Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / दाङको पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारको ७८ करोड

दाङको पूर्वाधारमा प्रदेश सरकारको ७८ करोड

गिरिराज नेपाली

घो राही । पूर्वाधार विकासका लागि स् थानीय, प्रदे श र के न्द्र सरकारले  आ–आफ्नै  नीति यो जनाका साथ दाङमा विकास निर्माणका काम अघि सारे का छन् । संघीय संरचनाका आधारमा दाङको  पूर्वाधार विकासका लागि तीनै  तहका सरकारले  लगानी गरिरहे का छन् ।

जसमध्ये  प्रदे श सरकारले  मात्रै  दाङको  पूर्वाधार विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६४ वटा यो जनाका लागि ७८ करो े ड बढी रकम विनियो जन गरे को  छ ।

भौ तिक पूर्वाधार मन्त्रालय यातायात पूर्वाधार निर्दे शनालय प्रदे श नं. ५ अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा उक्त रकम विनियो जन गरिएको  पूर्वाधार विकास कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख इञ्जिनियर वासुदे व भण्डारीले  बताउनुभयो  । दाङका सडक, पुलपुले सा निर्माण र मर्मत सम्भारतर्फ उक्त रकम विनियो जन गरिएको  हो  । ५० लाखदे खि १० करो डसम्मका यो जनाहरु सञ्चालन हुन लागे का छन् । रकम र यो जनाको  हिसाबले  प्रदे शको  पूर्वाधार विकास कार्यक्रम धे रै  रहे  पनि सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने  समय थो रै  रहे को  उहा“ले  बताउनुभयो  । जसले  गर्दा यो जना निर्माण चुनौ तीपूर्ण बने को  दे खिन्छ ।

दाङको  पूर्वाधार विकासका लागि प्रदे श सरकारले  ७८ करो ड ९३ लाख ८२ हजारका ६४ वटा यो जना स् वीकृत गरे को  छ । जसमा वित्तीय समानीकरणतर्फ छवटा पुल र ३८ वटा सडक रहे का छन् ।

गढवा गापा–३ मा धै रे नी–रतनपुर जो ड्ने  पुल निर्माणमा ५० लाख, बिजौ री नया गाउ दो लही जो ड्ने  पुल निर्माणमा ५० लाख, च्याटीखो ला, पवननगर, पुरन्धरा जो ड्ने  पुल निर्माणका लागि दुई करो ड, गढवा र परस् पुर जो ड्ने  पुल निर्माणमा दुई करो ड, घो राही–लमही सडक र तल्लो  नवलपुर जो ड्ने  पुल निर्माणमा एक करो ड ५० लाख र दामो दर मार्ग, मलवार र गरगरिया ग्वारखो ला पुल निर्माणका लागि दुई करो ड रुपै या रहे को  छ ।

सडक निर्माणतर्फ कुइरे पानी–सर्रा जो ड्ने  दामो दर मार्गका लागि १० करो ड, गरगरिया–उरहरी–सुकौ रा जो ड्ने  सडक निर्माणका लागि पा“च करो ड, दुधरास–छिल्लीको ट सडक कालो पत्रे का लागि दुई करो ड, सिमलतारा–मुलावारी–लापे –बड्डा“डा प्युठान जो ड्ने  सडकका लागि दुई करो ड, बिजौ री–हाडिमे –कुइरे पानी–छिल्लीको ट सडक निर्माणका लागि दुई करो ड, घो राही–मसिना–मर्पे स–पाखापानी र स् वर्गद्वारी जो ड्ने  सडक निर्माणका लागि दुई करो ड रुपै या“ रहे को  उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  ।

यसै गरी झे ल्ने टा–घ्यानखो ला जो ड्ने  सडक निर्माणका लागि दुई करो ड र मजगै –अवलडा“डा–हापुर खो ला करिडो र निर्माणका लागि दुई करो ड रुपै या“ रहे को  छ । त्यस् तै  सशर्त शीर्षकका १३ वटा आयो जनाका लागि छ करो ड २० लाख, सशर्त रणनीतिक सडकका चारवटा यो जनाका लागि पा“च करो ड छ लाख २८ हजार, राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रमतर्फ आवधिक मर्मतसम्भार र नियमित मर्मत सम्भारतर्फ एक सय ५९ किलो  मिटर र सर्रा–सौ ंडियार–धर्ना–डुरुवा, टरिगाउ“–भो जपुर–खै रा सडक र सिमथाना–खै रे नी–जुम्ले कुला सडकका लागि छ करो ड तीन लाख रुपै या“ रहे को  छ ।

संघीय संरचनाका आधारमा निर्माण गरिनुपर्ने  प्रशासनिक संरचनाहरुको  ढिलाइले  पूर्वाधार विकास निर्माण प्रभावित बन्न सक्ने  उहा“ले  बताउनुभयो  ।मंसिर २ गते  कार्यालय स् थापना गरी १४ गते  मात्रै  यो जना अख्तियारी पाएको  उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  । पूर्वाधार विकासका हिसाबले  पहिलो  चौ मासिकसम्म यो जना कार्यान्वयनको  काम सुचारु हुनुपर्ने  भए पनि कार्यालय स् थापनाको  ढिलाइले  पूर्वाधार विकास प्रभावित बनिरहे को  उहा“को  भनाइ छ ।

उक्त यो जना छनो ट क्षे त्रमध्ये  पश्चिम र पूर्वमा स् थलगत अध्ययन भइसके काले  अबको  के ही दिनमै  ठे क्का प्रक्रियाको  तयारी भइरहे को  निमित्त प्रमुख भण्डारीले  बताउनुभयो  । बाकी क्षे त्रको  स्थलगत अध्ययनको  तयारी भइरहे को  उहाको  भनाइ छ । पुस १५ भित्रमा ६४ वटा यो जनामध्ये  करिव ३० वटाको  ठे क्का प्रकाशन गरिने  उहाले  बताउनुभयो  । स्थलगत अध्ययन भइसके का यो जनाहरुको  स् िटमे ट तयारीको  काम भइरहे को  कार्यालयले  जनाएको  छ ।

के ही काम तत्काल गरिने  भए पनि पूर्वाधार निर्माणले  फागुनदे खि नै  गति लिने  उहा“को  भनाइ छ । माघसम्मको  स् थलगत अध्ययन, स् िटमे ट तयारी, मूल्यांकन, ठे क्कालगायतका काम हुने  भएकाले  निर्माणको  काम फागुनबाट शुरु हुने  उहाले  बताउनुभयो  ।

यो जनाका लागि भौ तिक पूर्वाधार मन्त्रालय यातायात पूर्वाधार निर्दे शनालय प्रदे श नं. ५ ले  दुई करो ड माथिका यो जनाको  डिपिआरको  काम आफै  गर्ने  भएकाले  के ही सहजता थपिने  विश्वास उहा“को  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top