Free songs
Home / फिचर समाचार / सेल्फ सेन्सरसीपले लोकतन्त्र कमजोर

सेल्फ सेन्सरसीपले लोकतन्त्र कमजोर

युगबो ध समाचारदाता

घो राही । पाच नम्बर प्रदे शका मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे लले  प्रे समा हुने  से ल्फ से न्सरसीपले  लो कतन्त्रलाई कमजो र बनाउने  बताउनु भएको  छ । फ्रिडम फो रम पाच नम्वर प्रदे शले  मंगलवार घो राहीमा आयो जना गरे को  सुरक्षित पत्रकारिताका लागि दण्डहीनताको  अन्त्य विषयक अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बो ल्दै  पूर्वसञ्चारमन्त्रीसमे त रहनुभएका पो ख्रे लले  लो कतन्त्रिक संस्कार, संस्कृति जो गाउन स्वतन्त्र प्रेसको  आवश्यकता औ ंल्याउनु भयो  ।

उहा“ले  पत्रकारले  निर्भयताका साथ पत्रकारिता गनेर्  वातावरण सिर्जना गर्न राज्य र राज्यप्रतिको  जिम्मे वारी पत्रकारहरुले  निर्वाह गर्नुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  । अहिले  पनि पत्रकारिता क्षे त्र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसक्नु दुर्भाग्य भन्दै  यसले  पत्रकारहरुलाई नै  असुरक्षित बनाउन भूमिका निर्वाह गरे को  बताउनुभयो  । उहाले  राष्ट्रिय हितका पक्षमा एक हुन मिडियालाई आग्रह गर्नुभयो  ।राष्ट्रलाई बलियो  बनाउने तिर मिडियाको  भूमिका सन्तो षजनक नभएको  भन्दै  मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  राष्ट्र, राष्ट्रियताका लागि एक भएर लाग्न पत्रकारहरुलाई आग्रह गर्नुभयो  । प्रे सलाई सम्मानस्वरुप नै  चौ थो  अंगको  रुपमा स् वीकार गनेर्  र के ही छुटको  व्यवस्था समे त गरे को  भन्दै  उहाले  राज्यले  दिएको  छुटलाई दुरुपयो ग गर्दा पत्रकार असुरक्षित हुने  सम्भावना बढ्ने  बताउनुभयो  । तर राज्यले  पनि चित्त नबुझे को  आधारमा पत्रकारहरुलाई हतो त्साहित गनेर्  काम गर्न नहुने मा जो ड दिनुभयो  । समाचार ले खे कै  कारण कसै लाई पीडित हुनु परे  प्रे स काउन्सिलमा जानका लागि प्रे रित गर्नुपनेर् मा उहाको  जो ड थियो  ।

उहा“ले  पा“च नम्वर प्रदे शलाई सञ्चारमै त्री प्रदे शका रुपमा विकास गरिने  बताउनुभयो  । ‘हाम्रो  प्रदे शलाई सञ्चारमै त्री बनाउन चाहन्छौ ं’– मुख्यमन्त्री पो खे ्रलले  भन्नुभयो – ‘यस प्रदे शको  समृद्धिका लागि विकासमै त्री सञ्चार पनि बनाउन चाहन्छौ ं ।’

समृद्धिका लागि गरिवी, बे रो जगारी, अशिक्षा, पछौ टे पनको  अन्त्य हुनुपनेर्  भन्दै  पो ख्रे लले  त्यसका लागि पत्रकारितालाई राजनीतिक आग्रहबाट माथि उठाउन जरुरी भएको  बताउनुभयो  । उहाले  दाङको  विकासका लागि एकताबद्ध भएर लाग्न समे त आग्रह गर्नुभयो  । २० वर्षअघि थालिएको  वै कल्पिक विमानस् थलको  प्रक्रिया यो  सरकारले  थाल्दा विरो ध आउनु दाङको  विकासको  लागि दुःखको  विषय भएको  उहा“को  भनाइ थियो  ।

सो  अवसरमा राष्ट्रियसभा सदस्य अनिता दे वको टाले  बढ्दो  दण्डहीनताले  स् वतन्त्र प्रे सलाई जो गाउन समस् या रहे को  बताउनुभयो  ।

उहा“ले  ले खे कै  भरमा पत्रकार मारिने  काम दे शले  व्यहो रिसके को  भन्दै  स् वतन्त्ररुपमा ले ख्ने  वातावरण सिर्जना गर्न राज्य गम्भीर हुनुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  । सो  अवसरमा प्रतिनिधिसभा सदस् य हिराचन्द्र के सीले  सुरक्षित पत्रकारिताका लागि सरो कारवाला सबै  गम्भीर हुनुपनेर् मा जो ड दिनुभयो  ।

फ्रिडम फो रम प्रदे श संयो जक सुदीप गौ तमको  अध्यक्षतामा भएको  कार्यक्रममा पाच नम्वर प्रदे श यो जना आयो गका सदस्य रमे श अधिकारी, सत्यनिरुपण तथा मे लमिलाप आयो गका विज्ञ नारायण धिताल, पत्रकार महासंघका के न्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पो ख्रे ल, जिल्ला अध्यक्ष सविन प्रियासन, प्रे स स् वतन्त्रता से नानी सुशील गौ तम, नागरिक समाज दाङका संयो जक चन्द्रराज पन्तलगायतले  बो ल्नुभएको  थियो  । कार्यक्रमको  सञ्चालन पत्रकार महासंघ दाङका को षाध्यक्ष आरके  शीतलले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top