Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / मानवअधिकार निगरानी समूहद्वारा कार्ययोजना तयार

मानवअधिकार निगरानी समूहद्वारा कार्ययोजना तयार

युगबो ध समाचारदाता

घो राही  । अनौ पचारिक क्षे त्र से वा के न्द्र (इन्से क) द्वारा गठित मानवअधिकार निगरानी समूह सांै डियारले  विभिन्न कार्ययो जना तयार गरे को  छ ।

समूहका उपाध्यक्ष लौ टन चौ धरीको  अध्यक्षता तथा वडा नं. ६ का अध्यक्ष रे वबहादुर बुढाथो कीको  प्रमुख आतिथ्यतामा भएको  नियमित बै ठकले  साविक सांै डियार क्षे त्रमा शिक्षा, स् वास् थ्य र खाद्यअधिकारका लागि काम गर्न विभिन्न यो जना तयार गरिएको  हो  ।

समितिकाअनुसार वडा नं. ६ मा स्वच्छ खाने पानीका लागि पहल गनेर् , महिलाको  प्रजनन स् वास् थ्यसम्बन्धी शिविर सञ्चालन, विद्यालय भर्ना अभियान, जै विक विषादी उत्पादन तथा प्रयो गसम्बन्धी अभिमुखीकरण तथा बिउ वितरण, मावि जजरगाउ“को  जमिन रजिष्ट्रे शनमा पहललगायतका काम गनेर्  निर्णय गरिएको  छ ।

सो  अवसरमा निगरानी समूहले  गरे का कामको  समीक्षा गदैर्  वडा नं. ६ र ७ ले  शिक्षा, स् वास् थ्य र खाद्यअधिकारका लागि विनियो जन गरे का
बजे ट तथा कार्यक्रमका विषयमा पनि छलफल भएको  थियो  । बै ठकमा जनप्रतिनिधि, निगरानी समूहका प्रतिनिधि र इन्से क जिल्ला प्रतिनिधिको  सहभागिता थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top