Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कांग्रेसमा विधान र व्यवहार दुबै परिमार्जन आवश्यक

कांग्रेसमा विधान र व्यवहार दुबै परिमार्जन आवश्यक

कीर्तिबहादुर खड्का
नेपाली कांग्रेस दाङका सभापति

पार्टीलाई ठूलो  बनाउने  र सत्तामा पुग्ने  कुरा दलहरुको  लक्ष नै  हो  । संघ, प्रदे श र स्थानीय तहको  निर्वाचनमा अपे क्षित नतिजा नपाउनुमा कांग्रे सले
आफ्नै  कारण दे खे को  छ । उसले  जनता अहिले  पनि कांग्रे सकै  पक्षमा छन् तर जनमत हुदाह“ुदै  पनि चुनाव किन हारियो  त्यसको  समीक्षा गर्न यतिबे ला विभिन्न तरीकाले  लागे को  छ । पछिल्लो  पटक सभापतिहरुको  राष्ट्रिय भे ला हे टांै डामा सम्पन्न भयो  । भे लाले  पार्टीकै  विधान संशो धन
गर्नुपनेर्  र एकतावद्ध भएर लाग्नुपनेर्  निष्कर्ष निकाल्यो  । जसअनुसार विधान मस् यौ दा समितिले  झण्डै  एक सय पृष्ठ हाराहारीको  मस्यौ दा तयार गरी सुझाव संकलनका लागि प्रदे शस् तरमा सुझाव संकलन थाले को  छ । पाच नं. प्रदे शको  सुझाव संकलन दाङमा असो ज १२ र १३ गते  हुदै छ । विधान संशो धन र दाङमा कांग्रे सको  अबको  गतिविधिका विषयमा युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले  ने पाली कांग्रे स दाङका सभापति कीर्तिबहादुर खड्कासग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

दाङमा प्रदेशस्तरीय भे ला हुदैछ ?

खासगरी ने पाली कांग्रे सको  विधानको  परिमार्जन र क्षे त्रको  पुनर्संरचनाका लागि दे शका अन्य भागमा जस् तै  दाङमा पनि यही असो ज १२ र १३ गते  पा“च नम्बर प्रदे शका छ जिल्ला दाङ, बाके , बर्दिया, पूर्वी रुकुम, रो ल्पा र प्युठानको  भे ला हुन लागे को  हो  । विधानका के ही बुदा परिमार्जन गनेर्  र क्षे त्रगत पुनर्संरचनाको  कामका लागि विधान मस् यौ दा समितिले  तयार गरे को  मस् यौ दामा छलफल गनेर्  र आवश्यक सुझाव दिने  कार्यक्रम हो  ।

पार्टीको  विधान नै  परिवर्तन गर्नुपनेर्  अवस् था आएको  हो  ?

राज्यको  पुनर्संरचना भइसके को  छ । सो ही अनुसारका हाम्रा संरचना पनि परिवर्तन गर्नुपनेर्  भएकाले  विधानमा भएका के ही व्यवस् थालाई पनि परिवर्तन गरे र क्षे त्रको  पुनर्संरचनासमे त गर्नुपनेर्  भएकाले  पार्टीको  तल्लो  तहसम्म गएर प्रजातान्त्रिक हिसावले  अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने  हाम्रो  भनाइ हो  । सो ही अनुसार नै  पार्टीका भातृ संघ, संगठनहरुको  समे त सुझाव संकलन गरे र आउ“दो  मंसिरमा हुने  महासमिति बै ठकमा पे श गर्नका लागि विधान मस् यौ दा के न्द्रीय समितिले  अहिले  सुझाव संकलन गरिरहे को  छ ।

सभापतिलाई थप शक्तिशाली बनाउन विधान परिमार्जन गर्न लाग्या हो  ?

पार्टी सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउन मात्रै  विधान परिमार्जन गर्न भने  लागिएको  हो इन, थुप्रै  कुरा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । बरु के  हो  भने  पार्टी संरचनामा सभापतिलाई अधिकार दिएपछि संस् थागतढंगले  त्यसलाई अगाडि बढाउन र पार्टीलाई बलियो  बनाउने  आधार बन्छ कि भन्ने  सो च कार्यकर्ता, ने ता, शुभे च्छुकहरुको  हो  । सो ही अनुरुप सभापतिलाई अलिकति धे रै  अधिकार सम्पन्न बनाउने  भन्ने  सो चाइ पार्टीपंक्तिमा छ ।

सभापतिको  मात्रै  निर्वाचन गनेर्  अरुचाहिँ सभापतिकै  वरिपरि घुम्ने लाई मनोनित गनेर्  ?

