Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / जमराको जुस सञ्जीवनी हो

जमराको जुस सञ्जीवनी हो

 

तस्विर सौजन्य ः दुर्गालाल केसी

अनिता बञ्जाडे
अग्र्यानिक जमरा जुस सञ्जीवनीका सञ्चालक

एलो पे थिक औ षधिको  प्रयो गले  कुनै  न कुनै  असर पर्छ भन्ने  सबै मा छ । तर त्यसको  विकल्प के  भन्ने मा मानिसहरु खासै  चिन्तन गदैर् नन् । तर विकसित समाजले  त्यसको विकल्पमा आयुवेर्दिक औ षधिको  प्रयो ग गर्न थाले को  लामो  समय भइसके को  छ । त्यसै ले  होला ने पाल र खासगरी दाङमा पनि अहिले  आएर आयुवेर्दिक औ षधिको  प्रयो गले  बढावा पाइरहेको  छ । पछिल्ला दिनमा दाङको  घो राहीमा जमराको  जुसको  व्यावसायिक उत्पादन थालिएको  छ । त्यही मध्ये को  एक हो  घो राही उपमहानगरपालिका–१४ मिलनचोक शुक्रपथको  अग्र्यानिक जमरा जुस सञ्जीवनी । स्थानीय अनिता बञ्जाडे  र उहाका बुवा हरिप्रसाद बञ्जाडेले  संयुक्तरुपमा सञ्चालनमा ल्याएको  जुस उद्यो ग र जमराको  जुसको  फाइदाका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  उद्यो गका प्रो प्राइटर अनिता बञ्जाडे सग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

कस्तो  छ जमराको  जुसको  व्यापार ?

भर्खरै  शुरु गरिएको  हो  । महिना दिनजति भयो  हो ला जमराको  जुसको  व्यापार थाले को  । शुरुवात भए पनि राम्रै  छ ।

व्यापार कसरी थाल्नु भो  ?

एउटा न एउटा रो ग नलागे को  को ही नि छै न । हरे क खानामा के मिकलहरु मिसिएका छन् । त्यस् ता विषादी खानामा मिसिएर हाम्रो  शरीरमा जादा के ही न के ही समस्या सबै मा छ । सानो  उमे रदे खि बुढौ लीहरुसम्म समस्या आइरहे को  अवस्थामा म र घरमा बुवा आमालाई पनि ग्याष्ट्रिक, मो टो पन, को लेस्ट्रो लको  समस्याले  सताएको  थियो  ।

त्यही भएर आयुवेर्दिक औ षधिको  खो जी गदैर्  जादा जमराको  जुसले  समस्या समाधान भएपछि के ही गर्नुपर्छ कि जस्तो  लागेर मे रो  बुवा र म मिले र यसको  व्यापारको  थालनी गरे का छौ ं ।

दशै ंमा मात्रै  जमरा लगाउने  हाम्रो  परम्परा थियो  । अ ब यसलाई जुस बनाएर बाह्रै  महिना खाने  हो  भने  अने कौ ं रो गबाट मुक्ति मिल्छ भन्ने  मिडियाबाट नै  थाहा पाएर यसको  व्यापारतिर लागे का हौ ं । म पनि समाजशास्त्रको  विद्यार्थीका हिसावले  दुई महिनासम्म यसकै  बारे मा अनुसन्धान गरे र लागे को  हौं।

तपाइसग के  के  को  जमरा छ ?

मै ले  गहु र जौ  को  जमराबाट शुरुवात गरे को  छु । यसका विषयमा मै ले  अलि धे रै  बुझ्ने  अवसर पाए । यी दुबै को  जमराबाट बढी फाइदा रहे को  पाएपछि शुरुवात पनि गहु र जौ बाट नै  गरे को  छु । यो  राम्रो  भयो  भने  आयुवेर्दिक क्षे त्रका एलो भे रालगायतका थुप्रै  वस्तुको  जुस बनाउने  यो जना बनाएको  छु ।

जमराको  जुसको  फाइदा खास के  हो  ?

फाइदाको  कुरा गर्दा त यसको  ५० बढी फाइदा छन् । जस् तो  अहिले  मानिसमा भएका रो गहरु सुगर, प्रे सर, थाइराइड, कोले ष्ट्रोल, माइग्रे न, ग्याष्ट्रिक, कव्जियत, पायल्स, क्यान्सर, अल्सर, महिनावारी अनियमित हुने , तल्लो  पे ट दुख्ने , मुखमा चाया, पोतो , दुबीलगायत छालाको  समस्याहरुको  निदान, बुढौ लीपन कम गनेर् , रगत उत्पादन, खाना नपच्ने  जस्ता ५० बढी रो ग र समस्याहरुको  निदान गर्न यसले  मद्दत गर्छ ।

यो  विज्ञानसम्मत छ त ?

