Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु, सरकार श्रमजीवीको  भविष्यप्रति गम्भीरः प्रधानमन्त्री

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु, सरकार श्रमजीवीको  भविष्यप्रति गम्भीरः प्रधानमन्त्री

 राजधानीमा आयोजना गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष,नेपालको औपचारीक सुभारम्भ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।

युगबो ध समाचारदाता

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओ लीले  हुदा खाने  र हुने  खाने , रो जगारीमा रहेका र गुमाएका वा नभएका सबै  नागरिकलाई समे ट्दै  सिङ्गो  ने पाली समाज एउटा नया“ युगतर्फ प्रवे श गरे को  बताउनुभएको  छ ।

पहिलो  सामाजिक सुरक्षा दिवस र यो गदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यो जना राजधानीमा आयो जित विशे ष समारो हमा शुभारम्भ गदैर्  उहा“ले  भर÷अभरमा सुरक्षा दिने  र श्रम गरे वापत उचित पारिश्रमिक दिने  राज्य नियन्त्रणकारी संस् था मात्रै  नभई आफ्ना नागरिकको  अभिभावक भएको  स् पष्ट पार्नुभयो  ।

आफू पहिलो  पटक प्रधानमन्त्री हुदा नै  सबै का लागि र सबै को  सहभागितामा सामाजिक सुरक्षाको  यो जना सञ्चालन गनेर्  बताएको  स् मरण गदैर्  उहाले  भन्नुभयो – ‘आजभन्दा २५ वर्ष पहिले  हामीले  नै  पहिलो चो टि अल्पमतको  सरकार बने का बे ला ज्ये ष्ठ नागरिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सामाजिक सुरक्षाको  नया“ प्रणाली थाले का थियौ ं । त्यो  एउटा दलको  सरकारले  एक आर्थिक वर्ष वा एक कार्यकालमा सीमित हुने  गरी ल्याएको  एउटा आर्थिक सहायताको  कार्यक्रम थिएन, एकचो टि शुरु भएपछि निरन्तरता पाउने  प्रकृतिको  सामाजिक प्रणालीको  थालनी थियो  ।’

सरकारी से वामा रहे कालाई ‘मान र मानो ’ दुबै  दिने  तर अन्य से वामा रहे कालाई बे वास् ता गर्ने  प्रचलनलाई सुधानेर्  प्रयास थालिएको  जानकारी दिदै  उहा“ले  श्रमको  सम्मान गर्न र सबै लाई श्रममा लाग्न उत्प्रे रित गर्न आधुनिक सभ्य समाजअनुरुप सिङ्गो  समाज मिली सबै को  संरक्षण गनेर्  प्रणालीमा प्रवे श गरिएको  बताउनुभयो  ।

श्रम, रो जगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गो कर्ण विष्टले  विगतको  अनिश्चिता र असुरक्षित अवस् थाको  अन्त्य गदैर्  सामाजिक सुरक्षाको  क्षे त्रमा निश्चित र सुरक्षित यात्रा शुरु भएको  बताउनुभयो  । उहा“ले  सामाजिक सुरक्षाका यो जनाको  कार्यान्वयनबाट ने पाली समाज र आम जनताको  जीवनमा सुखद् परिवर्तन ल्याउने  बताउनुभयो  । उहा“ले  सबै  निजी प्रतिष्ठानलाई यो  कार्यक्रममा सहभागी हुन बाध्य बनाइने  बताउनुभयो  ।

निजी क्षे त्रद्वारा स्वागत
सरकारले  लागु गरे को  यो गदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा यो जना नीतिलाई निजी क्षे त्रले  स् वागत गरे को  छ । श्रमिकको  भविष्य र उद्यो गको  लगानीको  सुनिश्चित हुने  भएपछि निजी क्षे त्रले  यो जनाको  स् वागत गदैर्  ने पाल श्रम क्षे त्रमा नया युग मा प्रवे श गरे को  बताएका छन् ।

ने पाल उद्यो ग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले  यो जना लागु भएपछि ने पाल श्रम क्षे त्रमा नया“ युगमा प्रवे श गरे को  बताउनुभयो  । उहाले  यो जनाले  श्रमिक मात्र नभई हरे क ने पालीको  जीवन प्रभावित बनाउने  भएकाले  सफल कार्यान्वयन गर्नुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top