त्यसो  हो इन । के ही पदाधिकारीहरुको  निर्वाचन गनेर्  र के ही मनो नित गनेर्  खालको  विधान बन्छ । सभापतिको  मात्रै  निर्वाचन गनेर्  र अरु सबै  पदाधिकारी , सदस् यहरु मनो नित गनेर्  भन्ने  विकल्पहरु पनि हो लान् तर के ही निर्वाचनबाट र के ही मनो नित गर्दा सभापतिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन, काम गर्न सहज हुन्छ भन्ने  हाम्रो  भनाइ हो  ।

यस्तो  विधिले  पार्टीलाई हित गर्छ भन्ने  लाग्यो  जिल्ला पार्टी सभापतिहरुलाई ?

हो  । पार्टीलाई हित गर्छ भन्ने मा एक मत छांै , विश्वास छ । जस्तो  के  हुन्छ भने  पार्टीको  सभापतिलाई अधिकार भएन भने  उसले  काम गनैर्  नसक्ने  हुन्छ । अलिकति के ही काम गरौ भन्दा अघि बढ्न नसक्ने  अवस्था आयो  भने  सिंगो  पार्टीको  हित विपरीत हुन्छ । त्यसै ले  पनि सभापतिलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्छ भन्ने मा सबै को  जो ड छ ।

अधिकार नहुदा नै  पार्टीमा समस् या आएको  हो  त अहिले  ?

त्यही कारणले  मात्रै  पार्टीमा समस् या दे खियो  भन्ने  त हो इन । त्यसलाई मात्रै  समस् याको  कारण मै ले  चाहि“ मान्दै न । यसमा धे रै  क्रियाकलापहरु, व्यवहारहरु छन् । ती सबै  जे जस् ता त्रुटिहरु भएका छन् । त्यसलाई पनि सुधारे र जानुपर्छ र पार्टीलाई बलियो  बनाउनुपर्छ । जसलाई संस् थागतढंगले  अघि बढाएर कार्यकर्ताको  पनि जुन–जुन ठाउमा जहा–जहा छन् उनीहरुको  उचित मूल्यांकन गनेर् , उनीहरुको  सम्मान गनेर्  खालको  वातावरण सिर्जना हो स् भन्नको  लागि यो  सबै  कुराहरुलाई अगाडि बढाउन लागिएको  हो  ।

विधान परिमार्जनले  पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन्छ त ?

हो  । यसले  ने पाली कांग्रे सको  संगठनलाई असाध्यै  बलियो  बनाउ“छ, यसले  धे रै  कुराको  परिमार्जन गर्छ । हामी त्यही हिसाबले  गाउ–गाउमा जादै छौ ं ।

कांग्रे सका पार्टी संरचना पुरानै  छन् । अझै  विधानकै  कारणले  रो किएको  हो  उसो  भए ?

समस् या अरु के ही पनि हो इन । विधानलाई परिमार्जन गरे र जा“दा अझ राम्रो  हुन्छ भन्ने  लागे को  चाहि“ हो  । चुनाव पनि आए । चुनावका कारणले  फुर्सद पनि हुन सके न । हामी पार्टी संरचना पुनर्संरचनामा गएनौ ं । के न्द्रीय कमिटी नया“ढंगले  गएका छन् तर तल्लो  कमिटीहरु अहिले  पनि पुरानै  संरचनामा छन् । हामीलाई समय पनि भएन र अकोर्  कुरा विधान परिमार्जनपछि गर्दा अझ राम्रो  हो ला भन्ने  पनि लागे को  हो  ।

ने तृत्वले  नचाहेर हो  भन्छन् त ?

त्यसो  हो इन । ने तृत्वले  नचाहे र भएन भन्ने  हो इन, त्यसो  भए ने तृत्वले  नचाहे को  भए अहिले  पनि हुने  थिएन । समयको  अभावका कारणले  संरचना परिवर्तन गर्न नसकिएको  हो  ।

यस् ता समस्याका विषयमा चुनावपछि समीक्षा नभएर हो  त गुनासो  आउने  ?

