Free songs
Home / फिचर समाचार / लमही अस्पतालको  बेहाल, भर्ना कक्षमा ताला, बिरामी रिफर

लमही अस्पतालको  बेहाल, भर्ना कक्षमा ताला, बिरामी रिफर

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी । दुई वर्ष भयो  प्राथमिक स्वास्थ्य के न्द्रको  स् तरबृद्धि भएपछि १५ शै øयाको  लमही अस्पताल बन्यो  । नाम फे रियो  । प्राथमिक स्वास्थ्य के न्द्रको  ठाउ“मा लमही अस्पताल ले खियो  । अस्पताल घो षणा हुदा स्थानीय उत्साहित बने  । दीप प्रज्ज्वलनसमे त गरियो  । तर अस्पताल बने को  दुई वर्ष बितिसक्दासमे त अस् पतालसरहको  सुविधा शुरु हुन सके को  छै न ।

बिरामी भर्ना गर्न अन्तरङ्ग कक्ष बनाइएको  छ तर ताला लागे को  छ । दुईवटा एसी र सुविधायुक्त बे ड छन् । तर यो  कक्ष सञ्चालनमा आउन सके को  छै न । चराले  गुड बनाएको  छ । प्राथमिक उपचार मात्रै  हुन्छ । भर्ना गरे र उपचार गर्नु परे  बुटवल, ने पालगञ्ज, घो राही पठाउने  गर्छन्’– लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ निवासी श्याम न्यौ पाने ले  भन्नुभयो – ‘अस् पतालमा भर्ना से वा नहु“दा गरिब दुःखीले  धे रै  खर्च गरे र अन्ये त्र जानुपरे को  छ ।’

लमही अस् पताल अस् तव्यस् त छ । यो  अस् पताल कुन सरकार मातहतमा छ अझै  जानकारी आएको  छै न । स् वास् थ्य मन्त्रालयबाट कुनै  जानकारी नआएको  र नया व्यवस् थापन गर्न नसकिएको  अस् पतालका निमित्त मे डिकल सुपरिटे न्डे न्ट डा. विमले श गुप्ताले  बताउनुभयो  ।

‘जनशक्तिको  अभाव छ । अस्पताल भएदे खि निमित्त सुपरिटे न्डे न्टको  भरमा चले को  छ । प्रशासन प्रमुख, ले खा अधिकृत नहुदा गाह्रो  भएको  छ’– गुप्ताले  भन्नुभयो – ‘अन्तरङ्ग से वा छ । तर नियमित सञ्चालनमा समस् या छ । महामारी भयो , एकै पटक धे रै  बिरामी आए भने  भर्ना गनेर्  गरे का छौ ं ।’ अस्पतालमा अहिले  चारजना डाक्टर कार्यरत छन् । तीनजना करार र एकजना दरबन्दीमा छन् ।

माथिल्लो  निकायबाट परिपत्र आएको  छै न । अस्पताल स्थानीय, प्रदेश कि केन्द्र कुन सरकार मातहतमा हो  त्यस बारे मा के ही परिपत्र आएको  छै न । मे डिकल सुपरिटेन्डे न्टको  दरबन्दीको  बारे मा हरे क पटक के न्द्रमा ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ भएको  छै न ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top