Free songs
Home / विचार / संसारको  नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र संघले  गर्नुपर्दछ

संसारको  नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र संघले  गर्नुपर्दछ

डिल्लीबहादुर रावत

यस धर्तीमा रहे का सम्पूर्ण प्राणीमा सबै भन्दा सचे त प्राणी मानिस हो  । मानिसले  आफ्नो  सचे तनाको  धज्जी आफै  उडाइरहे को  छ । त्यसै ले  आफूलाई सचे त प्राणी भन्दा पनि लाज लाग्ने  अवस् था भइरहे को  छ । परापूर्वकालदे खि नै  मानिस–मानिसबीच हिंसात्मक लडाइ हुदै  आइरहे को  छ । मान्छे  सबै  एउटै  हो  । तर धर्म, जात, लिङ्ग, वर्ण, राष्ट्रियता, लो कतन्त्र, जनवाद, समाजवाद यस्तै –यस्तै  नाममा मान्छे ले  मान्छे लाई मानेर्  क्रम निरन्तर चल्दै  आइरहे को  छ । २१ औ ं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि हिंसात्मक लडाइ नरो किने  भयो  । अहिले  संसारभरिकै  सम्राट अमे रिका छ । यो  धर्तीमा जे सुकै  नाममा भए पनि हुने  युद्ध, हिंसाको  जिम्मे वार अमे रिकी शासकहरु हुने  दे खिन्छ । यदि धर्तीमा शान्ति र प्रगति भयो  भने  पनि अमे रिकाको  सही नीतिकै  कारण हुन्छ । त्यसै ले  जस अपजस सबै  अमे रिकाले  नै  लिनु पर्दछ ।

जबसम्म अमे रिकाले  आफ्नो  स् वार्थलाई अगाडि राखे र नीति बनाउ“छ तबसम्म यो  धर्तीमा विभिन्न बहानामा युद्ध लडाइ भइरहन्छ । यो  धु्रव सत्य हो  । कुनै  बे ला अमे रिकालाई टक्कर दिने  क्षमता पूर्व सो भियत संघले  राख्थ्यो  । त्यसै ले  संसारका शासक वर्गहरु दुई धु्रवमा बा“डिएका थिए । शीत युद्ध धर्तीभरि चले को  थियो  । त्यतिखे रको  युद्ध र शान्ति दुबै को  जस अपजस दुबै  दे शलाई जान्थ्यो  । तर सो भियत संघको  विघटनपछि दुई धु्रव हटे र संसार अहिले सम्म एक धु्रवीय हुन पुगे को  छ । यतिखे र अमे रिकाको  विदे श नीतिलाई चुनौ ती दिन सक्ने  क्षमता कुनै  पनि दे शस“ग छै न । यदि कुनै  दे शले  त्यस् तो  क्षमता विकास गर्न लाग्यो  भने  कि त्यो  दे शमा विभिन्न बहानामा गृहयुद्ध मच्चाइदिन्छ कि त सै निक आक्रमण गर्दछ । यसको  ज्वलन्त उदाहरण अफगानिस् तान र इराक हुन् । जबसम्म संसारभरिको  प्रजातन्त्र र मानव अधिकारको  ठे के दार अमे रिका भइरहन्छ तबसम्म यो  धर्तीमा शान्ति छाउ“दै न । मान्छे  मान्छे  जस् तो  भएर जिउन पनि पाउदै न ।
अमे रिकी सरकारलाई धर्तीका कुनै  पनि दे शका शासकहरु चित्त बुझे न भने  त्यहा“ गृहयुद्धको  लागि उकास् ने  र सहयो ग गनेर्  काम गर्दछ । उसलाई मतलव छै न जतिसुकै  मानिस मरुन् । युद्धको  कारणले  धर्तीभरि महङ्गी, अभाव बढे र खान नपाई मानिस मरे  पनि उसलाई मतलव छै न । अफगान सरकार पूर्व सो भियत समर्थक हुने  बित्तिकै  विन लादे न जस् तालाई तालिम र सहयो ग गरी अफगान सरकारबिरुद्ध लड्न लगायो  । जब अफगानिस् तानमा तालिवान सरकार आयो  तब विन लादे न हिरो  बने  । अन्ततः बिन लादे नमा विश्व सम्राट बन्ने  आकांक्षा जाग्यो  तब उसले  अमे रिकामा हमला गर्न पुग्यो  । अमेरिकाले पुनः अफगानिस् तानमा सै निक आक्रमण गरी तालिवान सरकार ढाली छो े डे  । अन्ततः पाकिस् तानमा लुके र बसे को  लादे नलाई समे त मा¥यो  । अफगान सरकार आफ्नो  पक्षमा नहुने  बित्तिकै  दुई पटक त्यहा“ युद्ध हुन पुग्यो  । अझै  पनि जारी छ । कति मानिस मरे, अमे रिकी सरकारलाई त्यसको  मतलव छै न ।

