Free songs
Home / फिचर समाचार / उपकरणसँग जोडिदै  गाउँनगर

उपकरणसँग जोडिदै  गाउँनगर

 दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी  । गढवा गाउ पालिकास् िथत सुपै ला गाउ“मा आगलागी भयो  । पा“चवटा घरमा आगो ले  छो इसके को  थियो  । गाउ“बाट दमकललाई खबर आयो  । लमही नगरपालिकामा रहे को  दमकल आगो  निभाउन सुपै ला पुग्यो  । आगो लाई थप फै लनबाट रो क्न दमकल सफल भयो  । ‘आगो  लागे को  ठाउ“मा अरु घरहरु पनि थिए । समयमा पुगे र थप फै लनबाट जो गाउन सकियो ’– दमकल चालक पटन चौ धरीले  भन्नुभयो – ‘समयमा खबर हुने  हो  भने  आगो बाट हुने  क्षतिलाई कम गर्न सकिन्छ ।’

लमही नगरपालिकाले  गत वर्ष दमकलसहित भ्याकु लो डर (डो जर), शौ चालयको  से फ्टी टंकी सफा गर्ने  सक्सन मे सिन, फो हो र उठाउने  टे क्टर समे त खरीद ग¥यो  । लमही नगरपालिकाले  गत वर्ष डो जर प्रयो ग भए वापत ५३ हजार चार सय ४० रुपै या राजश्व संकलन गरे को  छ । ‘शौ चालयको  फो हो र नालामा फाल्ने  समस्या थियो  । अहिले  त्यो  समस् या हटे को  छ । से फ्टीटंकी सफा गर्ने  मे सिन ल्याएपछि नगरवासीलाई सहज भएको  छ’– नगरप्रमुख कुलबहादुर के सीले  भन्नुभयो – ‘लमही नगरपालिकाको  दमकलले  अन्य गाउ“पालिकाका वस् तीहरु जो गाउन सफल भएको  छ । खरीद गरिएका उपकरणहरु जनताको  समस् या समाधान गर्न उपयो गी भएका छन् ।’

राप्ती गाउ“पालिकाले  चालु वर्षको  यो जनालाई पूर्वाधार विकासमा जो ड दिएको  छ । गाउ“को  सडकलाई फराकिलो  बनाउदै  चक्रपथसम्मको  परिकल्पना गरिएको  छ । यी काम गर्न गाउ“पालिकास“ग उपकरण भए धे रै  सजिलो  हुने  भएपछि जे सिवी, लो डर खरीद गरिएको  छ । ‘बाटाघाटा बनाउने  यो जना छ । गाउ“पालिकास“ग उपकरण भएपछि यी काम गर्न अरुको  मुख ताक्नु नपर्ने  भएकाले  खरीद गरे का हौ ं’– गाउ“पालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवे दीले  भन्नुभयो – ‘बाटो  बनाउन उपकरणले  काम गरे वापत लाग्ने  शुल्क गाउ“पालिकामा जम्मा हुने  भयो  । यसरी दो हो रो  विकास हुने  दे खिन्छ । यसरी उपकरण प्रयो ग गरे र संकलन हुने  रकम फे रि गाउ“मा फर्किन्छ ।’
स् थानीय सरकारले  उपकरण खरीदमा ध्यान दिएका छन् । पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकतामा राखे का स् थानीय गाउ“नगर सरकारले  उपकरण खरीद र त्यसको  प्रयो गमा ध्यान दिएका हुन् । सडक पूर्वाधार विकास, सरसफाइस“ग सम्बन्धित उपकरणमा स् थानीय सरकारले  ध्यान दिएको  पाइएको  छ । जनप्रतिनिधि आइसके पछि विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिन उपकरण खरीदमा ध्यान दिएका हुन् । ‘स् थानीय सरकारले  गनेर्  विकास निर्माणको  कामका लागि अन्य व्यक्तिको  औ जार, उपकरणमा भर पर्नुपर्ने  अवस् था छ । स् थानीय सरकारले  आफै  उपकरण खरीद गरे र विकासमा लगायो  भने  भने को  बे लामा काम गर्न सकिन्छ’– स् थानीय हरिराम चौ धरीले  भन्नुभयो – ‘स्थानीय सरकारले  उपकरणमा लगानी लगाउने  तर त्यसको  प्रयो ग गर्न सक्ने  दक्ष जनशक्ति नपाएमा लगानी खे र जान सक्छ । यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

दाङ जिल्लामा रहे का दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउ“पालिका गरी दश वटा स् थानीय सरकार छन् । यी स् थानीय सरकारले  आवश्यकतामा आधारित रहे र उपकरण खरीद गरे का छन् । गाउ“नगरलाई पूर्वाधारस“ग जो ड्न उपकरण खरीद गरिएको  छ । घो राही उपमहानगरपालिकाले  तीनवटा फो हो र बो क्ने  कम्प्याक्टर मे सिन, एउटा दमकल, ल्याण्डफिल साइडको  लागि एकवटा स् क्याभे टर, आपतकालीन कार्यका लागि एउटा जे सिवी खरीद गरे को  छ । घो राही उपमहानगरपालिकास“ग नया“ किने को  गरी दुईवटा दमकल रहे को  प्रे स संयो जक निमुसंगम घर्तीले  जानकारी दिनुभयो  । जिल्लामा चारवटा दमकल, ८३ वटा डो जरसगै  अन्य उपकरण रहे को  तथ्यांक छ । ठूला उपकरणहरु क्रे न, बुल्डो जर भने  जिल्लामा कसै स“ग उपलब्ध छै नन् । यी उपकरणहरुको  प्रयो ग गर्नु परे  ने पालगञ्ज र बुटवलबाट मगाउनुपर्ने  बाध्यता छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top