Free songs
Home / फिचर समाचार / जनमत संकलन गर्दै शारदा नगरपालिका

जनमत संकलन गर्दै शारदा नगरपालिका

बुद्धि पुन

सल्यान। सल्यानको  शारदा नगरपालिकाले  कामलाई प्राथमिकतामा राख्न मो बाइल एप्समा जनमत संकलन गनेर्  भएको  छ । नगरपालिकाले  शुक्रवार मो बाइस एप्स सार्वजनिक गर्दै  यस्तो  जानकारी दिएको  छ । नगरमा विकास निर्माण गर्नुअघि मो बाइल एप्समा कामस“ग सम्बन्धित रहे र प्रश्न राख्ने  र जनताले  प्राथमिकीकरण गरे को  कामका आधारमा यो जना बनाउने  जानकारी दिइएको  छ ।

नगरपालिकाको  मो बाइल एप्समा उपलब्ध गराइएको  नक्साबाटै  नगरपालिकाले  गर्न लागे का कामको  अवस्था, बजे ट विनियो जन र कामको  प्रभावकारिताका लागी जनमत संकलन गरिने  नगरप्रमुख सुरे श अधिकारीले  बताउनुभयो  । नगरपालिकाले  कामलाई प्रभावकारी बनाउन जनताले  प्राथमिकतामा राखे का कामका आधारमा नगरपालिकाले  यो जना बनाउने  उहाले  बताउनुभयो  ।

उहा“ले  मो बाइल एप्सबाट जनताको  गुनासो  सम्बो धन तथा सुझाव संकलन गनेर्  बताउनुभयो  । शारदा नगरपालिकाले  जनगुनासो  सुन्न मो बाइल एप्स सञ्चालनमा ल्याएको  बताउदै  नगरप्रमुख अधिकारीले  सर्वसाधारण तथा से वाग्राहीले  राखे का गुनासा, सुझाव तथा समस् याको  सुनवाइ गर्न जिल्लामै  पहिलो  पटक एप्स सञ्चालनमा ल्याएको  बताउनुभयो  ।

मो बाइल एप्सलाई प्रत्ये क वडामा प्रभावकारी ढंगले  सञ्चालन गर्न वडाध्यक्ष र वडासचिवहरुलाई यसभित्रका से वाहरुका बारे मा सम्पूर्ण जानकारी दिइने  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णबहादुर शाहीले  बताउनुभयो  । यस नगरले  प्रदान गदैर्  आएका से वालाई प्रविधिमै त्री बनाउने  हिसावले  मो बाइल एप्स सार्वजनिक गरिएको  उहा“को  भनाइ छ । जन्म दर्ता, मृत्यु दर्ता, घटना विवरण, नगरपालिकाका यो जनागत कार्यक्रम, नगरपालिकाका प्रगति विवरण, नगर क्षे त्रका सबै  वडा कार्यालय समे टर एप्स बनाइएको  शाहीले  बताउनुभयो  ।

नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने  से वा प्रवाह, से वा लिनका लागि पूरा गर्नुपनेर्  प्रक्रिया तथा कागजात, जिम्मे वार व्यक्तिलगायतका जानकारी घरबाटै  लिन सकिनेछ । मो बाइल एप्समा भएका सम्पूर्ण टुल्सको  जानकारीसगै  प्रयो ग गनेर्  तरीकाबारे  समे त जानकारी प्रदान गरिन्छ । नगरपालिकाको  आम्दानी र खर्च विवरण, नगर प्रो फाइल, सबै  कुरा इन्टरने टको  पहुचमा भएका सबै  जनताले  मो बाइल एप्समा सजिलै  हे र्न सक्ने छन् । मो बाइल एप्सबाट शारदा नगरपालिकाको  परिचय, सबै  वडाको  विभाजित नक्सा, त्यहा“को  प्राकृतिक, भौ गो लिक, सांस् कृतिक तथा सामाजिक अवस्था, नगरपालिकाले  दिने  से वा, कार्यक्रम तथा परियो जना, सूचना तथा जानकारी लिन सक्ने  नगरपालिकाले  जनाएको  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top