Free songs
Home / विचार / नयाँ युगबोधदेखि स्तम्भकारसम्म

नयाँ युगबोधदेखि स्तम्भकारसम्म

नारायणप्रसाद भण्डारी

नारायणप्रसाद भण्डारी

ने पालको  इतिहास खो तल्दै  जादा ने पालीहरुका वास् तविक जीवन दिनचर्या अति पीडादायी दे खिन्छन् । ने पाललाई सीमित समूह, जात, थर वंशले  हालीमुहाली गदैर्  आफ्नै  पै तृक सम्पत्तिको  रुपमा उपयो ग र प्रयो ग गरे को  कहालीलाग्दो  निरंकुशता लगाएर बाच्नको  लागि राम्रो सग सास फे र्न पनि हो श पु¥याउनुपनेर्  अवस् थाबाट दे शका आमजनताले  समय बिताउन बाध्य भएको  पाइन्छ ।

कुनै  पनि दे शका जनता स् वतन्त्र भइ बाच्न पाइने  मानिस भइ जन्मे पछि मानवता र मानवअधिकारभित्र पनेर्  आधारभूत सिद्धान्तभित्र पनेर्  के ही बुदाहरु स्वतन्त्र बो ल्न पाउनुपनेर् , खान लगाउन आवश्यकता बमो जिम पाउनुपनेर् , मनमा लागे का कुराहरु पीडाहरु पीडकको  विरो ध गर्न पाउनुपनेर्  राष्ट्रको  कुनै  पनि सम्पदामा साझा हक अधिकार सुनिश्चित हुनुपनेर् , आफ्नो  शरीरको  संरक्षण स् वयंले  गर्न पाउनु, इच्छ्याएको  स् थानहरुमा हिडडुल तीर्थब्रत गर्न पाउनुपनेर् , धर्म कर्म मान्न पाउनुपनेर् , एउटा नागरिक भइ जन्मे पछि जन्मने  र जन्माउने  दुबै ले  पाउनुपनेर्  अधिकारका सीमित अधिकार पनि प्रयो ग गर्न नपाएरै  कै यांै  सीप, कला, क्षमता, विचार आफै मा विलीन भएर दे हत्याग गरे , को ही मनको  पीडा पो खे कै  आरो पमा हात काटिए । जिब्रो  काटिए । नुन चुक भन्दा सुन्दा पनि सुन्न नसक्ने  गरी आपराधिक तरिकाले  हत्या गरियो  । रुखमा झ्ण्ड्याएर गो ली हाने र मारियो  । न ऐ या भन्न पाइयो  न त विरो ध गर्न पाइयो  । ने पाली भूमिमा बसे र काम गर्न नपाएपछि कलमजीवीहरु राष्ट्रसे वकहरुको  एउटा निडर साहस बो के र प्रदे शमै  बसे र भए पनि ने पाली जनतालाई सुसूचित पार्न सक्ने  क्षमताका खानी हाम्रा अग्रजहरुको  प्रशंसा गरे र मात्र पुग्दै न । उहा“हरुलाई राष्ट्रले  सदै व राष्ट्रको  सम्पत्तिको  रुपमा ग्रहण गर्नुपर्छ ।