विज्ञानले  पुष्टि गरे को  कुरा नै  हो  यो  । विकसित दे शहरुमा धे रै  वर्ष अघिदे खि यसको  से वन गनेर्  र रो गबाट मुक्ति पाउने  काम भइरहे कै  छ । जस्तो  हामीले  स्वस्थताका लागि हरियो  सागलगायत तरकारी, फलफूल खान्छांै  । जमरामा हरियो पन त धे रै  छ । वै ज्ञानिकहरुले  पुष्टि गरे को  कुरा चाहि के  हो  भने  कमलो  बिरुवामा भिटामिन, मिनिरल्सहरु धे रै  पाइन्छन् र यसले  मानिसलाई धे रै  फाइदा गर्छ भन्ने  हो  ।    जौं  भन्दा पनि गहुमा भिटामिन र मिनिरल्सहरुको  मात्रा धे रै  भएकाले  नियमितरुपमा से वन गर्दा रो गहरु निर्मूल भएको  उदाहरण जति पनि छन् ।

यहाबाट जुस खाने हरु कति हुनुहुन्छ ?

शुरुवातमा ३० जनाले  नियमित खानुहुन्छ । त्यसमा पाचजना जति क्यान्सरको  बिरामी हुनुहुन्छ । मै ले  यो  एक महिनाकै  रिजल्ट हे र्दा युरिक एसिड, ग्याष्ट्रिक, छाती पो ल्ने , पिसाव पो ल्ने , कव्जियत, पायल्सलगायतका समस्या समाधान भएको  पाएको  छु ।

कति समयसम्म खानुपर्छ रो गीले  ?

हामीले  खानाको  नाममा धे रै  के मिकलहरु खाएका छौ ं । कुनै  न कुनै  खानाबाट हामीले  हाम्रो  शरीरमा विषादी हाले का छौ ं । ती विषाक्त वस्तुलाई निकाल्नका लागि के ही समय लागि हाल्छ । तुरुन्ता तुरुन्तै  निको  हुने  हुदै न । जादू गरे जस्तो  यसले  हुदै न । कडा खालका बिरामीबाहे क अरुले  कम्तिमा तीन महिना नियमित जमराको  जुस से वन गर्नुपर्छ भन्ने  छ । तर दीर्घखालका क्यान्सर, किड्नीको  समस्या भएका मान्छे हरुले  सञ्चो  नहुदासम्म खाइरहनुपर्छ । सामान्यतया एक महिना नियमित खाने हरुले  त्यसको  सकारात्मक लक्षण पाइहाल्छन् ।

सबै खाले  रो गीहरुलाई जमराको  जुस उपयुक्त दे खियो  ?

हो  । सबै का लागि यो  उपयो गी नै  छ । जांै  को  तुलनामा गहु“को  जमराको  जुस अझ धे रै  उपयो गी छ । नर्मल प्रे सर भएको  मान्छे ले  लगातार जौ को  जुस खानुभयो  भने  लो  गराउ“छ । यसले  गर्दा समस् या आयो  भन्ने  हिसावले  बुझ्नुहुन्छ । हाम्रो  परम्परा कस्तो  छ भने  जौ  को  सातु खाने  वा अन्य काममा पनि जौ  नै  लगाइन्छ । त्यसै ले  मान्छे लाई जमराको  जुस भन्दा बित्तिकै  जौ  कै  खानुपर्छ भन्ने  हुन्छ । त्यसो  हो इन गहु“को  जुसबाट अझ धे रै  फाइदा हुन्छ ।

असर पनि हुन्छ उसो  भए ?

सुगर, प्रे सर, थाइराइड भएकालाई जौ कै  ठीक हुन्छ । कहिले काहीं मिसाएर खाए पनि हुन्छ । गहुको  असर त के ही पनि छै न । तर जौ को  जुसले  तितो  हुने  भएकाले  नियमित से वनले  प्रे सर लो  हुनसक्छ । गहुको  गुलियो  हुने  भएकाले  सुगर लागे काले  म त खा“दै न भन्ने  हो ला त्यसले  कुनै  असर पादैर्न ।

जुसको  मात्रा हुदै न ?

