Free songs
Home / फिचर समाचार / तस्करी रोक्ने  प्रतिबद्धता

तस्करी रोक्ने  प्रतिबद्धता

कुमार श्रे ष्ठ

भारत (बहराइच) । ने पाल र भारतका सरकारी तथा अधिकारकर्मीहरुले  मानव बे चबिखन रो क्ने  सामूहिक प्रतिबद्धता गरे का छन् ।
भारतको  बहराइचमा भएको  मानव बे चबिखनविरुद्धको  कार्यशालामा ने पाल र भारतका अधिकारीहरुले  त्यस् तो  प्रतिबद्धता गरे का हुन् । उनीहरुले  नाकामा निगरानी बढाउने , सूचना आदानप्रदान गनेर् , उद्धारमा एक अर्कालाई सघाउने  बताएका छन् ।

भारत बहराइच जिल्लाका जनपथ प्रहरी एसपी सभारामले  मानव तस्करी संगठित अपराध रहे काले  त्यसलाई निस्ते ज पार्न दुबै  दे शका अधिकारीहरुले  समन्वय, सहकार्य गरे र अघि बढ्नुपनेर्  बताउनुभयो  । उहाले  भन्नुभयो – ‘यो  मानवताबिरो धी अपराध हो  । यस्ता अपराध संगठितरुपमा भइरहे का छन् । यसलाई तिस्ते ज पार्न दुबै  दे शका अधिकारी, अधिकारकर्मीहरुले  निशाना लगाउन जरुरी छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयो ग ने पालगञ्जका कार्यवाहक प्रमुख टंक खनालले  मानव बे चबिखन जुनसुकै  आवरणमा भए पनि रो क्न जरुरी रहे को  बताउनुभयो  । ने पालबाट कामका लागि भन्दै  महिलालाई भारत तथा ते स्रो  मुलुकमा लगे र जो खिममा पानेर्  क्रम बढे को  स् मरण गराउ“दै  खनालले  यसका बिरुद्धमा दुबै  दे शका अधिकारी तथा अधिकारकर्मीहरु एकजुट हुनुपनेर्  बताउनुभयो  ।

भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) का डे पुटी कमाण्डर जयप्रकाशले  बे चबिखन किन हुन्छ भन्ने  कारण पनि खो तल्नुपनेर्  आवश्यकता आंै ल्याउनुभयो  । झापा, बा“के , बर्दिया र दाङको  सिमानामा दश वर्षदे खि बसे का डे पुटी कमाण्डर जयप्रकाशले  ने पालमा २०७२ सालमा आएको  भूकम्पपछि महिलाको  तस् करी बढे को  अनुभव सुनाउनुभयो  । ‘नाकामा बस् ने  एसएसबीले  ने पाली महिलालाई तस् करी हुन नदिन सधै ं सचे त छ । हामीले  कतिलाई नियन्त्रणमा लिएर ने पाल प्रहरी तथा सम्बद्ध संघसंस् थालाई दिने  गरे का छौ ं’– जयप्रकाशले  थप्नुभयो – ‘ने पाल प्रहरी तथा संघसंस् थाले  ती व्यक्तिलाई घरपरिवारलाई बो लाएर दिने  गर्दछ ।

केही महिनापछि फे रि ती महिला जो खिमपूर्ण यात्रामै  निस् िकन्छन् । यसले  स्थायी समाधान दिइरहे को  छै न ।’

कारितास दिल्लीकी लिजाले  मानव तस् करी रो क्ने  सवालमा भारतीय प्रहरी र एसएसबीका बीचमा समन्वय हुन नसके को  आरो प लगाउनुभयो  । ‘तस्करका बीचमा बलियो  सम्बन्ध छ । त्यसलाई रो क्ने  हाम्रो  सुरक्षाफौ जमा समन्वय अभाव दे खिएको  छ’– लिजाले  भन्नुभयो , भारतीय प्रहरी, एसएसबीस“गै  ने पालका प्रहरीबीच समन्वय अति आवश्यक रहे को  छ ।’

माइती ने पाल ने पालगञ्जका प्रमुख के शव को इराला, हाम्रो  सम्मानकी कमला पन्त, ने पाल पत्रकार महासंघ बा“के का अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारु, ने पाल–भारत बाल बचाउ फो रमका मिलन ददे ल, युनिसे फका रामप्रसाद गौ तम, बहराइचका पत्रकार अञ्जली, महाराजगञ्ज जिल्लाका ग्राम पञ्चायतका प्रधान वीरे न्द्रकुमार, दे हात संस्थाका डा. जिते न्द्र चतुबेर् दी, भारतीय वकील सुभांगीलगायतले  मानव तस् करी रो क्न सबै ले  आ–आफ्नो  ठाउमा यो गदान गर्नुपनेर्  बताउनुभयो  । नाकाहरुमा सचे तना कार्यक्रम, रो कथाम, उद्धार, पुनस् र्थापना कार्यमा दुई दे शका अधिकारीहरुबीच समन्वय र सहकार्यको  आवश्यकतामा जो ड दिइएको  थियो  ।

कार्यक्रममा ने पालबाट साथी संस् था, शक्ति समूह, के आई ने पाल, साना हातहरु, सुनौ ली नाकाबाट के आई र थ्री एञ्जल्सका प्रतिनिधिहरु सहभागी रहे का थिए । मानव बे चबिखनका लागि ने पालगञ्ज नाका प्रमुख नै  मानिने  भएकाले  दुई दे शका अधिकारी तथा अधिकारकर्मीहरुको  यस् तो  कार्यशाला भइरहन्छ । मानव बे चबिखनको  मुद्दा दुई दे शका सीमा क्षे त्रको  उच्चस् तरीय सुरक्षा बै ठकमा समे त छलफल हुने  गरे को  छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top