Free songs
Home / फिचर समाचार / चुरे  नासिदा पानी संकट

चुरे  नासिदा पानी संकट

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी । साविक को इलावास गाविस हाल गढवा गाउ“पालिका वडा नं. ८ को इलावासमा पानीको  चरम अभाव छ ।

पुराना पानीका कुवा सुके  । खो ला धसियो  । जमिनमुनिको  पानी पनि भे टाउन मुस् िकल छ । वन विनास र खो लामा गरिएको  अनियन्त्रित उत्खननले  पानीको  सहत घट्न पुग्यो  । भारतबाट पानी ल्याएर को इलावासका नागरिकले  खानु परे को  छ । गाउ“पालिका र वडा कार्यालयले  भूमिगत पानीमा लगानी लगाएको  छ । तर पर्याप्त पानी भने  निस् के को  छै न ।

थारु गाउमा सामूहिक कुवा छन् । अहिले  ती कुवामा पानी सुके पछि प्रयो गमा छै नन् । कति ठाउ“मा पुरिएका छन् ती कुवा । कही संरक्षण गरे र उपयो ग भइरहे का छन् । मानव वस् तीमा मात्रै  हो इन वन क्षे त्रमा पनि पानीका स्रो तहरु सुक्दै  गएका छन् । चुरे को  टाकुरामा रहे का पानीका मुहानहरु सुके का छन् ।

चुरे  पहाडमा भएको  वन विनाशले  पानीको  मुहान सुक्न थाले को  हो  । राष्ट्रिय वनमा भएको  अबै ध चो री निकासीले  रुखहरु काटिदा पानीको  परम्परागत मुहानहरु सुक्न थाले का र यसले  भविष्यमा पानीको  गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्ने  चिन्ता व्यक्त गरियो  । ने पाल वातावरण पत्रकार समूहले  दाङको  गढवामा आयो जना गरे को  पानीको  मुहान संरक्षण विषयक पानी छलफल कार्यक्रममा चुरे  विनाशले  पानीको  संकट निम्त्याउन सक्ने  भन्दै  त्यसबाट बच्न चुरे  संरक्षणमा ध्यान दिनुपनेर् मा जो ड दिइएको  छ । ‘चुरे मा

पानीका मुहान सुक्न थाले का छन् । तर, हाम्रो  सामुदायिक वनमा मुहानहरु जो गाउने  गरी संरक्षण पो खरी बनाएका छौ ं’– सालझुण्डी सामुदायिक वनका को षाध्यक्ष रामलक्ष्मण शाहले  भन्नुभयो – ‘चुरे  नासिदै  जा“दा खो लाहरुमा पानीको  सतह घट्दै  गएको  छ । जमिनमुनिको  पानीको  सतह पनि घट्दै छ ।’

प्रदे श सांसद रेवतीरमण शर्माले  चुरे  संरक्षणमा राष्ट्रपति तराई मधे श चुरे  संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भएको  जानकारी दिनुभयो  । ‘चुरे  विनासले  मुहानहरु सुक्न थाले  । पानीको  संकट निम्तिदै  छ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘सिमे न्ट उद्यो ग र क्रसर उद्यो गले  झनै  समस् या पारे का छन् ।’ साथै  मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रमले  राजपुर गाउ“पालिकामा संरक्षण क्षे त्रमा काम गरिने  प्रतिबद्धता जनाउनुभयो  । स्थानीय सरकार, समुदायका नागरिक, सामुदायिक वन सबै को  सहकार्यमा पानीका मुहानहरु संरक्षण गर्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने  साझा सहमति निस् िकएको  छ ।

पानीका मुहानहरु संरक्षण गर्न स् थानीय सरकारको  तर्फबाट कार्यक्रम तर्जुमा गरे र समुदाय स् तरमा लै जाने , पानीको  स्रो त अभावमा बञ्जड रहे को  जमिनमा कम पानीमा हुर्कने  फलफूल खे ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदे श सरकार र स् थानीय सरकारले  कार्यक्रम तर्जुमा गनेर् , चुरे का टाकुरामा पानीका कृत्रिम तालहरु निर्माण गर्ने लगायतका विषयमा प्रतिबद्धता जनाइएको  छ ।

गढवा गाउपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौ धरीको  अध्यक्षता एवं प्रदे शसभा सदस्य रे वतीरमण शर्माको  प्रमुख आतिथ्यतामा भएको  कार्यक्रममा विभिन्न सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरुले  चुरे  क्षे त्रमा भइरहे को  अबै ध चो री निकासी, क्रसर उद्यो गहरुका कारण नदी क्षे त्रमा भइरहे को  अबै ध उत्खननले  पानीको  मुहानहरु सुक्दै  जान थाले को  भन्दै  यस् ता गै रकानुनी कार्यहरु रो क्न प्रदे श तथा स् थानीय सरकारले  ध्यान दिनुपर्ने मा जो ड दिएका छन् ।

कार्यक्रममा राप्ती जलाधार संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख मनो ज चौ धरीले  पानी परियो जनाका बारे मा, मानव कल्याण तथा वातावरण संरक्षण के न्द्रका पानी परियो जना म्याने जर प्रदीप मजगै या र पिपुल्स हे ल्प ग्रुपका सामाजिक परिचालक घनश्याम चौ धरीले  आ–आफ्नो  संस् थाबाट भइरहे का कार्यक्रमका बारे मा जानकारी दिनुभएको  थियो  । पत्रकार दशरथ घिमिरे ले  पानीका मुहानहरु सुक्दै  जा“दा दे खिएका समस् याहरुका बारे मा जानकारी दिनुभएको  थियो  । कार्यक्रमको  सहजीकरण ने पाल वातावरण पत्रकार समूहका फिल्ड संयो जक गजे न्द्र बो हो राले  गर्नु भएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top