Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / सबै मिलेपछि विकास सम्भव छ

सबै मिलेपछि विकास सम्भव छ

 

घनश्याम सुवेदी
देउखुरी विकास अभियान समितिका संयो जक तथा लमही नगर विकास समितिका अध्यक्ष

देउखुरी क्षे त्र पूर्वाधार विकासमा पछि परेको  छ । प्रदे श ५ को  के न्द्रबिन्दुमा दाङको  देउखुरी उपत्यका पर्छ । राजमार्गले  छो ए पनि यहा“को  विकास सो चे  जसरी अघि बढ्न सकेको  छैन । बेला–बेलामा दे उखुरीको  समग्र विकासको  बहस चलिरहन्छ । अहिले  फे रि दे उखुरीको  समग्र विकासको  बहस शुरु भएको  छ । लमही नगर विकास समितिको  अगुवाइमा जनप्रतिनिधिको  माझमा छलफल चलिसके को  छ । दे उखुरीको  विकास गर्न प्राधिकरण नै  आवश्यकता पर्ने  र त्यसको  गठन गर्ने  गरी बहस केन्द्रित भएको  छ । दे उखुरीको  समग्र विकासको  अवधारणा किन अघि सारियो  भन्ने  सवालमा रहे र दे उखुरी विकास अभियानका संयो जक तथा लमही नगर विकास समितिका अध्यक्ष घनश्याम सुवे दीसग युगबो धकर्मी दशरथ घिमिरेले  गर्नु भएको  कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ । –सम्पादक

दे उखुरी विकास प्राधिकरणको  अवधारणा अघि सार्नुभएको  छ । यसको  खास कारण के  हो  ?

दे उखुरी पहिले दे खि नै  थारु समुदायको  बसो वास भएको  ठाउ । थारु समुदाय धर्तीपुत्र हुन् । यहा खे तीपाती गनेर्  थलो  हो   । खास पूर्वाधारको  विकास नभएको  अवस् था छ । दाङ उपत्यकालगायत अन्य ठाको  विकासको  तुलनामा दे उखुरी उपत्यका पछि परेको  अवस्था छ । देउखुरीको  समग्र विकास गरौ ं भन्ने  हे तुले  यहाका प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदे शसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, संघसंस् थाका अगुवाहरु सबै  एकमत भएर हामीले  साझा एजे ण्डाको  रुपमा यसलाई अघि बढाऔ ं भन्ने  किसिमको  सो च राखे र हामी दे उखुरी विकास प्राधिकरण गठन गर्न अगाडि बढे का हौ ं ।

देउखुरी विकास प्राधिकरण गठनको  पहल अगाडि बढे को  कुरा बताउनुभयो  । के –के  क्रियाकलापहरु भएका छन् यो  बीचमा ?

पहिलो  चरणमा दे उखुरीको  समग्र विकाससग जो डे र छलफल ग¥यौ ं । त्यो  छलफलले  एउटा समिति गठन ग¥यो  । त्यसपछि दे उखुरीको  समग्र विकाससग जो डिएका यो जनाहरुको  विषयमा तयार पारिएको  कार्यपत्र प्रस्तुत गरियो  । त्यस कार्यपत्रको  आधारमा प्रारम्भिक छलफल भयो  । कार्यपत्रको  विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय यो जना आयो गका पूर्व उपाध्यक्ष तथा विज्ञ डा. गो विन्द पो ख्रे ललाई बो लाएर सुझावहरु माग ग¥यौ ं । अब हामीले  त्यसलाई प्रत्ये क स् थानीय तहमा गएर त्यहाको  आवश्यकता के  हो  ? कसरी अघि बढ्ने  भन्ने  बिषयमा छलफल गछौर् ं । सवै को  एउटा साझा बै ठक बसे र फे रि कार्यपत्र प्रस्तुत हुन्छ र हामी यसै गरी सबै को  सल्लाह सुझाव लिएर अघि बढ्छौ ं । सबै को  सल्लाह सुझावको  आधारमा दे उखुरी विकासको  गुरुयो जना निर्माण गछौर् ं ।

देउखुरी विकासको  गुरुयो जना बनाउने  कुरा त बताउनुभयो , गुरुयो जना बने पछि त्यसको  कार्यान्वयनको  लागि चाहिने  स्रो त चाहि“ कसरी जुट्छ ?

कार्यान्वयनको  पाटो लाई बलियो  बनाउनुपर्छ र बनाउने  यो जनामा छौ ं । स् थानीय सरकार नै  पहिलो  आधार हो  । प्रतिनिधि र प्रदे श सांसदज्यूहरुसगको  बजे ट समे त दे उखुरी विकास गुरुयो जनाअन्तर्गत तयार भएका यो जनामा समावे श गरे र ।

अर्काे  कुरा ने पाल सरकारबाट छुट्टै  बजे ट दे उखुरी विकास प्राधिकरणको  नाममा बिनियो जन गर्न लगाएर स्रो तको  सुनिश्चितता गर्ने  यो जनामा छौ ं ।

प्राधिकरण गठन गर्ने  ने पाल सरकारले  हो  । तपाइहरु दे उखुरी विकास प्राधिकरण गठनको  लागि पहल गरिरहनुभएको  छ । सरकारलाई मनाउन सक्नुहुन्छ ?

त्यसमा सुन्नको  लागि त सरो कारवाला सबै  संघ संस् थाहरु, जनप्रतिनिधिहरु र यहाका सबै  जनताको  भावनालाई बुझे र उहा“हरुले  निश्चय पनि सुन्नुहुन्छ र हामीले  पनि संस्थाको  रुपमा दर्ता गर्दै  विधिवत रुपमै  अगाडि बढ्ने  यो जना छ ।

दे उखुरीको  समग्र विकासको  बहस चलाउनुपर्छ भन्ने  धारणा कसरी आयो  ?

