Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रधानन्यायाधीशमा मिश्र सर्वसम्मत

प्रधानन्यायाधीशमा मिश्र सर्वसम्मत

काठमाडौ  (युस)– संसदीय सुनवाइ विशे ष समितिले  प्रधानन्यायाधीशमा ओ मप्रकाश मिश्रको  नाम अनुमो दन गरे को  छ ।

उक्त समितिको  सो मवार बसे को  बै ठकले  प्रधानन्यायाधीशमा प्रस् तावित मिश्रका अभिव्यक्ति र उहा“विरुद्ध परे का उजुरीको  सुनवाइपछि सर्वसम्मतिले  नाम अनुमो दन गरे को  समितिका संयो जक लक्ष्मणलाल कर्णले  जानकारी दिनुभयो  । समितिमा मिश्रविरुद्ध चारवटा उजुरी परे कामा एकजनाले  आफ्नो  उजुरी फिर्ता लिएका थिए भने  बा“की तीन उजुरीका सम्बन्धमा छलफल भएको  थियो  ।

प्रधानन्यायाधीश मिश्रले  अदालतमा भ्रष्टाचारको  अन्त्य गरी आम नागरिकको  अदालतप्रति आशा बढाउने  गरी आफूले  काम गनेर्  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको  छ । संसदीय सुनुवाइ समितिमा परे का उजुरी र भावी कार्ययो जनाका बारे मा सुनुवाइका क्रममा उहा“ले  अदालतमा हुने  गरे को  भ्रष्टाचार अन्त्य गरी आम नागरिकको  न्यायमाथिको  विश्वास बढाउने  काम गनेर्  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो  ।

‘अदालतमा भ्रष्टाचारी र विचौ लियालाई प्रवे श नै  निषे ध गर्न गो प्य निगरानी गनेर्  संयन्त्र बनाउने  यो जना छ, यदि त्यस्ता व्यक्ति प्रवे श गरे को  पाइएमा आकस् िमक निरीक्षण गनेर्  यो जना छ’– उहाले  भन्नुभयो – ‘मे रो  कार्यकालमा अदालतमा भ्रष्टाचार र बिचौ लियाको  अन्त्य गनेर् छु, आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको  आस् था बढाउने  काम गनेर् छु ।’

उहा“ले  न्याय सम्पादनका क्रममा आफूले  १७ हजार मुद्दा फै सला गरे को  बताउनुभयो  । मिश्रको  इजलासबाट ‘साना गाडीको  प्रयो ग कम गरी ठूला गाडी चलाउदा धुलो धुवा“ नियन्त्रण ह“ुदा काठमाडौ ंको  वातावरणमा सुधार’ हुने  तथा राजदूत कूटनीतिक क्षे त्र भएकाले  नियुक्तिमा यो ग्यता चाहिन्छ भन्ने  फै सला भएको  छ ।

सुनुवाइका क्रममा मिश्रले  न्यायालयको  काम कारवाही राम्रो  बनाउने  र न्यायालयप्रति आम नागरिकको  जनविश्वास बढाउने  दशब“ुदे  भावी यो जना प्रस्तुत गर्नुभएको  थियो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top