यस्तै गरी इरानलाई तह लगाउन भन्दै  इराकका सद्दाम हुसे नलाई शक्तिशाली बनाउदै  इरानविरुद्ध लड्न पठाइयो  । अन्ततः अमे रिकी स्वार्थविरुद्ध सद्दाम लागे पछि दुनिया“को  विरो ध हु“दाह“ुदै  पनि युद्ध गरी छाड्यो  । कै यन मानिसले  अकालमा ज्यान फाल्नुप¥यो  । सद्दामलाई पनि मारिछाडे  ।

त्यसपछि इराकमा नया सरकार आफै  बनाए । आफै  बिद्रो ही जन्माउने  आफै  विद्रो हीलाई दबाउनतिर सै निक कारवाही गर्न लागि पर्दछ । त्यसै ले  संसारमा युद्ध हुन्छ अमे रिकाको  कारण । शान्ति हुन्छ अमे रिकाको  कारण । त्यसै ले  के  गनेर्  भन्ने  कुरा अमे रिकी शासकहरुको  हातमा छ । मानवता, विकास र शान्तिको  चावी अमे रिकी सरकारस“ग छ । त्यसै ले  अमे रिकी जनताले विश्वमा दिगो  शान्ति र विकास गर्न आफ्नो  सरकारलाई दबाब दिनुपर्दछ ।

अमे रिका अब धर्तीको  वास्तविक नायक बन्न सक्नुपर्दछ । यो  धर्ती बचाउन लागिपर्नुपर्दछ । मानिसको  वर्तमान सुखद बनाउ“दै  भविष्य सुनिश्चित गराउने  अभियान चलाउनुपर्दछ । अमे रिकी जनता कुनै  पनि धर्म, जात, वर्ण, राष्ट्रियता, वर्गको  पक्षमा नलागे र मानवको  पक्षमा लाग्नुपर्दछ । मानिसलाई लो कतन्त्र शान्ति र विकासको  सन्दे श छनेर्  र सहयो ग गनेर्  बन्न सक्नुपर्दछ । मान्छे ले  मान्छे  मानेर्  युद्ध हो इन मान्छे ले  मान्छे को  भविष्य सुनिश्चित र सुरक्षित बनाउने  शान्तिपर्ण युद्धको  ने तृत्व अमे रिकाले  लिन तयार हुनु पर्दछ । अब दुनियाको  नजरमा युद्ध पिपासु बने को  अमे रिका अब शान्ति, मानवतावादी र प्रकृतिवादी बने र दुनियालाई दे खाउन सक्ने  हुनु पर्दछ । चाहे र हो स् वा नचाहे र हो स् अब दुनिया“ले  अमे रिकी नीति मान्नै  पनेर्  दे खिन्छ ।

पहिलो  कुरा त अमे रिकालाई चुनौ ती दिन सक्ने  भरपदोर्  दे श दे खिदै न । दे खिए पनि अब पनि दुनिया दुई ध्रुवमा विभाजित हुने  हो  भने  अझ विभत्सपूर्ण युद्धहरुको  सामना गर्नुपनेर्  हुन्छ । यति मात्र हो इन विनाशकारी ते स्रो  विश्वयुद्धको  सामना गर्नुपनेर्  हुन्छ । किनभने  अकोर्  शक्तिलाई अमे रिका स् वीकार गनैर्  सक्दै न । त्यसै ले  दुनियाको  हितमा अब एक धु्रवीय संसार नै  ठीक हुने  दे खिन्छ । हुन त संसारको  नायक अमे रिका हुनुपर्दछ भन्दा राष्ट्रवादी र धार्मिक अन्धभक्तहरुमा रिस त उठ्ला उठे र पनि के  गनेर्  विकल्प छै न । संसारभरीको  आतङ्कवादी वा क्रान्तिकारी त्यसको  पुष्टि गनेर्  अधिकार अमे रिकालाई मात्रै  छ जस् तो  दे खिन्छ । उसले  जे  भन्छ त्यही हुन्छ । ने पालका माओ वादीलाई आतङ्कवादीको  सूचीमा राखे को  थियो  । पछि माओ वादीले  उक्त सूचीबाट आफूलाई हटाउन अनुरो ध गर्नुपरे को  थियो  । यस्तै गरी भारतका वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई हिन्दु मुस् िलम दङ्गापछि अमे रिका प्रवे शमा रो क लगाइएको  थियो  ।