हल गरे पछि हरे क विकास निर्माणका कामहरु हुन सक्छन् । अल्पकालीनदे खि दीर्घकालीन यो जना बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । सबै  मिलिसके पछि विकास असम्भव छै न । त्यसै  हिसाबले  चर्चा पनि चल्यो  । र, सवै  साथीहरुले  साथ दिनुभयो  । त्यसरी हामीले  यो  प्राधिकरणलाई अगाडि सा¥यौ ं । दाङको  दे उखुरी उपत्यका पाच नम्बर प्रदे शको  राजधानीको  लागि उपयुक्त हो  भन्ने  किसिमको  कुरा राख्ने  क्रममा मै ले  सबै  पार्टीका साथीहरुलाई बो लाएर एउटा मिटिङ गर्न खो जें  । त्यसपछि सबै  पत्रकारहरुलाई बो लाएर छलफल गरियो  । त्यति गर्दाखेरी हाम्रो  क्षे त्रीय प्रशासक आउनुभयो  ।

क्षे त्रीय प्रशासक आएपछि मै ले  नगर विकास समितिका भवनहरु दे खाए । भूजविमा रहे को  कार्यालयहरुमा लगे  । ती दे खाउने क्रममा पनि सबै  ठीकै  छ । यहा पूर्वाधार अलि कम छ भन्ने  किसिमको  कुरा क्षे त्रीय प्रशासकले  भन्नुभयो  । अझ त्यसमा के  खड्क्या थियो  भने  एउटा सभाहल नै  नभएको  अवस्था ।

एक हजार मानिस अटाउने  सभाहल छैन भन्ने  किसिमको  कुरा राख्दाखे री मै ले  फिलिम हलतिरको  कुरा गरे ं । नगर विकास समितिबाटै  एक विगाह जग्गामा बाउन्ड्री घे रे र एक हजार मान्छे  अटाउने  सभाहल बनाउने  त्यो  प्लान पनि मै ले  जो डें  । मलाई के  खड्क्यो  भने पछि वास्तवमा मान्छे को  एकताविना विकास सम्भव छै न । विकास गर्नलाई यो  वा त्यो  पार्टी सम्झे र हुदै न ।

आफ्नो  ठाउको  विकास गर्न सबै  लाग्नुपर्छ भन्ने  किसिमको  मलाई त्यो  भावना जाग्यो  । त्यसपछि म यो  पार्टी, त्यो  पार्टी नभने र विकासप्रे मी साथी छन् भने  उहाहरुलाई सधै  मै ले  वे लकम गर्छु । सधै भरि साथ दिन्छु । मे रो  जीवन शुरुदे खि नै  सामाजिक क्षे त्रमा समर्पित छ । म शिक्षक भएर काम गर्दा पनि म भएको  ठाउमा पनि धे रै  काम गरे को  छु । र, अहिले  पनि म मे रो  आफ्नो  घरको  कामतिर पटक्कै  छै न । बिहान उठेदे खि सा“झ बास बस् ने  बे लासम्म म सामाजिक काममै  लागिरहे को  छु ।

अब दे उखुरीलाई कसरी अघि बढाउने  ?

यहाका नागरिकहरु कृषिमा बढी आश्रित हुनुहुन्छ । विभिन्न जातजातिमा आधारित व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । उहा“हरु सबै लाई एउटै  मालामा गास्नु पर्छ । उहाहरुका समस्याहरु के  छन्, के –के  गर्दा उहाहरुको  विकास हुन सक्छ । पूर्वाधार विकास गरे र मात्रै  भएन हामीले  चाहि उहाहरुको  आर्थिक विकास गर्नु प¥यो  । सामाजिक विकास गर्नुप¥यो  । शै क्षिक उन्नति हुनुप¥यो  । सबै  घरमा शिक्षित र स् वाबलम्बी मान्छे हरु हुनुप¥यो  । यहा“का नागरिकहरुको  आर्थिक उन्नति गरिसके पछि यो  ठाउ जुरुक्क उठ्न सक्छ । त्यसको  लागि प्लानविना ह“ुदै न । प्लान गरे न भने  जनता सधै भरि गरिब हुन्छन् । र, नेता भने  धनी भइरहन्छन् । जनतालाई समृद्ध बनाउन उनीहरुको  आयआर्जन बृद्धि हुनुपर्छ । आयआर्जनका लागि व्यावसायिक यो जनाहरु बनाउनुपर्छ । कृषि, पशु पालनको  व्यावसायिकीकरणबाट जनताको  आर्थिक रुपमा जीवनस् तर सुधार गर्न सकिन्छ । यही विषयलाई फो कस गरे र कार्यक्रम गर्नुपर्छ । हाम्रो  पहल यसै मा के न्द्रित छ । यसका साथै  सरकारले  नागरिकहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गराउनुपर्छ । सरकारले  यो  कुरालाई प्राथमिकतामा राखे र सहयो ग ग¥यो  भने  धे रै  गरिब नागरिकको  जीवनस् तर माथि उठ्छ ।

अन्त्यमा के ही छुटे का कुराहरु छन् कि ?

देउखुरी विकास प्राधिकरण गठनको  पहल अघि बढाएका छौ ं । यो  पहललाई सार्थक बनाउन म सबै सग अनुरो ध गर्छु । राजनीतिक दल, प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदे शसभा सदस्य, स्थानीय सरकारका प्रमुख जनप्रतिनिधि, सम्पूर्ण नागरिकको  पहलकदमीबाट मात्रै  सम्भव भएकाले  यो  अभियानलाई सहयो ग गर्न अनुरो ध गर्छु ।

 

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top