Free songs
Home / फोटो ग्यालरी / भूमिहीनको  पक्षमा कार्यक्रम केन्द्रित

भूमिहीनको  पक्षमा कार्यक्रम केन्द्रित

 

युगबो ध समाचारदाता

दे उखुरी   । मुक्त कमै या, भूमिहीन, सकुम्वासीहरुलाई के न्द्रित गरे र स् थानीय सरकारले  कार्यक्रम के न्द्रित गरे को  जनप्रतिनिधिहरुले  बताएका छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा सांस् कृतिक अधिकारका लागि सरो कारवलास“गको  संवाद कार्यक्रममा उपस् िथत जनप्रतिनिधिले  भूमिहीन, सकुम्वासी, मुक्त कमै या परिवारको  जीवनस् तर उठाउन क्षमता अभिबृद्धि, आय आर्जनको  क्षे त्रमा कार्यक्रम के न्द्रित गरे को  बताएका हुन् । ती कार्यक्रममा उनीहरुको  सहभागिता बढाउन भूमिका निर्वाह गनेर् े  समे त प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

स् वान संस् थाको  आयो जनामा भएको  संवाद कार्यक्रममा भूमिहीन, सकुम्वासी तथा मुक्त कमै याहरुले  आफूहरुको  व्यवस्थापन, क्षमता अभिबृद्धि गर्न स् थानीय सरकारले  ध्यान नदिएको  गुनासो  गरे का थिए । संवाद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राप्ती गाउ“पालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष गो वद्र्धन रावतले  गाउपालिकाले  भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा मुक्त कमै यालाई लक्षित गरे र ड्राइभिङ तालिम, तरकारी खे ती, पशु पालनलगायतका यो जनालाई प्राथमिकतामा राखे को  बताउनुभयो  ।

यस्तै  वडा नं. ६ का अध्यक्ष वे दप्रसाद चौ धरीले  भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा मुक्त कमै या महिलाहरुलाई सशक्तिकरण गनेर्  कार्यक्रम रहे को  बताउनु भयो  । यस् तै  वडा नं. ७ का वडा सदस् य भीमबहादुर चौ धरीले  छलफल गरे र यो जनाहरु छनो ट गरे र कार्यान्वयन गरिने  बताउनुभयो  । स् वान संस् थाका को षाध्यक्ष धनीराम चौ धरीको  अध्यक्षतामा भएको  कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका के न्द्रीय सदस्य मे घबहादुर विसीले  सरकारले  भूमिहीन, सकुम्बासी तथा मुक्त कमै याको  समस् या समाधान गर्न ध्यान दिनुपर्ने  बताउनुभयो  । कार्यक्रम संयो जक रे वन्त चौ धरीको  स्वागत तथा विषय प्रवे शबाट शुरु भएको  संवादको  सहजीकरण पत्रकार दशरथ घिमिरे ले  गर्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top