Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम

जनतासँग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम

हिमाल शर्मा

सल्यान। सल्यानको  दार्मा गाउपालिकाले  जनतासग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरे को  छ ।

स्थानीय सरकारले  सञ्चालन गरे का काम, जनप्रतिनिधिले  जनतास“ग गनेर्  व्यवहार र गाउपालिकाले  गरे का कामका बारे मा वस् ती स् तरमै  पुगे र जनताका गुनासा सुन्ने  उद्दे श्यले  जनता स“ग जनप्रतिनिधि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको  हो  ।

जनताका जायज र सकारात्मक सुझावलाई आत्मसात गर्दै  गाउ“पालिकाले  गरे का कमीकमजो रीलाई सुधार गदैर्  जाने  जनताप्रति उत्तरदायी हुने  दार्मा गाउपालिका सल्यानका अध्यक्ष नीमबहादुर के सीले  जानकारी दिनुभयो  । गाउपालिका अन्तरगतका सबै  वडाका वस् तीस् तरमानै  पुगे र गाउपालिकाले  आफ्नो  से वा सुविधा सञ्चालन गरे को  गाउ“पालिकाले  जानकारी दिएको  छ ।

दार्मा गाउ“पालिकाका र वडा कार्यालयबाट दिइने  से वा सुविधा घरघरमै  पुगे र दिने  गरे को  दार्मा गाउपालिका सल्यानका अध्यक्ष नीमबहादुर के सीले  जानकारी दिनुभयो  ।

‘गाउपालिकाअन्तर्गत कृषि, पशु र स् वास् थ्य कार्यालयले  आप्mनो  से वा दिएका छन्’– उहाले  भन्नुभयो – ‘कृषिले  घर–घरमै  पुगे र तरकारीको  बिउ, गहुको  बिउ, वडा कार्यालयबाट दिइने  सिफारिस घरबाटै  दिएको  छ ।’

यस् तै  स् वास् थ्य शाखाले  पनि स्वास्थ्य कार्यालयबाट दिइने  से वा दिएको  अध्यक्ष के सीले  वताउनुभयो  । यसरी गाउपालिका वडापालिकाले  आफ्नो  घर–घरमै  आएर से वा दिएको मा आफूहरु धे रै  खुशी भएको  दार्मा गाउपालिका वडा नं. ५ की चित्रा खड्काले  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘आफूलाई बुढे सकाल लाग्यो , हिडडुल गर्न सक्दै न । यसरी गाउपालिका वडापालिकाले  घरमै  आएर से वा दिएको मा खुशी लागे को  छ ।’

यस्तै  दार्मा गाउपालिका वडा नं. १ का रत्न बहादुर ओ लीले  सिंह दरवारको  अधिकार गाउ–गाउमा है न घर–घरमा आएको  महसुस गरे को , गाउमा विरामीले  सिटामो ल नपाएको  अवस् थामा स्वास्थ्य शाखाले  घरमै  आएर बिरामीलाई जाच गरी औ षधि दिएको मा आफूलगायत गाउ“का सबै  खुशी भएको  बताउनुभयो  ।

गाउपालिकाले  सधै  यस् तै  रचनात्मक काम गर्न दार्मा गाउपालिकावासीले  गाउपालिकालाई सुझाव दिएका छन् । गाउपालिकाभित्रका सबै  वडामा हप्ता–हप्ता बिराएर से वा दिने  गाउ“पालिकाका उपाध्यक्ष टिका शर्मा ओ लीले  बताउनुभयो  ।

गाउ“पालिकामा सुशासन कामय गनेर्  र जनता प्रति जनप्रतिनिधिलाई जिम्मे वार बनाउने  उहाले  बताउनुभयो  । यो  कार्यक्रम नियमित सञ्चालन गरिने  उहाले  बताउनुभयो  । दार्मा गाउपालिका सल्यानका जनप्रतिनिधि विभिन्न शाखाका विषयगत कर्मचारीको  प्रत्यक्ष सहभागितामा सो  कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहे को  उपाध्यक्ष ओ लीले  बताउनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top