जिल्लागतरुपमा पनि धे रै  छलफलहरु भएका छन् । के न्द्रमा पनि धे रै  छलफल, अन्तत्र्रिmया भएका छन् । हामीले  अरुलाई दो ष दिनुभन्दा पनि हामीले  आफ्ना कारणले  के ही कमी कमजो री भए भन्ने  समीक्षा पनि गरे का छौ ं । हामी त्यसलाई सुधार गरे र अघि बढ्न प्रतिबद्ध भएर लागिसके का छौ ं । जसलाई हामीले  प्राविधिक त्रुटि पनि भने का छौ ं । अहिले  पनि हाम्रो  पक्षमा जनमत बढी छ । हामीमाथि जनताको  विश्वास छ । चुनाव हामीले  हाम्रै  कारणले  हारे का छौ ं ।

त्यो  कारण पत्ता लगाएर निवारण गर्न ने तृत्व कति लाग्यो  ?

गाउ“दे खि क्षे त्र र के न्द्रसम्म सुझाव संकलन र जनताको  मत, कार्यकर्ताको  मत र पदाधिकारको  मत संकलन गरे का छौ ं । बुझे का छौ ं । अब राम्रो  ढंगले  अगाडि बढे र जानुपर्छ । ने पाली कांग्रे स दे शको  जिम्मे वार पार्टी भएको  नाताले  पनि दे शलाई अघि डो ¥याउन सक्ने , हा“क्न सक्ने  क्षमता जति कांग्रे सस“ग छ त्यति अरु पार्टीलाई दे खे का छै नौ ं । इतिहासले  पनि पुष्टि गरे को  छ र कम्युनिस् टहरु पनि जुनढंगले  अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने  हामीले  सो चे का थियौ ं त्यो  अनुसार दे खिएन । त्यसै ले  अहिले  हामीलाई भनिरहे का छन् जनताले  कि कांग्रे स मात्रै  यस् तो  पार्टी हो  जसले  नै  दे श र जनताका लागि काम गर्न सक्छ तर तपाइ“हरु सुध्रिएर जानुपर्छ । हामी अब जनताको  सुझावलाई ग्रहण गरे र सो ही अनुसार एक भएर जनताका पीरमर्कालाई बुझ्ने  काममा हामी लाग्ने छौ ं । त्यस् तै  सरकारले  गरे का कमी कमजो रीका विषयमा पनि हामी जनतासमक्ष लै जाने  खबरदारी गनेर्  काम गछौर् ं । त्यस् तै  सरकारले  गरे का राम्रा कामहरुको  पनि समर्थन गरे र अघि बढ्ने  यो जनामा हामी छौ ं ।

नीति, विधिलाई समयसापे क्ष बनाउने  र आफूहरुको  व्यवहार पनि सच्याएर अघि बढ्ने  निष्कर्षमा पुग्नु भो  ?

हो  । त्यही निष्कर्षमा पुगे का छौ ं । हामीले  जनतालाई सुसूचित गनेर्  काम पनि गनेर् छौ ं । हामीले  आफै ले  गरे का राम्रा कामका बारे मा समे त जनतासमक्ष पु¥याउन नसके को  अवस् था छ । हामी सरकारलाई मात्रै  गाली गनेर्  पक्षमा छै नौ ं । हाम्रा कमीकमजो रीलाई पनि सच्याएर अघि बढ्ने  कुरामा स् पष्ट छौ ं तर अहिले को  सरकारले  जुन हिसावले  कर बृद्धि, महंगी, बलात्कारलगायतका समस् या सिर्जना गरे का, नियन्त्रणमा तदारुकता दे खाएको  छै न यो  कुरालाई हामीले  जनतामाझ लै जान्छौ ं ।

छाया सरकार बनाएरै  प्रतिरो ध गनेर्  भन्नु भएको  थियो  तर दाङमा सक्नु भएन त ?

