Free songs
Home / सम्पादकीय / अनियन्त्रित बजार

अनियन्त्रित बजार

ने पालले  खुला बजार नीतिलाई स्वीकार गरे को  छ । तर यो  नीतिलाई स् वीकार गर्नुको  अर्थ बजार अनियन्त्रित र छाडा हुनुपर्छ भन्ने  पक्कै  हो इन । खुला बजारको  पनि एक खालको  मूल्य, मान्यता र ‘इथिक्स’ हुन्छ । हरे क वस् तुको  मूल्य माग र आपूर्तिकै  आधारमा निर्धारण गरिन्छ । तर लो ककल्याणकारी राज्यको  अवधारणा अनुरुप अति आवश्यकीय वस् तु र से वा प्रवाहमा राज्यले  लगानी गनेर्  र सर्वसाधारण नागरिकलाई से वा पु¥याउने  प्रचलन छ ।

ने पालको  संविधानले  समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस् थाको  परिकल्पना गरे  पनि त्यस् तो  चरित्र र संस् कार कतै  दे ख्न पाइन्न । त्यसै  कारणले  हो ला, आम सर्वसाधारण नागरिक अनियन्त्रित मूल्य बृद्धिको  पीडा भो ग्न विवश छन् ।

यतिबे ला हाम्रो  घरआँगनमा दुई महत्वपूर्ण चाड दशै ं र तिहार नजिकिदै  आएका छन् । दशै ंको  त एक खालको  चहलपहल नै  शुरु भइसके को  छ । यी चाडपर्व मान्न स् वदे श तथा विदे शमा रहे का ने पालीहरु आफ्नो  थातथलो मा आउने  क्रम शुरु भइसके को  छ । कामको  सिलसिलामा घर छो डे र बाहिर जाने  ने पालीहरुको  संख्या पनि बढ्दै  गइरहे को  छ । लामो  समयपछि परिवारका सदस् यहरु एउटै  थलो मा जम्मा भएर रमाइलो  एवं उल्लासपूर्ण वातावरणमा चाडपर्व मनाउँदा लत्ता कपडा र खाद्य वस् तुको  ठूलो  परिमाणमा खरीद बिक्री हुने  गर्दछ । हुने खाने  र सम्पन्नहरु  अझ एक कदम अगाडि बढे र सुन चाँदीका गहनादे खि गाडी, टिभी, फ्रिजजस् ता महंगा वस् तुहरु खरीद गनेर्  गर्दछन् ।

यता मासु, दूध, दही, घ्यू, चिनी, तरकारी, फलफूल, मिठाईलगायतका विभिन्न खाद्य वस् तुको  मूल्य बढाएर, मिसावट गरे र आम सर्वसाधारणलाई ठग्ने  काम समे त यस् तै  चाडपर्वहरुमा गरिन्छ । वर्षभरि बिक्री नभएर म्याद नाघे का उपभो ग्य वस् तुहरुको  किनबे च पनि चाडपर्वको  बे लामा बढी भइरहे को  पाइन्छ । बजारमा हुने  यस् ता प्रवृत्तिहरुलाई निरुत्साहित र नियन्त्रण गनेर्  काम मूलरुपमा सरकारको  हो  । यसमा स् थानीय सरकार र स् थानीय प्रशासनले  ध्यान दिन सक्नुपर्छ । चाडपर्वको  समयमा सस् तो  पसलको  व्यवस् था गनेर्  र नियमितरुपमा बजार अनुगमन गनेर्  हो  भने  सर्वसाधारण नागरिकहरु ठगिनबाट बच्न सक्छन् । यसमा उद्यो ग वाणिज्य संघ, नागरिक समाज, उपभो क्ता हित संरक्षण मञ्चलगायतले  महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् ।

चाडपर्वको  बे ला अनियन्त्रित मूल्यबृद्धि, मिसावट एवं गुणस् तरहीन वस् तुको  खरीद बिक्री रो क्नका लागि बजार अनुगमन गरे र मात्र पुग्दै न । राज्यले  बढी खरीद बिक्री हुने  वस् तुहरु साल्ट टे «डिंग, ने शनल टे «डिंग वा आफ्नो  स् वामित्वमा रहे का विभिन्न संस्थानहरुमार्फत सर्वसुलभरुपमा बिक्री वितरणको  व्यवस्था मिलाउन सक्नुपनेर्  हुन्छ । सस्तो  बजारमार्फत् चाडपर्वको  बे ला अति आवश्यकीय वस्तुमा छुट दिनु व्यवसायीहरुको  पे शागत धर्म हो  । तर अब त्यो  हराउन थालिसके को  छ ।

व्यवसायीहरुले  कम्तिमा से वामूलक व्यवसाय गनेर्  मानसिकता नबनाउँदासम्म बजारमा उपभो क्ताहरु ठगिने  क्रम रो किदै न । खुला बजार भन्नुको  अर्थ प्रतिस्पर्धात्मक बजार पनि हो  । तर ने पाली जनताले  अनियन्त्रित बजारको  पीडा भो गिरहे का छन् ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top