एक सय चार वर्षको  राणा शासन र ३० वर्षे  पञ्चायती शासनभित्र कुनै  न कुनै  तरिकाबाट कलम चलाउने  जिउदा राष्ट्रसे वक, जिउदा इतिहासबाट हामी पाठ सिक्नुपर्छ । जसमध्ये  हामी कलमजीवीहरु टुटे फुटे का मनका कथाव्यथा ओ के ल्न खो ज्ने हरुले  दाङकै  भूमिमा पञ्चायती बर्बरता निरंकुशता राजतन्त्रको  हावी राणाशासन भन्दा कत्ति कमी नभएका विपक्षी, विरो धी दे ख्नै  नसक्ने  गुण्डा लगाएर वा आफ्नै  भाइ छो रा लगाएर बाटो  बथाने र कुटपिट गनेर्  आफै ले  दे शद्रो ही जनविरो धी व्यवस् था विरो धी राजा विरो धी भने र गिरफ्तार गराएर जे लमा को च्ने  त्यस् तो  कहालीलाग्दो  कालारात्रिको  समयमा युगबो ध पत्रिकाको  दाङकै  व्यस् त शहरमा कसरी जन्म भयो  हो ला ? जन्माउने  व्यक्तिको  प्रे स कसरी चल्यो  हो ला ? त्यतिबे ला ने पाली कांग्रे स पनि जो खिममा थियो  । तर उहाहरुको  संस्थापक विपिलेबो के को  प्रजातान्त्रिक विचारभित्र राजाको  घाटी र कांगे ्रसको  घा“टी एउटै  हो  भन्नुहुन्थ्यो  । त्यसकारण कम्युनिष्ट झनै  आखिरमा थियो  । त्यै  कम्युनिष्ट विचारस“ग ओ तप्रो त वामपन्थीको  पूर्ण समर्थक भएकै  कारण पत्रिकाको  नामाकरण पनि नया युगबो ध भन्न सक्ने  छाप्न सक्ने  कम्युनिष्ट सिद्धान्तभित्रका सबै  ले ख्न छाप्न सम्भव नभए पनि झल्को  दिने  खाले  (स् तम्भ) प्रकाशित गनेर्  एक निडर साहसी व्यक्तित्व नारायणप्रसाद शर्मा हामी सबै का गुरु हुनुहुन्छ ।

नया“ युगबो ध जन्मे को  पनि ४२ वर्षको  अधबंै से  उमे रको  भयो  भने  गुरु ने पाली हिन्दू धर्मको  मान्यताअनुसार ८४ काटे पछि के ही नगरी बा“की जीवन बिताउने  भनिन्छ । तर उहा“ले  त्यस् तो  बृद्धावस् थामा पनि इतिहास सिकाउदै  हुनुहुन्छ । वर्तमानलाई टे के र भविष्यको  रे खा को र भन्दै  हुनुहुन्छ । यी र यस् तै  परिवे शको  बीचमा हालै  २०७५÷६÷२७ गते को  दिन ने पालकै  प्रथम ऐ तिहासिक मूल्य र मान्यता बो के को  स् वच्छ छवि स् वतन्त्रता दूरदर्शिता पारदर्शिता निष्पक्ष सरल सहज वास् तविकताको  लक्ष उद्दे श्य बो के को  स् तम्भकारको  पूर्णता उहा“कै  प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भयो  । उहा“ले  कलमजीवीका पीडा, कथाव्यथा स् वयंले  भो गे को  इतिहास आफ्नो  भो गाइ फलामका चिउरा चपाए सरीका दिनको  स् मरण गराउनुभएको  थियो  । त्यो  नै  वास्तविकता थियो  । उहाले  एउटा चिन्ता पो ख्नुभयो – वर्तमानको  अवस्थामा मिडिया स्वतन्त्र भएनन् । आफ्ना पक्षको  मात्र गुणगान र बखान गनेर्  परिपाटीले  अबको  पत्रकारिता जीवनले  कुन मो ड ल्याउला ? यो  विषयमा स्तम्भकारको  भूमिका फराकिलो  बनो स् भन्ने  इच्छा चाहना शुभकामना दिदै  गर्दा त्यहा जमघट भएका हामी उहाकै  विरुवाहरुमा स्तम्भकार समाज नाउको संस्था खडा भयो ।

हाल धे रै  संख्यामा पत्रपत्रिका मिडिया जन्मे का छन् । ती प्राय विगतका राणा पञ्चे  शै लीका विपक्षका सो चाइ चिन्तन मनन नजिकसम्म पुग्न नसक्ने  सो चमा विकसित छन् । समाजमा विद्वान बुद्धिजीवी समाजसे वीहरुको  स् वतन्त्र निस् पक्ष जमातको  विश्ले षण पनि पत्रपत्रिकाको  आ–आफ्ना शै ली प्रस् तुतिप्रतिको  चिन्ता छ । आफ्ना भन्ने को  मात्र बढाइ चढाइ फुक्याइ भएको  पाइन्छ ।