छाया“ सरकारकै  रुपमा हामीले  स् थानीय सरकारलाई खबरदारी गनेर्  काम गरिरहे का छौ ं । पटक– पटक हामीले  सुझाव दिएका छौ ं । गलत कामको  विरो ध पनि गरे का छौ ं । हामीले  तुलसीपुर, घो राहीलगायतका स् थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष भे टे रै  सल्लाह, सुझाव र खबरदारी गदैर्  आएका छौ ं तर यो  काम सामान्यरुपमा भइराखे को  अवस् था हो  तर हामी यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने  यो जनामा छौ ं । अहिले  नै  आधिवेहेरी नै  ल्याउने  भन्ने  कुरा हो इन । हामीले  त यो  सरकार पा“च वर्षसम्म चलो स्, राम्रो स“ग काम गरो स् भन्ने मै  छौ  नि । तर गलत क्रियाकलापहरुको  समर्थन हामी गदैर् नौ ं ।

प्रतिपक्ष खरो  उत्रिनुपनेर्  हो इन र ? गुटवन्दीले  कांग्रे सलाई खायो  भन्ने  चिन्ता गरे को  सुनिन्छ नि?

हो  । ने ता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, शुभचिन्तकबाट चिन्ता, चासो  आएको  छ भने र मै ले  माथि पनि तपाइ“लाई भनिसके ं । सरकारले  गरे का गलत कामका विषयमा उहाहरुबाट हामीलाई जनतामा परे का मर्काका विषयमा सुनाउनुहुन्छ । त्यसै ले  पनि हामी अब खरो  उत्रिनुको  विकल्प छै न । हामी चुप लागे र बस् ने वाला छै नौ ं ।

त्यसका लागि आफू चुस्त हुनुपर्ला, भातृसंस्थाका पुनगर्ठन, अधिवे शन पनि गर्नुपर्ला?

महासमितिको  बै ठक अघि र पछि गरे र हामीले  भातृ संस् थाहरुलाई पूर्णता दिदै छौ ं । जहा जहा अवधि पुगे का छन् त्यहा“ हामीले  अधिवे शन गरे र जाने  यो जना बनाएका छौ ं । त्यसपछि एक, डे ढ वर्षमा पार्टीको  अधिवे शन पनि आइहाल्छ । त्यसलाई सो ही अनुसार अघि बढाउने छौ ं । हाम्रा भातृ संस् थाहरुलाई दे शप्रति सजग बनाउ“छौ ं । खासगरे र जनजीविकास“ग जो डिएका पक्षमा खबरदारी गनेर्  काममा हाम्रा भातृ संस्थाहरुलाई क्रियाशील बनाएर अघि बढ्छौ ं ।

कर बृद्धि, सुविधाभो गीका समस् या कांग्रे सले  जिते का पालिकामा हु“दै न भन्नुभयो  ।  जनताले  कहिले  महसुस गर्न पाउछन् ?

हामीले  सजग, सचे त बनाएका छौ ं । खासगरी कांग्रे सले  जिते का पालिकाहरुका जनप्रतिनिधिहरुलाई एकै  ठाउमा बसाले र भने का पनि छौ ं । तर कर उठाउनै  हुदै न भन्ने  पक्षमा त कांग्रे स पनि छै न नि । सरकार चलाउन कर उठाउनै पर्छ तर जनताले  रहर गरे र  कर बुझाउने  वातावरण हुनुपर्छ । मलाई से वा, सुविधा पुगे को  छ । मै ले  राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने  रहर जागो स् । तर त्यो  वातावरण बनाउन कसै को  ध्यान गएको  जस्तो  मलाई लाग्दै न । अहिले  त झन जनप्रतिनिधिहरुले  पनि तलव लिने  भन्ने  कुराले  जनतामा राम्रो  सन्दे श गएको  छै न । एकातिर अपे क्षित विकास हुन नसक्नु र उठे को  कर जनप्रतिनिधिले  तलव खाएर सके  भन्ने  भ्रम पर्न नदिन जनताले  उठाएको  कर राम्रै  काममा लगाइएको  छ भन्ने  कुराको  महसुस गराउन जरुरी छ ।

अब कांग्रे स कसरी अघि बढ्छ ?

अब हामी जनतालाई सचे त गराउने , दे शलाई समृद्धिको  बाटो मा अघि बढाउने  दिशामा कार्यकर्ता परिचालन गरे र अघि बढ्ने तर्फ लागे का छौ ं । जनतालाई सुख, सुविधा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने तिर हामी लागे का छौ ं । यसले  कांग्रे सलाई बलियो  बनाउछ र आगामी पाँच वर्षपछि कांग्रे स स् थापित हुने छ भन्ने  हिसावले  प्रस्तुत हु‘दै छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top