Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रतिष्ठान सञ्चालनको  बाटो  सहज बन्दै , प्रतिष्ठान र अस्पताल ‘अख्तियारी’ को पर्खाइमा

प्रतिष्ठान सञ्चालनको  बाटो  सहज बन्दै , प्रतिष्ठान र अस्पताल ‘अख्तियारी’ को पर्खाइमा

 नरेन्द्र केसी

घो राही  । राप्ती स् वास् थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा दे खिएको  अलमल विस् तारै  हट्ने  संके त दे खिएको  छ । प्रतिष्ठान र अस् पताल दुबै ले  स् िथति सहज बन्दै  गएको  संके त गरे का छन् ।

ऐ न पारित भएपछि प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति भए पनि प्रतिष्ठान अघि बढ्न सके को  छै न । प्रतिष्ठानले  अस् पताल हस् तान्तरण गरे पछि मात्रै  काम अघि बढाउने  शर्त राखे को  थियो  भने  अस् पतालका चिकित्सकहरुले  प्रतिष्ठान मातहत जादा आफूहरुको  भविष्य अन्यो लमा पनेर्  भन्दै  अस्पताल हस्तान्तरणमा आशंका गदैर्  आएका थिए । जसका कारण प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आउन सके को  छै न भने  अस्पतालको  से वा सुविधा पनि अस्तव्यस्त बन्दै  गएको  छ ।

प्रतिष्ठान पनि नचल्ने  र अस् पताल पनि अस् तव्यस् त हु“दा जनचासो  बढ्दै  जान थाले को  छ । के ही दिनअघि सर्वपक्षीय भे लाबाट सरो कार समिति पनि बनिसके को  छ । जनस् तरबाट प्रतिष्ठान र अस् पतालमाथि दबाब बढ्न थाले पछि दुबै  पक्ष बीचको  निकास खो ज्न सहमत दे खिएका छन् । उनीहरुले  प्रष्टरुपमा सार्वजनिक नगरे  पनि अब अस् पताल हस् तान्तरणलाई मुख्य बिषय नबनाउन दुबै  पक्ष सहमत दे खिएका छन् ।

प्रतिष्ठानकी उपकूलपति डा. संगिता भण्डारी र अस् पतालका निमित्त मे डिकल सुपरिटे न्डे न्ट डा. जनार्दन पन्थीको  पटकपटकको  छलफलपछि दुबै  पक्ष अस् पताल हस् तान्तरणलाई ‘इगो ’ नबनाउने  सहमतिमा पुगे का छन् । दुबै जनाले  यसलाई अप्रत्यक्षरुपमा स्वीकार पनि गरे  । उपकूलपति डा. भण्डारीले  ऐ नअनुसार अस् पताल प्रतिष्ठानकै  भएकाले  हस्तान्तरणकै  बिषयलाई समस् याको  रुपमा नलिने  बताउनुभयो  । ‘हाम्रो  स्थानीय समस्या हो इन’– नया युगबो धसगको  कुराकानीमा उहाले  भन्नुभयो – ‘पटकपटक मन्त्री फे रिदा राजनीतिक तहमा समस् या दे खिएको  हो , मन्त्रालयबाट अख्तियारी नआउनु समस्या हो , अस्पताल र प्रतिष्ठानको  समस् या हो इन । हामीले  मन्त्रालयको  अख्तियारी पखेर् का छौ ं, अख्तियारी आएकै  भो लिपल्ट दाङमा सबै  पदाधिकारी आएर काम थाल्ने  छन् ।’

अहिले  अस्पताल विकास समिति नभएको , अस्पताल सञ्चालनको  पूर्ण अख्तियारी अस् पताललाई पनि नभएको  र प्रतिष्ठानले  पनि अख्तियारी नपाएकाले  समस् या आएको  उहाको  भनाइ छ ।

‘हामीलाई भन्दा गाह्रो  अस्पताललाई भएको  छ, निमित्त मे सु पनि यसमा प्रष्ट हुनुहुन्छ, अस्पताल हस् तान्तरण मुख्य समस् या हो इन, समस्या मन्त्रालयको  अख्तियारीको  हो ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘भएका चिकित्सक कसरी ब्यवस् थापन गनेर्  भन्ने  धारणा पनि मन्त्रालयले  नै  बनाउनुपर्छ ।’

मन्त्रालयको  अख्तियारी आए अस् पताल निदेर् शकले  अस् पतालको  जिम्मा लिने , अस्पताललाई तीन सय बे डको  बनाउने , जग्गा खो ज्ने  काम अघि बढ्ने  उहाले  बताउनुभयो  । अहिले  पनि जग्गा खो ज्ने  काम भइरहे को  जनाउदै  उहाले  घो राही– १८ नवलपुर र घो राही– १७ कर्जाहीको  जग्गाका लागि स् थानीयसग छलफल भइरहे को  बताउनुभयो  । ‘अब यति बुझ्नुस्, अहिले सम्म दे खिएका धे रै  आन्तरिक समस् या समाधान भएका छन् र प्रतिष्ठान सञ्चालनले  दिशा लिन थाले को  छ’– दुई दिन दाङ बसे र फे रि राजधानी फकेर् की उपकूलपति भण्डारीले  भन्नुभयो – ‘स्थानीय नागरिक समाज आदिसग पनि सौ हार्द छलफल भएको  छ, हामी यही बस् न आएको  हो , मन्त्रालयको  अख्तियारी आए यही बस् छौ ं ।’

अस् पतालका निमित्त मे डिकल सुपरिटे न्डे न्ट डा. जनार्दन पन्थीले  पनि स् िथति सकारात्मक दिशातिर अघि बढे को  बताउनुभयो  । उहाले  पनि मन्त्रालयको  अख्तियारी आए ऐ नअनुसार अस् पताल स् वतः प्रतिष्ठानको  हुने  र त्यसमा कुनै  हस्तान्तरणको  प्रक्रिया आवश्यक नहुने  बताउनुभयो  ।

यसबारे  उपकूलपतिस“ग सकारात्मक कुरा भएको  स्वीकार गदैर्  उहाले  मन्त्रालयको  अख्तियारी आए बीएससी नर्सिङ कक्षा सञ्चालन र तीन सय बे डको  प्रक्रिया अघि बढाउन सकारात्मक कुराकानी भएको  बताउनुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top