Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / बनगाड कुपिण्डे नगरका सवारी साधनको दुरुपयोग

बनगाड कुपिण्डे नगरका सवारी साधनको दुरुपयोग

दुर्गा विसी

सल्लीबजार । बनगाड कुपिण्डे  नगरपालिकाका नगरदे खि वडासम्मका सरकारी सवारी साधनको  चरम दुरपयो ग हुने  गरे को  छ । १२ वटै  वडामा दिएका मो टरसाइकलहरु सरकारी कामकाज भन्दा व्यक्तिगत प्रयो जनमा बढी प्रयो ग हुने  गरे को  दे खिन्छ ।

यात्रु ओसारपसार गनेर् दे खि नया“ सिकारुले  सिक्ने  र व्यापारिक प्रयो जनमा हिडे को  पाइन्छ । पूजाआजा, नाचगान, विवाह, रमाइला मे ला पर्व, चाडपर्व हु“दै  राति १२ बजे सम्म पनि ती मो टरसाइकल गाउघरमा बिनाकामकाज हुइ“किएका हुन्छन् । सरकारी गाडी सरकारी कामकाजबाहे क अन्य समयमा प्रयो ग गर्न नमिल्ने  हो  । तर नगरका १२ वटै  वडाका मो टरसाइकलदे खि नगरले  भाडामा लिएका गाडीहरु दुरुपयो ग भएको  स् थानीयको  भनाइ छ ।

नगरपालिकाको  प्रत्यक्ष गतिविधि नियालिरहे का एक जानकारका अनुसार नगरका प्रमुखदे खि वडाध्यक्षले  प्रयो ग गरिरहे का सवारी साधनमा व्यापक दुरुपयो ग भएको  छ । नगरका नागरिक भने  गाउमा पानी खान पाइरहे का छै नन् । टो ल–टो लमा स् थानीयलाई खाने पानीको  चरम संकट झे लिरहे का छन् ।

राम्रो  शिक्षा, स् वास् थ्य, बाटो घाटो , बत्तीजस् ता कुराको  प्रत्याभूति गराऊ भनिरहे का छन् । अत्यावश्यक कामकाजबाहे क जनप्रतिनिधिले  सरकारी सम्पत्ति आफ्नो  व्यक्तिगत सम्पत्ति सो चे र प्रयो ग गरिरहे का छन् । यसको  फ्युल खर्चदे खि मर्मत खर्चसमे त नगरले  दिने  गरे को  छ । बिनाकारण बिना इजाजत सरकारी गाडी सञ्चालन तथा प्रयो ग भएमा प्रहरी प्रशासनले  समे त निगरानी राख्नुपनेर्  हो  तर यहा त्यसो  नभएको  दे खिन्छ ।

स्थानीयका अनुसार हाम्रा नगर प्रमुख कहीं कतै  के ही कुरामा भ्रष्टाचार र अनियमितता भए एक मिने टमै  पदबाट राजीनामा दिन्छु भने र सार्वजनिक कार्यक्रममा बो ल्दै  हिड्नु हुन्छ । नगर प्रमुखज्यू यो  पनि राज्यको  सम्पत्तिको  चरम दुरुपयो ग र अनियमितता हो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top