Free songs
Home / फिचर समाचार / सुत्केरी भत्तामा ५६ लाख

सुत्केरी भत्तामा ५६ लाख

युगबो ध समाचारदाता

तुलसीपुर  । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले  हालसम्म ५६ लाख आठ हजार आठ सय रुपै या“ सुत्के री भत्ता वितरण गरे को  जनाएको  छ । उपमहानगरपालिकाले  सुत्के री प्रो त्साहन भत्तालाई तीन श्रे णीमा विभाजन गरी जम्मा एक हजार पा“च सय पा“चजनालाई भत्ता वितरण गरे को  जनाएको  हो  ।

उपमहानगरपालिकाका अनुसार सुत्के री प्रो त्साहन भत्ता लिने हरुमा सबै  भन्दा बढी एक हजार दुई सय ३३ जनाले  चार हजार एक सयका दरले  भत्ता लिएका छन् । त्यस् तै  दुई हजार पा“च सय भत्ता बुझ्ने  दुई सय ४१ जना र एक हजार भत्ता बुझ्ने हरु सबै भन्दा कम अर्थात ३१ जना मात्र रहे का छन् । उपमहानगरपालिकाले  स् थानीय चुनाव सम्पन्न भएपछि पहिलो  पटक गत वर्ष अर्थात २०७४ साल साउन १ गते दे खि सामाजिक भत्ता वितरणको  कार्यक्रम अगाडि सारे को  थियो  ।

उपमहानगरपालिकाले  हालसम्म सामाजिक से वा कार्यक्रमअन्तर्गतका कार्यक्रममध्ये  खरको  छाना विस् थापित गर्नका लागि टिन वितरण र बृद्धबृद्धाहरुलाई न्यानो  कपडा वितरण गनेर्  कार्यक्रमलाई प्रत्ये क वर्ष निरन्तरता दिदै  जाने  प्रमुख घनश्याम पाण्डे ले  बताउनुभयो  । उहाले  आफूले  जनतासामु प्रतिबद्धता जनाएका सबै जसो  विषयलाई कार्यान्वयन गदैर्  जाने  गरी काम थाले को  बताउनुभएको  छ । उपमहानगरपालिकाले  खरको  छाना विस्थापित कार्यक्रममा यस वर्ष पाच सय ३१ परिवारलाइ टिन बा“डे को  बताउ“दै  झण्डै  चार सय ९३ जना बृद्धहरुलाई न्यानो  कपडा वितरण गरे को  बताएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top