संसारको  ने तृत्व अमे रिकाले  गर्नुपर्दछ भन्नु आफै मा अलो कतान्त्रिक मानवताविरो धी सो च हो  । किनभने  विकल्पको  खो जीमा के ही पनि अग्रसर भएको  दे खिदै न । त्यसै ले  अमे रिकालाई शान्ति विकास र भाइचाराको  नीतिबाट अग्रसर हुन सबै ले  आवाज उठाउनै पर्दछ । नत्र युद्ध, हत्या, हिंसा यस धर्तीबाट कहिल्यै  हट्ने  छै न । संसारका सामु अब दुईवटा मात्र विकल्प छन् । त्यो  हो  कि अमे रिकाको  ने तृत्व स्वीकार्नु कि त संयुक्त राष्ट्रसंघलाई लो कतान्त्रिकी करण गराएर विश्वको  ने तृत्व हस्तान्तरण गर्नु । अहिले को  आवश्यकता भने को  संयुक्त राष्ट्र संघमा रहे को  विशेष अधिकार हटाएर दुनियाको  साझा संगठन वनाउने तिर लाग्नुपर्दछ । धर्तीको  एउटै  के न्द्रीय शासन सञ्चालन गनेर्  थलो को  रुपमा विकास गराउनतिर सबै  लाग्नुपर्दछ । राष्ट्रिय राज्यहरु इकाईको  रुपमा राखिनुपर्दछ । यो  नै  २१ औ  शताब्दीको  आवश्यकता हो  भने  वर्तमान यथार्थता हो  । पर्यावरणलगायत सम्पूर्ण समस् याहरुले  भूमण्डलीकरणको  रुप धारण गरिसके को  अवस् था छ । कतिपय समस् याहरु यस् ता छन् जसलाई कुनै  पनि एउटा राष्ट्रले  समाधान गर्न सक्दै न, चाहे  त्यो  जति शक्तिशाली किन नहो स् । ती समस् याहरुको  समाधान विश्वव्यापी रुपमा खो जिनुपनेर्  हुन्छ ।

त्यसै ले  संसारको  शासन सञ्चालन गनेर्  एउटै  थलो  हुनुपर्दछ । तै पनि सं.रा.सं.लाई लो कतान्त्रिक बनाउनतिर को ही लाग्दै नन् । बरु विशे ष अधिकार मलाई पनि चाहिन्छ भने र आवाज उठाएको  सुनिन्छ । त्यसै ले  अमे रिकाको  एकछत्र शासन संसारभरि फै लिरहे को  छ । अप्रत्यक्ष शासन स् वीकार गर्नुभन्दा सं.रा.स.लाई शक्तिशाली बनाएर त्यहींबाट विश्वको  शासन सञ्चालन गनेर्  लो कतान्त्रिक पद्धतिको  विकास गर्नतिर सबै  लाग्नु पर्दछ । अहिले  पो ल्याण्डमा अप्राकृतिक जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय से मिनार चलिरहे को  छ ।

यसले  सही निकास निकाल्न सक्ने  अवस् था दे खिदै न । किनभने  शक्तिशाली दे शहरु कार्बन उत्सर्गमा पूरै  कटौ ती गर्न सहमत हो लान् जस्तो  दे खिदै न । यसमा पनि अमे रिकीहरु नै  बाधक बन्ने छन् । यदि पर्यावरणका समस् याहरुलाई चा“डै  हल गर्नतिर नलाग्ने  हो  भने  यो  धर्ती सृष्टिको  लागि अयो ग्य बन्ने  निश्चित छ । यसै  कारण पनि संरासंलाई लो कतान्त्रिक बनाएर विश्वको  साझा के न्द्र बनाउने तिर सो च्ने  समय भइसके को  छ । जे हो स् अमे रिकी जनता र शासकहरुमा मानवतावादी सो च साझा विकासको  अवधारणा जागो स् यही नै  कामना गरांै  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top