Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / राजमार्गमा हरेक वर्ष ‘टालो’

राजमार्गमा हरेक वर्ष ‘टालो’

धुलो  र खाल्डाखुल्डीले  यात्रा असहज

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी  । पूर्वमा धानखो लादे खि पश्चिममा लमहीसम्म राजमार्गको  अवस् था बे हाल छ । खाडलहरु अत्यधिक बढे पछि दिनहु“जुसो  सवारी दुर्घटना हुने  गरे का छन् । हरे क वर्ष खाडल पुरे र टालो  हाल्ने  काम हुन्छ । तर हालिएको  टालो  दिगो  हु“दै न । एक वर्षमा तीनपटकसम्म टालो  हाल्ने  काम गरिएको  छ । तर त्यो  टालो  टिके को  छै न ।

गत आर्थिक वर्षमा तीनपटकसम्म राजमार्गमा बढे को  खाडल पुरियो  । वर्षा लाग्यो  । पानी प¥यो  । फे रि खाडल प¥यो  । अहिले  पनि पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा खाडलमा टालो  हाल्ने  काम चलिरहे को  छ । सडक डिभिजन कार्यालय दाङका अनुसार ६० लाखको  बजे टमा टालो  हाल्ने  काम भइरहे को  छ । मौ रीघाट, नर्ती क्षे त्रमा टालो  हाल्ने  काम चलिरहे को  छ । पूर्वमा धानखो लादे खि पश्चिममा शिवखो ला सम्म परे का खाडलहरुमा टालो  हाल्न ९० लाखको  टे ण्डर आह्वान भएको  छ । के ही दिनमा सम्झौ ता गरे र बाकी खाडलमा टालो  हाल्ने  काम हुने  सडक डिभिजन कार्यालय दाङका इञ्जिनियर बद्री शर्माले  जानकारी दिनुभयो  ।

‘राजमार्गमा सबै  खाडल पुरिसक्छौ ं । गत वर्ष साउनमा टालो  हाल्ने  काम भएको  हो ’– उहा“ले  भन्नुभयो – ‘राजमार्ग बिग्रिएको  अवस् थामा छ । पानी परे पछि गाडी हि“डे पछि खाडल परिहाल्छ । टालटुल गरे र मात्रै  हुदै न । तत्कालको  समस् या समाधान गर्न टालटुलको  काम हुदै  आएको  छ । अहिले  भइरहे को  कामले  के ही सजिलो  हुने छ ।’

पुनर्निर्माण गर्न मागलमहीदे खि धानखो लासम्मको  ३७ किलो मिटर क्षे त्रमा अत्यधिक खाडलहरु परे का छन् । टालो  हाले र मात्रै  समस् या समाधान नहुने  भन्दै  अत्यधिक बिग्रिएको  राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न नागरिकहरुले  माग गरे का छन् । ‘खाडल पुरे र मात्रै  नहुने  दे खियो  । राजमार्गको  क्षमताभन्दा ठूला सवारी साधन गुडे र राजमार्ग क्षतविक्षत भयो ’– लमही निवासी ओ मप्रकाश सुवे दी ‘सागर’ले  भन्नुभयो – ‘राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । अनि मात्रै  समस् या समाधान हुने  दे खिएको  छ ।’

 

यता सडक डिभिजन कार्यालय दाङले  लमहीदे खि धानखो लासम्मको  राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने  आवश्यकता दे खिएको  भन्दै  सडक विभागमा माग पे श गरे को  प्रमुख बद्री शर्माले  बताउनुभयो  । ‘५० करो ड रुपै या लागत लाग्ने  स् िटमे टसहितको  टिप्पणी उठाएर के न्द्रमा माग गरे र पठाएको  छु’– उहाले  भन्नुभयो – ‘यसका साथै  अर्काे  यो जना रङ्सिङ खो लादे खि मौ रीघाटसम्मको  आठ किलो मिटर क्षे त्रमा नया“ पिच ओ भर ले  गर्ने  यो जना पनि माग गरे र पठाएको  छु ।’

के न्द्रमा माग गरे र पठाएका दुबै  यो जना अहिले  बिचाराधीन छन् । माग गरिएको  स्थानमा अमे रिकन कम्पनीले  नया पिचको  काम शुरु गर्ने  विषयमा अर्काे  बहस शुरु भएकाले  जिल्लाबाट माग गरिएको  यो जना बिचाराधीन छन् ।

‘अमे रिकन एमसिसि कम्पनीले  राजमार्ग पुनर्निर्माणमा चासो  दे खाएको  छ । यो  सहयो ग आयो  भने  आइहाल्यो , आएन भने  ने पाल सरकारको  लगानीमा काम गर्ने  गरी ठे क्का आह्वान हुन्छ’– शर्माले  भन्नुभयो – ‘राजमार्ग पुनर्निर्माण नगर्दासम्म लमहीदे खि धानखो लासम्मको  सडक सुध्रिने  दे खिदै न ।’

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top