सायद यस तै  परिवे शले  फे रि पनि नारायण गुरुको  चिन्तन मननको  आशयको  कदर गदैर्  आजभन्दा एक वर्ष अगाडि स् तम्भकारको  नाम जन्मे  हो ला । स्तम्भकार जन्माउनमा नारायण गुरु, के वी मसाल जस् ता इतिहास बो के का थुप्रै  यो द्धा विद्वान विचारका खानी भएका समय सापे क्षिक विश्लेषण गर्न सक्ने  समूहले  बहस छलफल क्रियाअन्तत्र्रिmया गरे रै  युगको  आवश्यकतामा स् तम्भकारको  जन्म र पूर्णता पाए हो ला । हाल स् तम्भकारको  माध्यमबाट पत्रपत्रिकामा कलम चलाउने  कलमजीवी ले ख ले ख्नमा उद्यत प्रे रणा भएकाहरुले  यो  मूल्यवान संस्थालाई  अजर अमर बनाउदै  समाजमा हुने  घटनाक्रम सकारात्मक नकारात्मक सबै लाई हुबहु जस् ताको  तस् तै  उतार्नुपर्छ  ।

आमनागरिकले  अपनत्व बनाउन सक्नुपर्छ । कलम चलाउने हरु कुनै  विचारमा आस् थामा ओ तप्रो त भए पनि कलम परादर्शिता र निष्पक्षता प्रमाणित भइ सत्यतथ्यमा आधारित हो उन र हुनुपर्छ भन्ने  मान्यताका साथ जन्मे को  हो  र गनेर्  गराउने  दो हो ¥याउन मार्गदर्शकको  भूमिका पनि त्यही नै  हुनुपर्छ । अब स्तम्भकारको  काधमा के ही गहन जिम्मे वारी आएको  छ । सर्वप्रथम स्तम्भकारको  मर्म, मूल्य मान्यता आवश्यकतालाई आम नागरिकले  अपनत्व गर्न सक्ने  फराकिलो  वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । अकोर्  पक्ष ले ख्न इच्छा चाहना राख्ने हरुलाई प्रे रणा उर्जा पै दा गराउने  भूमिकाप्रति सो च्नुपर्छ ।

अकोर्  पक्ष इतिहासका कदर इतिहासकारहरुको  मान्यता कायम गनेर्  अभिले ख राख्ने  भावी पिढीले  सहजै  प्राप्त गर्न सक्ने  वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । थुप्रै  स् तम्भकारका सदस् यहरु निर्माण गनेर्  वातावरण बनाउनुपर्छ । हाल कलम चलाउन खो ज्ने हरु पनि कसरी कति कहा“ कस् तो  किन भित्र अलमलिएको  जस् तो  अनुभूति हुने  गर्छ ।

यसलाई दक्ष र निपूण बनाउन इतिहास बो के का अग्रज र वर्तमानका उर्जाशील व्यक्तित्वहरुबाट तालिमको  व्यवस् था गर्नुपर्छ । यसरी कामहरु गर्दा लक्ष निर्धारण गर्दा स् तम्भकारको  प्रथम पाइलो  विद्यालय हो  । विद्यालयभित्रै  स् तम्भकारको  मूल्य मान्यता के  हो  ? भन्ने  आवश्यकताको  महसुुस विद्यार्थी जीवनबाटै  बनाउन सकियो  भने  विद्यालयका विभिन्न धार मध्ये  यो  स् तम्भकारको  एउटा धार पनि सगसगै  अगाडि बढ्दै  जाओ स । दाङ जिल्लामा अग्रज दाजु अनुभवी के वी मसालको  अध्यक्षतामा निर्माण भई निर्वाचित समितिका सदस् यहरु नीमबहादुर थापा, पद्मप्रसाद शर्मा, लालमणि पौ डे ल, हरिप्रसाद पाण्डे , छविलाल, लक्ष्मी आचार्य, भुपे न्द्र सुवे दी र स्वयं म नारायणप्रसाद भण्डारी समितिमा दे खिएका पात्र मात्र हौं  । थुपै ्र इतिहास बो के का अग्रज विद्वान बुद्धिजीवी अनुभवी दक्ष निपूण शक्तिशालीको  सिंगो  समाज यत्रतत्र हुनुहुन्छ । उहाहरुका सल्लाह, सुझाव र मार्गदर्शनबाटै  संस् थाको  बृद्धि र विकास गर्नका लागि साझा भावनाको  कदर गदैर्  अगाडि बढ्ने  प्रतिबद्धता गर्दछौ ं ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top