Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / प्रदेश राजधानी तोक्न विशेष समिति

प्रदेश राजधानी तोक्न विशेष समिति

यमलाल भुसाल

बुटवल  । प्रदे श नं. ५ को  स्थायी मुकाम तो क्ने  र नामाकरण गनेर्  विषयमा १५ सदस्य रहे को  समिति गठन भएको  छ ।

सो  समितिका सदस् यहरुको  नाम प्रदे श नं. ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले  प्रदे शसभामा पढे र सुनाउनुभएको  थियो  । उक्त समितिमा प्रदे शसभाका सदस् य कपिलवस् तुका विष्णु पन्थी, अर्घाखा“चीका चे तनारायण आचार्य, अर्घाखाचीका कल्पना पाण्डे , प्युठानका तारा जिसी, रुपन्दे हीका तुलसीप्रसाद चौ धरी, गुल्मीका दिने श पन्थी, रो ल्पाका दीपे न्द्रकुमार पुन, बर्दियाका दीपे श थारु सदस् य हुनुहुन्छ ।

त्यस् तै  पाल्पाका नारायणप्रसाद आचार्य, अर्घाखा“चीका निर्नAवती गौ तम र कपिलवस् तुका सहसराम यादव सो  समितिमा सदस् य हुनुहुन्छ ।

ठूल%A वीरबहादुर राना, दाङका सरस् वती गौ तम र कपिलवस् तुका सहसराम यादव सो  समितिमा सदस् य हुनुहुन्छ ।

ठूला विवाद टुंग्याउन विशे षाधिकार समिति

त्यस्तै  प्रदे श पा“चको  बिहीवारको  बै ठकले  विशे षाधिकार समिति निर्माण गरे को  छ । सो  समितिमा रहनुभएका प्रदे शसभाका सदस् यको  नामावली प्रदे श नं. ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले  पढे र सुनाउनुभएको  थियो  । सो  समितिमा दाङका अमरबहादुर डा“गी, रुपन्दे हीका अष्टभूजा पाठक, गुल्मीका कमलराज श्रे ष्ठ, अर्घाखा“चीकी कल्पना पाण्डे , प्युठानकी तारा जिसी, रुकुमका ते जबहादुर ओ ली, बा“के की पार्वती पुन, रुपन्दे हीका फखरुद्दिन खान, बा“के का बाबुराम गौ तम, रुपन्दे हीका सन्तो षकुमार पाण्डे  र प्युठानका हरिप्रसाद रिजाल रहनुभएको  छ । यो  समितिसम्बन्धी छुट्टै  कार्यविधि बन्ने छ ।

प्रदे शभित्र आउने  जटिल मुद्दा समाधानका लागि यो  समिति सक्रिय रहे नछ । स्रो तका अनुसार राजधानीसम्बन्धी प्रतिवे दनमा पनि सहमति हुन नसके  यो  समितिले  टुंगो  लगाउने छ । यसस“गै  प्रदे श पा“चमा बिहीवारदे खि वषेर्  अधिवे शन अन्त्य भएको  छ । प्रदे श पा“चका प्रमुखको  कार्यालयबाट प्राप्त अधिवे शन अन्त्यसम्बन्धी पत्र सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले  प्रदे शसभामा पढे र सुनाउनुभएको  थियो  ।

प्रदेश राजधानीबारे  बाहिर नबो ल्नुहो सः मुख्यमन्त्री

प्रदे शसभालाई सम्बो धन गदैर्  मुख्यमन्त्री शंकर पो ख्रे लले  प्रतिवे दन तयार गर्न जिल्ला–जिल्ला जाने  समितिमा रहे का सांसदहरुलाई जनताको  कुरा सुन्न र आफ्ना कुरा नराख्न सुझाव दिनुभएको  छ । ‘प्रदे शको  स् थायी राजधानी र नामाकरणको  निर्णय प्रदे शसभाको  बिजने स हो  । त्यसै ले  यसबारे  निष्कर्षमा नपुग्दासम्म माननीय सांसदज्यूहरु बाहिर नबो ल्नुहो ला’– मुख्यमन्त्रीले  भन्नुभयो – ‘प्रतिवे दन तयार गर्न जिल्ला–जिल्ला जा“दा जनताका कुरा धे रै  भन्दा धे रै  सुन्ने  हो , आफ्ना कुरा राख्ने  है न ।’

सबै लाई स् वीकार्य हुने  गरी सहमतिका आधारमा स् थायी राजधानी र नाम तय गनेर्  पनि उहा“ले  बताउनुभयो  । त्यसका लागि आफू कुन ठाउ“बाट प्रतिनिधित्व गरे को  छु भन्ने  बिर्सिएर जनताको  भावना अनुसार बो ल्नुपनेर् मा उहा“ले  जो ड दिनुभयो  । उहा“ले  थप्नुभयो – ‘हामीले  आ–आफ्ना आग्रह छो डे र बो ल्नुपर्छ । त्यसो  गर्दा सहमति हुन्छ, समस् या हुन्छ भन्ने  लाग्दै न ।’

मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  प्रदे श सरकार चालु आर्थिक वर्षको  बजे ट शतप्रतिशत कार्यान्वयन गनेर्  गरी अगाडि बढे को  बताउनुभयो  । प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रदे श सरकार मातहत आइसके को  भन्दै  उहा“ले  भदौ दे खि अन्य कार्यालयहरुसमे त प्रदे श मातहत आएपछि प्रदे शको  विकासले  गति लिने  विश्वास दिलाउनुभयो  ।

एकीकृत सम्पत्तिलगायतका करका कारण संघीयता महंगो  भएको  भन्ने  गुनासाप्रति संके त गदैर्  मुख्यमन्त्री पो ख्रे लले  प्रदे श सरकारका कारण जनतालाई थप करको  भार नथो परिएको  दाबी गर्नुभयो  । स् थानीय तहलाई समे त जनतामाथि अनावश्यक करको  भार नपार्न प्रदे श सरकारले  सुझाव दिएको  उहा“ले  बताउनुभयो  । प्रदे शसभाको  आगामी अधिवे शनलाई विधे यक अधिवे शन र आवधिक यो जना निर्माण वर्षको  रुपमा छिट्टै  अकोर्  अधिवे शन आह्वान हुने  पनि उहा“ले  जानकारी दिनुभयो  । वषेर्  अधिवे शन अन्त्य भए पनि संसदीय समितिहरु भने  क्रियाशील रहिरहने  उहा“ले  बताउनुभयो  ।

बै ठकमा प्रदे शसभा सदस् य सन्तो ष पाण्डे , अमर बहादुर डा“गी, डिल्लीबहादुर चौ धरी, भो जप्रसाद श्रे ष्ठ, रामजी घिमिरे लगायतले  धारणा राख्नुभएको  थियो  ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top