Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / गोरु ‘तस्करी’मा महिला र बालकको प्रयोग

गोरु ‘तस्करी’मा महिला र बालकको प्रयोग

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी। दे उखुरी क्षे त्रमा भइरहे को  गो रुको  तस् करीमा महिला र बालकहरु प्रयो ग हुने  गरे को  पाइएको  छ ।

गाउमा पुगे र गो रु खरीद गर्ने , ओ सारपसार गर्ने  र संकलन के न्द्रसम्म पु¥याउन महिला र बालकहरु प्रयो ग हुने  गरे को  पाइएको  हो  ।

आइतवार राजपुर गाउपालिका वडा नं. ४ बसन्तापुरमा एकजना महिला र तीनजना बालकले  नौ वटा गो रु खरीद गरे र डो ¥याउदै  ल्याउने  क्रममा स्थानीयले  सो धपुछ गर्न थाले पछि विवाद भएको  थियो  । पछिल्लो  घटनाले  गो रु ओ सारपसारमा महिला र बालकहरुको  प्रयो ग भएको  रहस्य खुले को  हो  ।

गो रुको  तस् करी संगठितरुपमा भइरहे को  छ । गो रु तस् करीका मुख्य नाइके ले  गो रु खरीद गर्न महिला र बालकहरु पठाउने , उनीहरुको  संरक्षणको  लागि युवाहरु परिचालन गर्ने  गरे को  पाइएको  छ । ‘महिला र बालकहरुलाई गो रु खरीद गर्न पठाउ“दा खासै  शंका नगर्ने  भएकाले  यस् तो  उपाय अपनाएको  हुन सक्छ’– एक स् थानीयले  भने – ‘दे ख्ने  मान्छे हरुलाई महिला र बालकहरुले  गो रु खरीद गर्दा सामान्य रुपले  लिने  भएकाले  यस् तो  उपाय अपनाएको  हुन सक्छ ।’

गो रु खरीद गर्ने  र ओ सारपसार गर्ने  कार्यमा संलग्नले  भने  जो त्नको  लागि गो रु खरीद गनेर्  गरे को  दाबी गर्छन् । ‘नौ वटा गो रु ल्याउ“दै  थियौ ं । गाउ“मा गएर खरीद गरे का गो रु जो त्नको  लागि ल्याएका हौ ं’– नसिबुन निसाले  भन्नुभयो – ‘हाम्रो  कामै  गाउ“मा गएर किन्ने  र महंगो मा पाए बिक्री गर्ने  हो  । दुई चार हजार रुपै या“मा किन्छौ ं । अलि महंगो  पारे र बिक्री गछौर् ं ।’

यसरी किनिएका गो रुहरु एक ठाउमा जम्मा गर्ने  र त्यसपछि ट्रकबाट पूर्वतर्फ लै जाने  गरिएको  छ । तस्करहरुले  लमही नगरपालिका वडा नं. ८ असानी गाउमा गो रु संकलन के न्द्र खो ले का छन् । बासको  झाडीमा गो रुहरु जम्मा गर्ने  र त्यहा“बाट ट्रकबाट अन्ये त्र लै जाने  गरे को  पाइएको  छ । कृषि प्रयो जनका लागि गो रुहरु खरीद गरे को  दाबी संलग्नहरुले  गर्ने  गरे का छन् । गो रु तस् करहरुले  कृषि प्रयो जनका नाममा कागजपत्र बनाएर गो रुहरु संकलन र बिक्री गरिरहे का छन् । कागजपत्रका आधारमा कारो वार बै ध दे खिए पनि तस् करहरुले  मासुको  लागि ते स्रो  मुलुकमा गो रु पु¥याउछन् ।

गो रु तस्करीका लागि ने पाली भूमि

ने पालमा कृषि प्रयो जनका लागि भारतबाट गो रु ल्याउन छुट छ । तर भन्सार भने  तिर्नुपर्छ । तै पनि भन्सार नै  छले र धमाधम भारतबाट गो रुहरु ने पाल भित्रिइरहे का छन् । कृषि प्रयो जनका लागि ने पाल भित्रिएको  दाबी गरिए पनि गो रुहरु ने पाल हुदै  ते स्रो  मुलुकसम्म निकासी हुने  गरे को  खुले को  छ ।

ने पाल र भारतमा कानुनले  नै  गौ बध निषे ध गरे को  छ । त्यसै ले  पनि गाईगो रु ते स्रो  मुलुक लै जान भारतीय तस् करले  ने पालको  बाटो  प्रयो ग गर्न थाले का छन् । के ही समयदे खि भन्सार कडा हुन थाले पछि भने  तस् करहरुले  थो रै  थो रै  मात्रामा हिडाउदै  ल्याएर ने पालकै  एक ठाउ“मा जम्मा गरे र पूर्वतर्फ लै जाने  गरे का छन् ।

भारतमा एक प्रान्तबाट अकोर्  प्रान्तमा गो रु ओ सारपसार गर्न नपाइने  कानुनी व्यवस् था छ । त्यसै कारणले  पे शे वर व्यापारीहरूले  ने पाली भूमि प्रयो ग गरी भारतको  पश्चिम बंगाल लाने  गरे का छन् । पश्चिम बंगाल पु¥याइएका गाई, गो रु भुटान पनि निर्यात हुने  गरे को  छ ।
छाडा गाई गो रु कहा गए ?

गो रुको  तस् करी बढे पछि छाडा छाडिएका गाई गो रुजंगल तथा बजार क्षे त्रमा दे खिन छाडे का छन् । तस् करहरुले  गो रुको  बथानस“गै  गाईको  समे त तस् करी गरे को  हुन सक्ने  आशंका गरिएको  छ । लमही, गढवा, रिहार क्षे त्रमा छाडा गाई गो रु थिए । तर के ही दिनदे खि ती चौ पायाहरु दे खिन छाडे का छन् ।

दो षीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग

ने पाल कम्यु्निष्ट पार्टी (ने कपा) लमही नगरकमिटीले  सो मवार विज्ञप्ति जारी गर्दै  गो रु तस्करीमा संलग्नहरुको  पहिचान गरी कारवाही गर्न माग गरे को  छ । गो रुको  तस्करीले  ने पालको  राष्ट्रिय जनावर गाई मासिने  भएकाले  यस्ता गतिविधि तुरुन्त रो क्न र दो षीहरुको  पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको  छ । ने कपाका लमही नगर संयो जक अमर क“वर ‘नवीन’ले  हस् ताक्षर गरे को  विज्ञप्तिमा दो षीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको  हो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top