

कहिले  बन्लान् पुल र सडक ?

गिरिराज ने पाली

घो राही । यो  वर्ष बन्ला ? आउदो  वर्ष बन्ला ? पुल बन्ला, सडक बन्ला भन्दाभन्दै  चार पाच वर्ष बितिसक्यो  तर अझै  बनेको  छै न । पुल र सडक निर्माण भएदे खि प्रत्ये क वर्षको  हिउद, बर्खा, दशै ं तिहार सकिन्छ तर पुल र सडकको  काम अझै  सकिएको  छै न । घो राहीको  चारले न सडक एक तहको  कालो पत्रे  सकिने  तरखरमा छ । आधा अझै  धुलाम्मे  छ ।

सर्वसाधारण कहिले  बन्छ र कहिले  बन्ला भन्दै  वर्षातमा बाढी र हिलो , हिउदमा धुलै –धुलो को  समस् या भो ग्नु परिरहे को  छ । त्यो  दुःख चारपाच वर्षदे खि नै  भो ग्दै  आइरहनुपरे को  छ । तर सडक र पुल निर्माणले  पूर्णता अझै  पाउन सके को  छै नन् । जसका कारण पुल र सडक निर्माणको  ढिलासुस् तीले  सर्वसाधारणलाई आजित बनाइसके को  घो राही–१२ का बालाराम शर्माले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘पुल र सडक निर्माण हे र्ने  मात्रै  भयो  । सुविधा पाउने  अझै  बने को  छै न ।’

लमही–तुलसीपुर सडकमा पुल चार/पाच वर्षदे खि निर्माणाधीन अवस् थामा छन् । कतिपय निर्माण अन्तिम चरणमा पुगिसके का छन् भने  कतिपय आधाउधीमा रो किएका छन् । प्रायः पुल निर्माणका लागि तो किएको  म्याद सकिसके का छन् । तर निर्माण कार्य अझै  सकिएका छै नन् । जसका कारण सर्वसाधारणले  अझै  हिलो  र धुलो को  सास्ती खे प्नु परिरहे को  छ । सडक र पुल निर्माणाधीन खो लामा परे का खाल्टाखुल्टीले  चार/पाच वर्षदे खि सर्वसाधारणको  दै निकीलाई कष्टकर बनाउदै  आइरहे का छन् । समयमा निर्माण कार्य नसक्दा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले  हर्जनावापत लाखौ ं रुपै या रो क्का गरे को  छ ।

निर्माण कम्पनीको  ढिलासुस् ती र सरो कारवाला निकायहरुको  हे लचक्र्याइका कारण सडक र पुल निर्माण कार्य वर्षांै दे खि अलपत्र बनिरहे को  स् थानीयहरुको  भनाइ छ । घो राहीका बुद्धिप्रकाश ओ लीले  भन्नुभयो – ‘पत्रे खो ला पुल पा“च वर्षदे खि अलपत्र छ । अलिअलि काम भयो  अहिले  जस् ताको  त्यस्तै  छ । अरु खो लाहरुमा खाल्टा र धुलो को  बिजो ग छ ।’

यसै गरी घो राही र तुलसीपुरमा निर्माणाधीन चारले न सडक विस्तारको  काम पछिल्लो  समय तीव्र रुपमा भइरहे  पनि धुलो का कारण सर्वसाधारणले  सास् ती खे प्नु परिरहे को  घो राही मे नरो डका विष्णु पौ डे लले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘धुलो ले  बे हाल बनाएको  छ । बल्लबल्ल कालो पत्रे को  काम हुन्छ भन्ने  आशा जगाएको  छ ।’ तर तुलसीपुर चो कदे खि पश्चिमतर्फको  निर्माणाधीन चारले न सडकको  अवस् था भने  धुलाम्मे  रहदै  आइरहे को  छ ।

जसले  स्थानीयवासीलाई दै निक समस् याग्रस् त बनाउदै  आइरहे को  छ । लापरवाहीका कारण समयमा यो जना सम्पन्न हुन नसक्दा सर्वसाधारणले  दुःख झे ल्नु परिरहे को  पौ डे लको  भनाइ छ । दुई वर्षअघि सम्पन्न भइसक्नुपर्ने  सडक र पुलको  सास्ती चार वर्षपछिसम्म पनि भो ग्नु परिरहे को  छ ।

हर्जानावापत एक करो ड २९ लाख रकम रो क्का

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मै  सम्पन्न भइसक्नुपर्ने  चारले न सडक र पुल निर्माण आ.व. २०७५/०७६ आधाउधी सकिसक्दासम्म पनि अझै  पूर्णता पाउन नसक्दा सडक डिभिजन कार्यालय दाङले  हर्जाना वापत लाखौ ं रुपै या रो क्का गरिदिएको  छ ।

