Free songs
Home / सम्पादकीय / आत्मरक्षा तालिम र हिंसा अन्त्यको अपेक्षा

आत्मरक्षा तालिम र हिंसा अन्त्यको अपेक्षा

अहिले  दे शै भर महिलाविरुद्ध हिंसाका घटनाहरु बढिरहे का छन् । बलात्कार र बलात्कार पश्चात हत्याका कहालीलाग्दा घटनाहरु सार्वजनिक भइरहे का छन् । ससाना दूधमुखे  बालिकादे खि बृद्ध महिलासमे त यौ न हिंसाको  शिकार भइरहे का छन् । कञ्चनपुरमा बालिका बलात्कार पश्चात हत्या भएको  घटनाले  दे शै  तताएको  छ ।

कञ्चनपुरमा मात्र हो इन ठीक यही समयमा पो खरामा १३ वर्षीया बालिकाको  बलात्कार पश्चात हत्या, ललितपुर गो दावरी जंगलमा १३ वर्षीया बालिका र सप्तरीमा छ वर्षीया बालिका बलात्कारका जघन्य अपराधका घटना भएका छन् । दे शै भर बढिरहे का बलात्कार र बलात्कार पश्चात हत्याका घटनाले  हरे क संवे दनशील नागरिकको  शीर निहुरे को  छ । दुःखको  कुरा जघन्य अपराधका यस् ता घटनामा समे त अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने  प्रयास भएको  दे खिँदै छ । अपराधीलाई गरिएको  संरक्षणले  दण्डहीनता मौ लाउँदो  छ । पीडितलाई न्याय र अपराधीलाई सजाय दिइ दण्डहीनताको  अन्त्य गर्न सरकारको  न्यूनतम जिम्मे वारीबो ध नदे खिँदा नागरिकहरु निराश भएका छन्, आक्रो शित बन्दै  गएका छन् ।

दे शै भर महिलाविरुद्ध हिंसाका घटना बढिरहे का बे ला दे शको  सुदूरपश्चिम सात नम्बर प्रदे श यतिबे ला महिलाहरुका लागि आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम शिविर चलाएर चर्चामा छ । महिला अधिकारवादी संघ संस् थाहरुको  समन्वयमा राष्ट्रिय गो जुरियो  कराते  दो  संघ, ने पालले  आयो जना गरे को  महिलाका आत्मरक्षा शिविरमा प्रदे श सरकारको  सहकार्य छ । आत्मरक्षा तालिम व्यक्तिलाई स्वस्थ तन्दुरुस्त राख्न सहयो गी हुन्छ ।

ससाना भैपरी आउने  अप्ठ्यारा प्रतिकार गर्न पनि शारीरिक तन्दुरुस् तीले  सहयो ग पु¥याउँछ नै  । आफ्ना नागरिकलाई स् वस् थ तन्दुरुस् त राख्न, भैपरी आउने  अप्ठ्यारा प्रतिकार गर्न सक्षम बनाउन सरकारका तर्फबाट लगानी हुनु नराम्रो  पनि हो इन । यसअर्थमा आत्मरक्षा तालिमको  सधंै  जरुरी छ । तर दे शमा बढ्दै  गएको  महिला हिंसा अन्त्य गर्न आत्मरक्षा तालिमले  सघाउ पु¥याउने  कुराको  बहसको  अर्थ भने  छै न । मुख्यमन्त्रीले  उद्घाटन गरे र शुरु गरिएको  यो  आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिमले  महिलाहरु शारीरिकरुपले  स् वस् थ बनाउन मद्दत पुग्ने छ । तर महिला हिंसा अन्त्यका लागि भने  मुख्यमन्त्रीले  आत्मरक्षा तालिमबाहे क समाजमा महिलालाई हे नेर्  पुरातन दृष्टिको ण बदल्न सहयो ग गनेर्  काम नगरी सुख छै न ।

महिलामाथि हिंसा किन बढिरहे को  छ ? हिंसा बढ्नुको  कारण के  हो  भन्ने  गहिराइमा नपुगी र ती कारणको  पर्याप्त संबो धन नगरी हिंसा अन्त्य हुँदै न । महिलाहरुमाथि बढ्दो  यौ न हिंसाका कारण उनीहरु शारीरिकरुपमा कमजो र भएकै  कारण मात्र हो  त ? पुरुष ‘बलियो  जात’ र महिला ‘कमजो र जात’ भएकै ले  हिंसा बढे को  हो  त ? हिंसाबाट मुक्ति पाउन बलियो  बने र प्रतिकार गर्नु नै  पनेर्  अवस् था हो  त ? यदि बलियो  बने र प्रतिकार गर्नुको  विकल्प नहुने  हो  भने  ससाना दूधे  बालिका र बृद्धाले  आफूमाथिका यौ न हिंसा सहरै  बस् ने  ? यो  मानसिकताबाट कहिले सम्म काम गनेर्  ? बलात्कार, यौ न हिंसा या अरु कुनै  पनि हिंसा त्यो  व्यक्ति कमजो र भएर मात्र हुने  हो इन । कमजो रमाथि शासन गरे र आफू बलियो  बन्ने  समाजमा हिंसा हुने  हो  । बलियाहरुले  शक्तिको  दुरुपयो ग गर्दा समाजमा हिंसा मौ लाउने  गरे को  हो  । महिला हिंसाको  सन्दर्भ पनि करिब–करिब यही हो  । हिंसा त्यस् तो  समाजमा हुन्छ जहाँ कमजो रलाई पीडा दिएर आफू बलियो  बन्ने  हो डबाजी चल्छ । महिलालाई शक्तिहीन बनाएर महिलामाथि विभिन्न नाममा शासन गनेर्  परम्परा, मूल्य र सो च नबदल्दै  महिलाबिरुद्धका हिंसा अन्त्य हुँदै नन् ।

समाजका नागरिक एकले  अकोर् लाई आफू समान नागरिक सम्झने  सो चको  विकास, सो  अनुरुप आचरण, व्यवहार र संस् कार निर्माणको  कामको  थालनी महिलाहिंसाविरुद्धका अति आवश्यक काम हुन सक्छन् । कुरीति र कुसंस् कारको  अन्त्यका लागि प्रभावकारी अभियान आवश्यक हुन्छ । समाजमा कमजो र रहे को  समूहलाई जो गाउन उसमाथि हिंसा गनेर्  समूह, व्यक्ति र संरचना बदल्न सरकारको  इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ । महिला सशक्तिकरणका लागि आत्मरक्षाको  तालिम एउटा सानो  कार्यक्रम हुनसक्छ । तर महिला हिंसा अन्त्यका लागि समाजमा विद्यमान विभे दयुक्त सो च परिवर्तनमा जो ड हुनपर्छ । महिलालाई यौ नवस् तुको  रुपमा हेनेर्  सो च बिरुद्ध काम नगदैर्  बलात्कारविरुद्धका कामले  कसरी सार्थकता पाउलान् ? स् थानीय, प्रदे श तथा के न्द्र सरकारले  ध्यान पु¥याउन सके  महिला हिंसा अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्थ्यो  कि ?

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top