Free songs
Home / फिचर समाचार / पुरन्धारा झरनामा आन्तरिक पर्यटकको ताँती

पुरन्धारा झरनामा आन्तरिक पर्यटकको ताँती

 

प्रवल रेग्मी

पुरन्धारा  । नदीको  किनारै भरि मान्छे हरुको  ताती दे ख्दा लाग्थ्यो  त्यस क्षे त्रमा मे ला महो त्सव लागिरहे को  छ । कुनै  कुनामा नाचको  रमझम चलिरहे को  छ, कतै  किराना पसल त कतै  विभिन्न परिकारका खाना पकाइरहे का दे खिन्थे   ।

दाङकै  गहनाको  रुपमा विकसित हु“दै  गएको  बबई गाउपालिकाभित्र पनेर्  झरनामा पछिल्लो  चरणमा विदाको  दिन रमाइलो  गर्न जाने हरुको  ताती नै  भे टिन्छ । तुलसीपुरदे खि २५ किलो मिटर पश्चिममा पनेर्  पुरन्धारा झरनाको  नामले  प्रख्यात त्यस क्षे त्रमा आजभो लि पकाएको  खाना लग्ने हरुदे खि खाना पकाएर खाने हरुको  जमघट हुने  गरे को  पाइन्छ ।

रमाइलो  परिवे श र मनो रम दृश्यले  लो भ्याइ मन पटक–पटक चो नेर्  गरे को  लमहीदे खि पुरन्धारासम्मका मानिसहरुको  भीडले  दे खाउने  गरे को  पाइन्छ । किनारमा बबई नदी, अकोर्  छे े उमा मनै  लो भ्याउने  छहराको  दृश्ले  पटक–पटक बो लाउने  गरे को  बताउनुभयो  तुलसीपुर निवासी दामो दर भण्डारीले  । ‘अनुकूल समय मिलाएर घुम्ने  स् थलमध्ये को  एक हो  पुरन्धाराको  झरना । मनै  लो भ्याउने  यस ठाउमा आउनका लागि बाटो को  भने  असुविधा दे खियो  । गाउ“पालिकाले  जति सक्दो  चँ“डो  यहा“ आउनका लागि बाटो  कालो पत्रे  गर्नुपनेर्  हुन्छ ।’

झरनाको  विकासका लागि गाउपालिकाले  यस आर्थिक वर्षमा १३ लाख बजे ट छुट्याएको  बताएको  छ । यो  वर्ष ग्रावे ल गनेर्  र कलभर्ट निर्माण गरे र आउदो  वर्ष कालो पत्रे  गनेर्  यो जना रहे को  गाउपालिका अध्यक्ष भुवने श्वर पौ डे लले  बताउनुभयो  । झरनाको  विकासका लागि प्रदे श सरकारले  ५० लाख बजे ट छुट्याएको  जानकारी दिदै  उहाले  गाउपालिकाले  बाटो  मर्मत तथा सम्भारका लागि १३ लाख रुपै या बजे ट विनियो जन गरे को  बताउनुभयो  । सो  रकमले  कलभर्ट निर्माण र ग्रावे ल गनेर्  यो जना अगाडि सारे को  उहा“ले  बताउनुभयो  । प्रदे श सरकारले  विनियो जन गरे को  बजे ट डिभिजन वन कार्यालयमार्फत गुरुयो जना तयार गर्न छ हे क्टर क्षे त्रफल जग्गा छुट्याएको  युगबो धलाई बताउनुभयो  ।

नजिकै  रहे को  झरना र नदीमा रम्दै  खाने हरुको  लागि फलफूल, किराना सामानहरुदे खि चिसो  पे य पदार्थको  बिक्री गदैर्  आउनु भएकी पुष्पा पौ डे ल हप्तामा दुई पटक मात्र दो कान लगाउने  गरे को  बताउनुभयो  । शुक्रवार र शनिवार बढी भिड हुने  गरे का कारण पसल लगाउने  गरे की उहा“ले  अरु दिनमा महिला मान्छे  भएकाले  अलिक डर लाग्ने  पौ डे लको  प्रतिक्रिया थियो  । हप्ताको  दुईपटक बिक्री गर्दा पनि महिनामा २५ हजारसम्म बचत गर्नुहुने  पौ डे लले  बढीमा १५ हजारदे खि ४० हजारसम्मको  बिक्री गनेर्  गरे को  बताउनुभयो  । विगत दुई वर्षदे खि निरन्तर यही पे शा अपनाइरहनुभएकी उहा“ले  बचत गरे को  पै साँले  के टाके टीहरु पढाउने दे खि दै निक बचत गर्नसम्म भ्याएको  बताउनुभयो  ।

चारै तिरबाट पिक्निक खान मात्र नभएर झरनाको  अवलो कन गनेर् हरुको  भीड बढ्दै  गएपछि गाउ“पालिकाले  यस वर्षदे खि ब्यवस् िथत पार्किङ बनाउन थाले को  छ । शुक्रवार र शनिवार बढी भीड हुने  गरे को  सो  ठाउमा पार्किङ शुल्कबाट मासिक १२ हजारसम्म संकलन हुने  गरे को  गाउ“पालिकाका कर्मचारी कुलबहादुर बुढाथो कीले  बताउनुभयो  ।

कर्मचारी बुढाथो कीले  हालसम्म बढीमा ३५ वटा बस, जीप र ५० वटा बाइक आएको  जानकारी गराउदै  प्रति बसको तीन सय, साना जीप कार दुई सय, प्रतिबाइक ३० र टे म्पो स“ग एक सय रुपै या“ असुल गदैर्  आइरहे को  बताउनुभयो  । काठै  काठको  सामान प्रयो ग गरे र पिकनिक स्पट र बाटो  कालो पत्रे  गरे स‘गै  पश्चिम दाङमा आन्तरिक पर्यटकहरु बढ्ने  उहाको  विश्वास छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top