Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / बृहत् राप्ती तटबन्ध गर्न एक अर्ब

बृहत् राप्ती तटबन्ध गर्न एक अर्ब

आगामी वर्षदे खि एशियाली विकास बैंकले  लगानी गर्ने

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी । राप्ती नदी तटबन्ध गर्न जनताको  तटबन्ध कार्यक्रमबाहे क विशे ष कार्यक्रम लागु हुने  भएको  छ । आगामी वर्षदे खि कार्यान्वयन हुने  गरी जलस्रो त तथा सिंचाई विभागअन्तर्गत रहे को  डब्लुआर पिपिएफ परियो जना र एशियाली विकास बै ंकबीच राप्ती नदी तटबन्ध गर्न सम्झौ ता भएको  छ ।

ऊर्जा, जलस्रो त तथा सिंचाईमन्त्री वर्षमान पुनको  विशे ष पहलमा एक अर्बको  बजे ट दाङ र बा“के  जिल्लामा राप्ती नदी तटबन्ध गर्न एशियाली विकास बै ंकबीच सम्झौ ता भएको  प्रदे शसभा सदस् य इन्द्रजीत थारुले  जानकारी दिनुभयो  ।

‘राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ सम्म जनताको  तटबन्धले  गरे को  यो जनाबाहे कको  नया यो जनाहरु ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको  विशे ष पहलमा आगामी आर्थिक वर्षदे खि कार्यान्वयन हुने  भएको  छ’– सांसद थारुले  भन्नुभयो – ‘राप्ती नदीलाई व्यवस् थापन र नियन्त्रण दुबै  आवश्यक थियो  । नया“ कार्यक्रमले  राप्ती नदीको  व्यवस् थापनमा ठूलो  सहयो ग पुग्ने  अपे क्षा गरे का छौ ं ।’

दाङ र बा“के  जिल्लामा जनताको  तटबन्ध कार्यक्रमले  पूरा हुन नसके को  स् थानमा नया“ कार्यक्रम लागु हुने  जनताको  तटबन्ध कार्यालय लमहीका प्रमुख विनो द चापागाइ“ले  जानकारी दिनुभयो  । ‘करीब एक अर्ब बजे ट छ । यो  बजे टबाट जनताको  कार्यक्रम भन्दा बा“की रहे को  ठाउ“मा यो जना के न्द्रित हुने छ’– जनताको  तटबन्ध कार्यालय लमहीका प्रमुख चापागाइले  भन्नुभयो – ‘पचाहादे खि तकियापुरसम्मको  बा“की भाग, गढवाको  कान्छीगाउ“, सतबरियाको  बा“की भागलगायतका अन्य स् थानमा तटबन्ध कार्यक्रम लागु हुने छ ।’

अहिले  तटबन्धको  लागि स् थलगत डिजाइन सर्वे  गर्ने  काम चलिरहे को  छ । यो  आर्थिक वर्षको  अन्तिममा बो लपत्र आह्वान हुने  र त्यसपछि तटबन्धको  कार्य शुरु हुने छ । राप्ती नदीको  दुबै  किनारमा तटबन्ध गनेर्  यो जना छ । राप्ती नदीमा आएको  बाढीले  सयौ ं विगाह जमिन कटान गरे र बगरमा परिणत गरे को  छ । बृहत तटबन्ध भएमा नदीले  बगर बनाएको  जग्गा उकास हुने छ । जनताको  तटबन्ध कार्यक्रम लागु भएपछि करीब १५ किलो मिटर क्षे त्रमा तटबन्ध भएको  छ । जसबाट बडहरा क्षे त्रमा पा“च सय विगाह जग्गा उकास भएको  छ ।

जे ठानगाउ“मा पाच सय विगाह जग्गा निस् िकएर माछापालन गरिएको  छ । अहिले  तटबन्ध शुरु भएको  गढवा पुलदे खि तल पाच सय विगाह जग्गा उकास हुने  लक्ष राखिएको  छ । तटबन्धबाट कालीपुरुवा गाउ जो गिएको  छ । महदे वामा तटबन्ध भयो  भने  एक हजार विगाह जग्गा उकास हुने  तथ्यांकले  दे खाएको  जनताको  तटबन्ध कार्यालयले  जानकारी दिएको  छ ।

यस वर्ष जनताको  तटबन्ध कार्यालयले  राप्ती नदीको  दाङ खण्डमा तटबन्ध गर्न छ करो ड ७५ लाख प्राप्त गरे को  छ । ‘धे रै  जो खिम भएका गाउ“ सवै  सुरक्षित छन्’– कार्यालय प्रमुख चापागाइले  भन्नुभयो – ‘राप्तीको  दुबै  किनारमा तटबन्ध बनाएर बाटो  निकाल्ने  लक्ष हो  । सडक निस् िकए बै कल्पिक मार्ग बन्ने  थियो  ।’

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top