समयमा यो जना निर्माण गर्न नसक्दा हर्जनावापतको  रकम रो क्का गर्न बाध्य भएको  डिभिजन प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्माले  बताउनुभयो  । तुलसीपुर चारले न सडकको  ४९ लाख, घो राही चारले न सडकको  ४० लाख र कटुवाखो ला पुलको  ४० लाख गरी एक करो ड २९ लाख रुपै या“ हर्जनावाफत रो क्का गरिएको  जानकारी दिनुभयो  ।

सक्रामखो ला पुलबाहे क अन्य पुलहरुको  सम्झौ ता म्याद भर्खर–भर्खर सकिएकाले  कतिपयको  म्याद थपको  प्रक्रियाका लागि जायज कारण खो जिरहे को  उहाले  बताउनुभयो  । तर कटुवाखो ला, पत्रे  खो ला र चारले न सडक विस्तार भने  हर्जाना काटे र भए पनि निर्माण कार्य पूर्णता दिने  तयारी भइरहे को  उहा“को  भनाइ छ । उहाले  भन्नुभयो – ‘अन्य पुलहरुको  बारे मा जायज कारण भए समय थप गर्न सकिन्छ । तर कटुवा, पत्रे  र चारले न सडक विस् तार हर्जाना भरे र काम गरिने छ ।’

आउदो  असारमा सकिन्छ कि ?

निर्माणाधीन पुल र सडक आउदो  असार मसान्तसम्म पत्रे  र सिस्ने खो ला पुलबाहे क घो राही र तुलसीपुरको  चारले न सडक र बाकीको  निर्माण कार्य सकिने  सडक डिभिजन र निर्माण कम्पनीहरुको  भनाइ छ । सडक डिभिजन दाङका प्रमुख बद्रीप्रसाद शर्मा र कान्छाराम/शंकरमाली निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पदमराज शर्माले  कटुवाखो लाको  पुलको  निर्माण कार्य अन्तिम र तुलसीपुर चो क सम्मको  चारले न सडक विस्तार एकतहको  कालो पत्र सकिसके काले  आउदो  बर्षातसम्ममा सकिने  बताउनुभयो  । बाकी पुलहरुको  पनि आधाभन्दा बढी काम भइसकेकाले  यो  आउदो  बर्षाको  बाढीको  समस् या सर्वसाधारणहरुले  खे प्नुनपर्ने  उहाको  भनाइ छ । शर्माद्वयले  भन्नुभयो – ‘कटुवाखो लाले  के ही आशा पलाएको  छ । अब कटुवाखो ला पुलको  काम करीव दुई महिनामै  सकिन्छ भने  बा“की आउ“दो  वै शाख÷जे ठसम्ममा सकिने छ ।’

कटुवाखो ला पुले को  तीनपटक डिजाइन ‘चे न्ज’

कटुवाखो ला पुल र कटुवाखो लादे खि तुलसीपुर चो कसम्मको  चारले न सडक विस् तारको  जिम्मा लिएका कान्छाराम/शंकर माली निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि पदमराज शर्माले  हर्जाना भरे र भए पनि जनताको  से वाका लागि आफूले  काम गरिरहे को  बताउनुभयो  । कटुवाखो ला पुल निर्माण कम्पनीको  कमजो रीले  भन्दा सम्बन्धित निकायहरुको  कमजो रीले  ढिलाइ भएको  उहाले  आरो प लगाउनुभयो  ।

तीन पटकसम्म कटुवाखो ला पुलको  डिजाइन फे रे र काम गर्नुपर्दा ढिलाइ भएको  र त्यसको  दो ष निर्माण कम्पनीले  भो ग्नुपरे को  उहाको  भनाइ छ । उहाले  भन्नुभयो – ‘कटुवाखो ला पुलको  तीन पटक डिजाईन फे रिदा करिब दुई वर्ष लागे को  छ । तर दो ष कम्पनीले  खे प्नुप¥यो  । जसका कारण ढिलाइ भएको  हो  ।’ कटुवा र पत्रे खो लाको  अन्य खो लाहरुको  भन्दा फरक डिजाइन भएकाले  डिजाइन पटक–पटक असफल भएको  उहाको  भनाइ छ । जसले  सर्वसाधारणमाथि दुःख र निर्माण कार्यमा आर्थिक व्ययभार थपे को  उहाले  बताउनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top