Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / घोराहीका कृत्रिम जलाशयमा ८५ हजार भुरा

घोराहीका कृत्रिम जलाशयमा ८५ हजार भुरा

घो राही  (युस)– घो राही उपमहानगरपालिकाले  नगर क्षे त्रमा बनाइएका विभिन्न जलाशयहरुमा ८५ हजार बढी माछाका भुरा हाले को  छ । उपमहानगरको  कृषि शाखाले  वडा नम्बर १६ को  गंगटे , वडा नम्बर १७ कटही, ढिकपुर र वडा नम्बर १८ को  गिठे पानीमा दश–दश हजारका दरले  ४० हजार माछाका भुरा हाले को  छ ।

उपमहानगरले  पानीको  स्रो त बढाउन र सिचाईका लागि निर्माण गरे का ती जलाशयहरुलाई बहुउपयो गी बनाउन माछा पालन गर्न थाले को  कृषि शाखा प्रमुख भरतमणि पो ख्रे लले  जानकारी दिनुभयो  ।

जलाशयमा कमन कार्प, सिल्भर कार्प, नै नी र रहु जातमा माछा हालिएको  छ । ती माछाको  रे खदे ख स् थानीय उपभो क्ता समितिले  गनेर्  र आम्दानी पनि समितिले  नै  राख्ने  व्यवस् था गरिएको  छ ।

उपमहानगरको  कृषि शाखाले  यसअघि डबरी, भो टे  र ज्यामिरे मा दश दश हजार र चरिङ्गे मा १५ हजार माछाका भुरा हाले को  छ । माछा हुकेर् पछि सो ही जलाशय संरक्षण समितिले  बिक्री गनेर्  र संरक्षणमा लगाउने  कृषि शाखा प्रमुख पो ख्रे लले  बताउनुभयो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top