Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सिकलसेल नियन्त्रण गर्न अभियान

सिकलसेल नियन्त्रण गर्न अभियान

शिवराज पन्थी

गढवा । गढवा गाउपालिकामा थारु जातिमा देखापनेर्  गरे को  सिकलसे ल एलिमिया रो ग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संस् थाहरुलाई रो ग परीक्षण गनेर्  ल्याब मसिनहरु वितरण गनेर्  कार्य चलिरहे को  छ ।

क्रे यटिभ पो सिविलिटीज ने पालले  यस् तो  अभियान सञ्चालन गरे को  संस्थाका महिला संयो जक सरिता चौ धरीले  जानकारी दिनुभयो  । सिपी ने पालले  करीव तीन वर्षअघि गंगापरस् पुरस् िथत स्वास्थ्य चौ कीलाई ल्याब मसिनसहित डे ढ वर्षसम्म कर्मचारी समे त व्यवस्थापन गरे को  उहाले  बताउनुभयो  ।

विशे ष गरी विपन्न र सीमान्तकृत थारु समुदायमा दे खिने  गरे को  सिकलसे ल महामारीको  जाचका लागि सर्वसाधारणलाई पनि सहज होस् भने र यो  अभियान थालिएको  उहाले  बताउनुभयो  । ‘गोबरडिहा स्वास्थ्य चौ कीमा ल्याब मसिन हस् तान्तरण गरे का छौ ं भने  गढवा स् वास् थ्य चौ कीमा पनि मसिन प्रदान गनेर्  हाम्रो  यो जना छ’– चौ धरीले  भन्नुभयो  ।

यसै बीच सो मवार एक कार्यक्रमबीच सिपी ने पालको  टिमले  गढवा गाउपालिका वडा नं. १ को  स् वास् थ्य चौ कीलाई हटओ भन, को लीमिटर र ब्याले न्स मसिन हस् तान्तरण गरे को  छ । यसअघि सो  स्वास्थ्य चौ कीलाई सिकलसे ल रो गका किटाणु हे नेर्  माइक्रो स् को प मसिन उपलब्ध गराएको  स्वास्थ्य संस्थाका पूर्वअध्यक्ष भक्तु चौ धरीले  जानकारी दिनुभयो  ।

स वास्थ्य चौ की ब्यवस् थापन समितिका अध्यक्ष तथा गढवा गाउ“पालिकाका प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीको  अध्यक्षतामा भएको  कार्यक्रममा सिपी ने पालको  टिमले  गढवा गाउपालिकाका प्रमुख सहजराम यादव र स् वास् थ्य ब्यवस् थापन समितिलाई ल्याब मसिनसहितका उपकरणहरु प्रदान गरे को  हो  ।

कार्यक्रममा बो ल्दै  गढवा गाउ“पालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवले  सिपी ने पालले  गढवा गाउपालिकामा गरे को  प्रशंसनीय कार्यप्रति धन्यवाद दिदै  गो वरडिहा स् वास् थ्य चौ कीमा सिकलसे लको  जा“च शुरु हुने  बताउनुभयो  । गढवा स्वास्थ्य चौ कीमा पनि सो  मसिन उपलब्ध गराएपछि गढवा गाउपालिकाका सबै  क्षे त्रमा सिकलसे ल रो गको  जा“च गर्न बाहिर जानु नपनेर्  बताइएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top