Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / दाङमा पहिलोपटक नेप्किन उद्योग स्थापना

दाङमा पहिलोपटक नेप्किन उद्योग स्थापना

युगबो ध समाचारदाता 

घो राही । दाङमा पहिलो पटक ने प्किन उद्यो ग स्थापना भएको  छ । घो राहीमा ‘मितज्यू’ ने प्किन उद्यो ग स्थापना भएको  हो  । ने पाली समाजमा हराउदै  गएको  मित शब्दलाई स्थापित गदैर् ै  आधुनिक सभ्यतासग जो डिएको  ने प्किन उद्यो ग स्थापना गरिएको  सञ्चालक श्रीधर भुसालले  जानकारी दिनुभयो  । उहाले  जिल्लामा पहिलो पटक ने प्किन उत्पादन शुरु भएको  बताउनुभयो  ।

भुसाल र रामचन्द्र ने पालले  उद्यो ग स् थापना गर्नुभएको  हो  । उद्यो गले  शुक्रवार पत्रकार सम्मे लन गरी उद्यो गबारे  जानकारी दिएको  छ ।उत्पादन बजारमा पठाउन शुरु गरिएको  उद्यो गका सञ्चालक भुसालले  बताउनुभयो  ।

दाङका सबै  ठाउ“ र राप्ती क्षे त्रमा बजार विस् तार गनेर्  लक्ष राखिएको  अर्का सञ्चालक ने पालले  जानकारी दिनुभयो  ।विवाहमा दुलाहा, दुलहीको  नाम छापे र दिने  ब्यवस् था रहे को  जानकारी दिंदै  उहाले  ग्राहकको  रो जाइअनुसारका नाम र बुट्टाको  चित्र छापे र दिने  गरिएको  बताउनुभयो  । नाम छापे र दिंदा एक बण्डलको  एक हजार र सादाको  सात सय मूल्य तो किएको  छ । बाहिर जिल्लाबाट आउने  उत्पादनभन्दा सस् तो  मूल्यमा दिने  र यसको  आकार ठूलो  रहे को  उद्यो ग सञ्चालकहरुको  भनाइ छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top