Free songs
Home / फिचर समाचार / टेर्दैनन् ठेकेदार

टेर्दैनन् ठेकेदार

आभास बुढाथोकी

घो राही  । ठे के दारले  सम्झौ ता अनुसार काम नगर्दा दाङमा पाचवटा निर्माणाधीन पुल अलपत्र छन् । दाङको  लमही–घो राही–तुलसीपुर जो ड्ने  राजमार्गमै  पर्ने  पाचवटा पुल वर्षांै दे खि अलपत्र छन् ।

२०७१ साल भदौ  ११ गते  चार करो ड १० लाखमा सरकारसग सम्झौ ता गरे को  शंकर माली निर्माण कम्पनीले  कटुवाखो लाको  पुल २०७४ असो ज १० गते सम्म निर्माण गरिसक्नुपर्ने  थियो  । तर निर्माण कम्पनीले  विभिन्न बहानामा के ही समय काम गर्ने  र छाड्ने  प्रवृत्तिले  गर्दा पुल सम्झौ ताको  म्याद अनुसारको  समयमा सम्पन्न हुन सके न ।

पुल निर्माण कार्य बीचै मा रो किएको  भन्दै  सडक डिभिजन कार्यालय दाङले  पटक–पटक पत्राचार ग¥यो  । विभागले  काम अगाडि बढाउन निर्दे शन समे त दियो  । सडक डिभिजनले  काम किन नगरे को  भन्दै  करीब तीन पटक पत्रिकामा सूचनासमे त प्रकाशित ग¥यो  । स्थानीयहरुले  निर्माणको  काम छिट्टै  गर्न भन्दै  पटक–पटक धर्ना नदिएका पनि हो इनन् । तै पनि ठे के दारले  बारम्बार वे वास् ता गरे  ।

‘पत्राचार र पत्रिकामार्फत काम तुरुन्त गर्न भन्दै  बारम्बार सूचना प्रकाशित ग¥यौ ंं’– सडक डिभिजन कार्यालय दाङका इञ्जिनियर दुर्गा गौ तम भन्नुहुन्छ–‘तर पत्राचार गरे को  के ही समय काम गर्ने  र पुनः बीचै मा छाड्ने  प्रवृत्ति रो कएन ।’ डिभिजन कार्यालयका अनुसार अहिले  कटुवाखो लाको  पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा छ । तर काम रो किएको  हुनाले  पुल निर्माणले  गति पाउन सके को  छै न ।

उता शंकर माली निर्माण कम्पनीले  ठे क्का लिएको  पत्रे खो लाको  अवस् था झनै  बिजो गपूर्ण छ । २०७२ सालमा चार करो डमा ठे क्का सम्झौ ता भएको  उक्त पुल सम्पन्न हुनुपर्ने  मिति सकिएर १४ महिना बित्दा पिलर मात्रै  उठे को  छ ।

डिभिजन कार्यालयले  कम्पनीलाई आर्थिक कारवाहीस् वरुप सम्झौ ता रकमको  दै निक ००.५ प्रतिशतले  वर्षको  दुई सय दिन जरिवाना गराएको  छ । यद्यपि शंकर माली निर्माण कम्पनीले  भने  निर्माण कार्य अगाडि बढाएको  छै न ।

ठे के दारहरुले  कहिले  बजे ट अभाव, कहिले  गिट्टी बालुवाको  अभाव, नाकाबन्दी र बन्द हड्ताल जस्ता कारण दे खाउदै  यी दुईवटा पुलसगै  दाङमा अन्य तीनबाट पुल तो किए अनुसार निर्माण हुन सके का छै नन् । २०७२ दे खि ०७५ सम्म निर्माण भइसक्नु
पर्ने गुर्जे खो लाको  पुल नाकाबन्दी र बन्दहड्तालका कारण बा“की चार महिना म्याद थप गरियो  । आठ करो डमा ठे क्का पाएको  बज्रगुरु निर्माण कम्पनीले  पनि तो किएको  समयमा निर्माण गर्न सके न ।

त्यस् तै  बबईखो ला पुल निर्माणका लागि ने पाल सरकारसग २०७२ दे खि ०७५ साउनसम्म बनाइसक्नुपर्ने  भने र ११ करो डमा सम्झौ ता गरे को  सो ही कम्पनीले  उक्त पुल पनि तो किएका म्यादमा निर्माण गर्न सके न । अहिले  भने  उक्त पुलको  म्याद थपका लागि प्रक्रियामा छ । २०७२ माघ ५ गते  आठ करो डमा निर्माणका लागि सम्झौ ता भएको  सक्रामखो ला पुल २०७५ वै शाखमा सम्पन्न हुनुपर्ने  थियो  । तर उक्त पुल तो किएको  समयमा निर्माण हुन नसक्ने  भएपछि चै त २५ गते सम्म म्याद थपिएको  छ ।

सम्झौ ताअनुसार तो किएको  समयमा काम नगर्ने  ठे के दारको  नाम पठाउन गृहमन्त्रालयले  निर्दे शन दिएपछि जिल्ला प्रशासनले  ठे के दारको  लामो  सूची तयार पा¥यो  । सडक डिभिजन कार्यालय दाङले  पनि सबै  निर्माण कम्पनीलाई बारम्बार पत्राचार ग¥यो  । निर्माण कार्यमा भएको  ढिलाइबारे  ठे के दारस“ग गरिएको  बै ठक र छलफलको  गिन्ती नै  नभएको  इञ्जिनियर एवं सूचना अधिकारी दुर्गा गौ तम सुनाउनुहुन्छ । तर यति गर्दा पनि ठे के दारहरुले  भने  अभै m टे रे का छै नन् । जसको  परिणाम रणनीतिक सडकखण्डमा पर्ने  पा“चवटै  पुलहरु सम्झौ ताअनुसार समयमै  निर्माण सम्पन्न हुन सके का छै नन् ।

‘रणनीतिक सडकका पुल निर्माणका लागि पै साको  अभाव छै न’– उहाले  भन्नुभयो – ‘रकमकै  कारणले  निर्माण काम रो किएको  भन्न मिल्दै न ।’ यद्यपि बन्द हडताल र नाकाबन्दीका कारणले  काममा ढिलाइ भए पनि समयमै  सम्पन्न नहुनुमा ठे के दारकै  लापरवाही भएको  उहा बताउनुहुन्छ । ‘ठे के दारले  चाहने  हो  भने  काम गरे पछि सकिन धे रै  समय लाग्दै न’–उहा भन्नुहुन्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top