Free songs
Home / सम्पादकीय / उडान सुचारु गर्ने संकल्प

उडान सुचारु गर्ने संकल्प

साढे  छ दशक लामो  इतिहास बो के को  दाङको  एक मात्र विमानस् थल चल्ने , बन्द हुने  र फे रि चल्ने  श्रृंखला चलिरहे को  छ । पछिल्लो पटक फे रि यो  विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको  छ । जनप्रतिनिधि आएपछि सञ्चालनमा आएको  यो  दो स्रो पटक हो  । यसअघि समिट एयरले  के ही समय उडान भरे  पनि यात्रु अभावको  कारण दे खाउँदै  उडान बन्द गरे को  थियो  । अहिले  ने पाल एयरलाइन्सले  परीक्षण उडान गरे को  छ । आगामी सो मवारदे खि नियमित उडान गर्न तालिका समे त सार्वजनिक गरे को  छ । हरे क हप्ताको  सो मवार र शुक्रवार उडान भनेर्  गरी तालिका सार्वजनिक गरिएको  छ । यद्यपि उच्च भाडादर र भै रहवा भएर उडान भर्नुपनेर्  हुँदा यसको  स् थायित्वमा अहिले  नै  भन्न सकिने  स् िथति छै न । तर पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  जुन हिसाबले  पहल गरे र उडान सुचारु गनेर्  कामलाई प्रतिष्ठाकै  विषय बनाएको  छ, यो  सकारात्मक छ ।

टरिगाउँ विमानस् थलको  इतिहास निकै  पुरानो  छ । २०११ सालमा परीक्षण उडान गरे र २०१६ दे खि ने पाल एयरलाइन्सले  से वा शुरु गरे को  विमानस् थलमा उडान लगत्तै  अवरुद्ध भएको  थियो  । फे रि पटक–पटक उडान शुरु हुँदै  र स् थगित हुँदै  आएको  यो  विमानस् थल लामो  समय गौ चरणमा परिणत भयो  । पछिल्लो  समय स् थानीय तहको  पहलमा उडान शुरु भएको  छ । स् थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नआउँदै  तुलसीपुर उद्यो ग वाणिज्य संघले  पनि उडान सुचारु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे को  थियो  र के ही समय सुचारु पनि गराएको  थियो  । राप्ती क्षे त्रकै  पर्यटनमन्त्री भएको  बे ला विमानस् थल कालो पत्रे  गरिएको  थियो  । कालो पत्रे  भएको  लामो  समय हुँदा पनि विमानस् थल सञ्चालनमा आउन सके को  थिएन । अहिले  फे रि सञ्चालनमा आएको  विमानस् थलमा उडान नियमित गर्नु अबको  चुनौ ती हो  ।

अहिले  सानो  जहाज आउन समस् या नरहे को  प्राविधिकहरुले  बताइसके का छन् । यो  कुरा यसअघि पनि बताउँदै  आएका थिए । धे रै  ठूलो  बनाउन नसकिने  र भएको  विमानस् थलमा साना जहाज चलाउन सकिने  के ही दिनअघि मात्रै  विमानस् थल निरीक्षणमा आएका ने पाल उड्डयन प्राधिकरणका महाप्रबन्धकले  स् पष्ट गरे का थिए । अहिले  उडान भर्न नसक्नुमा इन्धन डिपो  नहुनु मुख्य कारण मानिएको  छ । दाङमा इन्धन डिपो  नहुँदा भै रहवा हुँदै  आउनुपनेर्  र त्यही कारण भाडा पनि महंगो  पनेर्  ने पाल एयरलाइन्सले  जनाएको  छ । चारजना यात्रु बो क्ने  सिटमा इन्धन बो क्नुपर्दा भाडा महंगो  हुन पुगे को  उसको  तर्क छ । परीक्षण उडानको  क्रममा के ही प्राविधिकहरुले  तीन हजार तीन सयसम्ममा उडान भर्न सकिने  तर पाँच हजारको  आसपासमा भाडा हुने  जनाएका थिए । अहिले  एकाएक ६ हजारदे खि दश हजारसम्म भाडा पु¥याउने  भनिएपछि फे रि उडानको  स् थायित्वमाथि प्रश्न गर्न थालिएको  छ । निश्चय नै  दश हजार तिरे र को ही पनि विमान चढ्दै नन् ।

हिजो  मात्रै  आपूर्ति मन्त्रालयले  अस् थायी इन्धन डिपो  राख्ने  निर्णय गरे को  खबर आएको  छ । यदि यो  निर्णय चाँडै  लागु भयो  भने  उडान नियमित हुने  सम्भावना बढ्नसक्छ । त्यसै ले  अब जसरी हुन्छ फे रि पनि परीक्षण उडान नगनेर्  गरी काम थाल्नुपर्छ । यहाँने र एउटा उल्ले ख गर्नुपनेर्  पक्ष के  छ भने  यो  विमानस् थलसँग जो डे र क्षे त्रीय भावनाका दृष्टिको ण पनि बाहिर आउने  गरे का छन् । कुनै  पनि विकासका सवालमा दाङमा आउने  क्षे त्रीय भावना यहाँको  समग्र विकासका लागि बाधक छन् । टरिगाउँ विमानस् थल समग्र दाङ र नजिक विमानस् थल नभएका सल्यान, प्युठान र रो ल्पाका लागि पनि हो  । चाहे  स्थल हो स्, चाहे  हवाइ सार्वजनिक यातायातमा को ही पनि यात्रु क्षे त्र छुट्याएर चढ्ने  गदैर् नन् । त्यसै ले  दाङमा बे ला–बे ला दे खिने  क्षे त्रीय भावनालाई प्रो त्साहन गर्नुहुँदै न ।

सरकारले  दाङकै  नारायणपुरमा क्षे त्रीयस्तरको  वै कल्पिक विमानस् थल निर्माण गनेर्  बजे टमै  कार्यक्रम ल्याएपछि को ही उत्साहित र को ही निराश भएजस् तो  मनो विज्ञान बन्नु पनि गलत छ । स् थानीय वासिन्दाको  कुरा राज्यले  सुन्नै पर्छ तर यसमा क्षे त्रीय रङ दिने  काम समग्र विकासका लागि घातक छ । स् पष्ट कुरा के  हो  भने  सम्भव छ भने  टरिगाउँलाई नै  क्षे त्रीय वै कल्पिक विमानस् थल बनाउनुपर्छ । प्राविधिक कारण त्यहाँ क्षे त्रीय विमानस्थलका लागि चाहिने  लम्बाइ चौ डाइ विस्तार गर्न नसकिने  हो  भने  टरिगाउँको  विमानस्थललाई बढाउन सकिने  जति बढाउँदै  त्यसमा उडान नियमित गदैर्  नारायणपुर क्षे त्रमा बनाउने  भनिएको  विमानस्थलको  सम्भावनालाई पनि पछि पर्न दिनुहुँदै न ।

यसमा बुझ्ने  र बुझाउने  सवालमा दे खिएको  कमजो रीका कारण क्षे त्रीय मनो विज्ञान बन्ने  गरे को  छ, त्यसो  हुन नदिन समग्र जिल्लाको  साझा धारणा बन्नुपर्छ । यद्यपि अहिले को  एक मात्र सवाल भर्खरै  उडान शुरु भएको  विमानस् थललाई नियमित बनाउनु नै  हो  । त्यसका लागि साझा पहल र संकल्प चाहिन्छ ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top