Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / तीजमा जुटायो  उज्यालो  बिहानी फाउन्डेसनले

तीजमा जुटायो  उज्यालो  बिहानी फाउन्डेसनले

गोविन्द खड्का

घो राही । उज्यालो  बिहानी फाउन्डे सन घोराही–१८ गिठे पानीले  तीजलाई महो त्सवको  रुपमा मनाएको छ । स्थानीयबाट आर्थिक संकलन गरी व्यवस्थापन गरे को  फाउन्डे सनले  गिठे पानी क्षे त्रका सबै जसो  महिलालाई के न्द्रित गर्न सके को  छ । ठूलै  पर्वको  रुपमा जमघट गराउन सफल भएको  हो  ।

हरितालिका तीजको  व्यवस् थापनका लागि दीपक जीएम, हिक्मत जीएम, गिररो दन महरा, कृष्ण के सीले  पाच/पाच हजार नगद रकम सहयो ग गर्नुभएको  फाउन्डे सनका अध्यक्ष गिरबहादुर महराले  जानकारी दिनुभयो  । यसै गरी मिलन पुनले  दुई हजार, भयारथान टो लले  तीन हजार ७०, गै राबारी टो लले  दुई हजार, आइपे ली टो लले  एक हजार सातसय ५०, मिलिजुली टो ल विकास संस्थाले  एक हजार छ सय ५०, खरकट्टी टो लले  एक हजार छ सय १०, दिदी बहिनी टो लले  एक हजार पा“च सय ४५ नगद सहयो ग गरे को  अध्यक्ष महराले  बताउनुभयो  ।

घण्टौ ं समय लगाएर फाउन्डे सनका युवाहरुले  पिङ खे ल्ने  बा“स जुटाएका थिए । त्यसबाट दुईवटा पिङ पिपलखालीको  फूटवल ग्राउण्डमा निर्माण गरे का थिए । फाउन्डे सनका जनक बुढा मगर, जीवन बुढा मगर, मनिष बुढा मगर, सूर्य बुढा मगर, विजय बस्ने त, गो कुल डागी, गो विन्द के सी, घमे स विक, ओ  क्षे त्री र नरे न बुढा मगरलगायतका युवाहरुले  बास काट्ने  बो क्ने , ल्याएर गाड्ने लगायतका काम गरे का थिए । यसै गरी प्राविधिक सहयो ग गनेर् हरु कृष्ण के सी, मधुसूदन पाण्डे य र ऋषिराम के सीलगायत हुनुहुन्थ्यो  । फाउन्डे सनले  सभ्य, भव्यरुपमा तीज महो त्सव आयो जना गरे को  छ । युवाहरुको  निस् वार्थ सामूहिक खटाइले  स् थानीयलाई चकित बनाइदिएको  छ ।

तीजस“गै  के ही खे लकूद कार्यक्रम पनि आयो जना गरिएको  थियो  । घै ंटाफो र र कुर्सी दौ ड खे ल खे लाएर थप मनो रञ्जन दिइएको  थियो  । कुर्सीदौ डमा पवित्रा महरा विजयी हुनुभएको  थियो  । उहा“लाई पा“चसय नगदसहित पुरस् कृत गरिएको  थियो  । घै ंटाफो रमा दर्शकहरुलाई चकित पादैर्  विमला भण्डारीले  विजय हासिल गर्नुभएको  थियो  । उहा“लाई पनि नगद पा“च सय रुपै या“ पुरस् कार दिइएको  थियो  । पिपलखालीको  चौ रमा भरिभराउ पादैर्  दर्शक तथा नाच्ने हरु उपस् िथत भएका थिए ।

सबै लाई खुशी र सहयो ग गनेर् लाई सन्तुष्टि दिनु फाउन्डे सनको  उद्दे श्य रहे को  अध्यक्ष महराले  बताउनुभयो  । काम विशे षले  बाहिर रहे का महराले  तीजको  सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत लाइभ गर्ने  व्यवस् था मिलाउनुभएको  थियो  । दशहजार बढीले  त्यहा“को  भिडियो  सामाजिक सञ्जालमै  हे रे को  महराको  भनाइ छ । दशवटा जति बाट लाइभ प्रसारण गनेर्  व्यवस् था मिलाएको  थियो  । पञ्चमीको  दिनसम्मको  लागि टे न्ट सहयो ग गरे को  अध्यक्ष महराको  भनाइ छ । पञ्चमीमा पनि उत्सवमय बनाउन लागिएको  फाउन्डे सनले  जानकारी दिएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top