Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँन आग्रह

भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउँन आग्रह

घो राही (युस)– घो राही उपमहानगरपालिकाले  नगर क्षे त्रमा भूकम्प प्रतिरो धात्मक भवनहरु बनाउन आग्रह गरे को  छ । भूकम्पीय प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसे ट) सगको  समन्वयमा उपमहानगरपालिकाले  भूकम्प प्रतिरो धात्मक भवन बनाउन प्राविधिक सहयो गको  समे त तयारी गरे को  छ ।

उपमहानगरपालिकाले  एक हजार बढी डकर्मीहरुलाई तालिम दिएको  जनाएको  छ । अहिले  पनि घरनक्सा पासबिनै  घरहरु बनाउने  क्रम नरो किएको  भन्दै  उपहानगरले  सुरक्षित आवास बनाउन घरधनी नै  बे लै मा सजग हुनुपनेर्  बताएको  छ ।

नगर कार्यपालिकाका सदस् यहरुस“ग एनसे टले  भूकम्पीय सुरक्षाका लागि प्रवलीकरणसम्बन्धी दुई दिने  छलफल कार्यक्रमसमे त आयो जना गरे को  छ । एनसे टका कार्यक्रम व्यवस् थापक सुमन प्रधानले  भूकम्प प्रतिरो धी घर बनाउ“दा पिलरवालामा १५ दे खि २५ र गारो वालामा १० दे खि १५ प्रतिशत बढी खर्च आउने  तर सुरक्षित हुने  बताउनुभयो  ।

उपमहानगरका इञ्जिनियर रामधन श्रे ष्ठले  बिते को  पाच वर्षमा घो राही उपमहानगरपालिकामा १५ सय घरहरु भूकम्प प्रतिरो धी बने को  जानकारी दिनुभयो  । घर बनाउ“दा अपनाइने  नक्सापासमा भवन निर्माणसंहिता अनिवार्य लागु गनेर्  गरिएको  भन्दै  अहिले  पनि हे लचक्र्याइका कारण प्रक्रिया नपु¥याएर घर बनाउने  क्रम नरो किएको  बताउनुभयो  ।

कार्यक्रममा नगर प्रमुख नरुलाल चौ धरीले  नगरवासीको  सुरक्षाका लागि भएका नीति नियमअनुसार नगर अघि बढ्ने  बताउनुभयो  । तर नगरवासीहरुले  भवन बनाउ“दा के ही प्रतिशत बढी रकम खर्च हुने  नाममा असुरक्षित घर बनाउ“दा आफै लाई जो खिममा पारे को  बताउनुभयो  ।

भवन निर्माण संहिता अनुसार घर बनाउन नगरवासीहरुलाई आग्रह गदैर्  पुराना भत्किन लागे का संरचनालाई पनि बलियो  बनाउने  विधि लागु भएको  जानकारी दिनुभयो  । कार्यक्रममा एनसे टका सूर्यभक्त सांगाछे ले  अबको  अवधारणा दरो  घर दिगो  वस् ती भएको  भन्दै  थो रै  थप लगानीमा सुरक्षित बन्ने  तर्फ घर बनाउने हरु केन्द्रित हुनुपनेर्  बताउनुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top