जुसको  साधारण मात्रा भने को  ३० मिलिलिटर हो  । तर साना उमे रका मान्छे लाई उमे र अनुसार ५ एमएलसम्म खुवाउन सकिन्छ । तर क्यान्सर, किड्नीमा समस् या भएका बिरामीहरुले  दिनको  दुई पटक ३० एमएलका दरले  खानु उपयुक्त हुन्छ । बच्चाहरुलाई नियमित खुवाउदा स्मरण शक्तिको  बृद्धि हुन्छ । तर उमे र अनुसार सानो  भए ५ एमएल १०–१५ वर्ष उमे रका वच्चाहरुलाई २० दे खि २५ एमएलसम्म खुवाउदा फाइदा हुन्छ । बच्चाहरुलाई ३० एमएल खुवाउदा प्रो टिन धे रै  भएर पचाउन गाह्रो  हुन्छ ।

से वा शुल्क कति छ ?

मे रो  अग्र्यानिक उत्पादन हो  । जमरा उत्पादन गर्न प्रयो ग हुने  माटो  पनि मै ले  खे ती नहुने  जंगल वा नर्सरीबाट ल्याएको  छु । किनभने  खे ती गरिरहे को  ठाउबाट माटो  ल्याउदा हामीले  बाली उत्पादनका लागि गो वर नपुगे र रासायनिक मल हाल्छौ ं । रो ग कीरा मार्न विषादीको  प्रयो ग गछौर् ं । त्यसो  भएर शुद्ध माटो को  प्रयो गले  मात्रै  अग्र्यानिक जमरा उत्पादन गर्न सकिन्छ भने र यसो  गरे को  हु । खासगरी बीउ पनि मै ले  विषादी प्रयो ग गनेर्  क्षे त्रको  ल्याउदै न । जौ , गहु पनि रो ल्पा, प्युठानजस् ता पहाडबाट ल्याएर जमरा उत्पादन गरे को  हुनाले  मे हनत र खर्च पनि अलि बढी लागे को  छ । हुन त काठमाडौ ंलगायत अन्य क्षे त्रमा अग्र्यानिक जुसलाई एक सय २५ भन्छन् ।  मै ले  एक डो जको  एक सय रुपैया लिने  गरे को  छु ।

महंगो  भएन र ?

जुस लिदा जम्मा ३० एमएल दे खिन्छ । तर त्यसको  पछिको  मे हनत र लगानी धे रै  हुन्छ । त्यो  दे खिदै न । हस् िपटलमा रगत परीक्षण गर्दा चाहि ५ सय दिन तयार हुन्छौ ं ।  त्यही रगत बृद्धि गनेर्  र शुद्धिकरण गनेर्  जुसलाई एकसय तिर्न महंगो  भन्छौ ं । कहिले काहीं खाने लाई हिसाव गर्दा महिनामा तीन हजार जस् तो  हुन आउछ तर नियमित ग्राहकलाई हामीले  दुई हजार आठ सयमा खुवाइरहे का छौ ं ।

जमरा त सबै को  घरमा उत्पादन हुन्छ, जुस बनाउन सकिन्छ ?

सकिन्छ, तर व्यावसायिक जस्तो  अग्र्यानिक बनाउन गाह्रो  छ । किनभने  मै ले  भनिहाले ं माटो को  प्रयो ग रासायनिक मलको  प्रयो ग गरिएको  बारी वा खेतको  ल्यायो  भने  अग्र्यानिक उत्पादन हुदै न । जमरा पहे ंलो  भनिन्छ तर यहा हरियो  जमरा उत्पादन गनेर्  हो  । दशै ंमा लगाउने  जमराजस्तो  हो इन । अध्यारो  को ठामा राख्दा के  गनेर् , उज्यालो मा राख्दा के  गनेर्  भन्ने  नियम छ । सो च्दा दशै ंको  जमराजस्तो  भए पनि ठ्याक्कै  हो इन, अलिकति फरक विधि छ ।

तपाइहरुसग कति क्षमता छ ?

अहिले  हामीले  एकसय क्यारे ट उत्पादन गरिरहे का छौ ं ।

छुटे को  कुरा के ही छन् की ?

भर्खरै  शुरुवात गरे को  छु । के ही न के ही समस्या त छ । व्यापार गर्न त दुई चार लाख लगानी गरे र अरु के ही पनि गर्न सकिन्थ्यो  तर मलाई यो  से वा पनि हो  जस्तो  लागे र जमराको  जुस उत्पादन गनेर्  व्यापार थाले को  हु । यसमा मलाई मेरो  बुवाले  साथ दिनुभएको  छ । थो रै  लगानीमा केही सेवा र घर खर्च पनि आओ स् भन्ने  हिसाबले  व्यवसाय शुरु गरिएको  हो  । यो  व्यापार भन्दा पनि मानिसको  दीर्घायुका लागि हो  । मे रो  दृष्टिको णबाट हे र्दा तपाइहरुलाई व्यापार जस्तो  लाग्ला, तर जमराको  जुस सञ्जीवनी हो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top