Free songs
Home / समाचार / प्रमुख समाचार / अधुरा ट्यूववेल, ‘योजना धेरै, बजेट ज्यादै न्यून’

अधुरा ट्यूववेल, ‘योजना धेरै, बजेट ज्यादै न्यून’

दशरथ घिमिरे 

दे उखुरी  । प्रगन्ना कुलो  सिंचाई आयो जनाको  पानीबाट खे तबारी सिंचाई हो ला भन्ने  आशामा बसे का लमही नगरपालिका वडा नं. १ सुन्डवरी खुट्टीका स् थानीयवासीको  खे तबारीमा कुलो को  पानी लाग्दै न । सिंचाईको  लागि खनिएको  नारायणपुर प्रणालीको  कुलो मा पानी नआई भाटिन पुगे को  छ ।

कुलो को  पानी लाग्ला भन्ने  आशामा बसे का यहाका नागरिकहरुले  आकाशे  पानीको  भरमा खे ती लगाउनुपरे को  छ । किसानहरुले  भो ग्दै  आएको  सिचाईको  समस् या समाधान गर्न भूमिगत पानीको  खो जी शुरु भयो  । भूमिगत जलस्रो त विकास कार्यालय लमहीले  डिप ट्यूववे ल खनिदिएको  छ । तर, अहिले  यो  यो जना अधुरो  जस्तै  भएको  छ । ‘हाम्रो  गाउमा सिंचाईको  लागि डिप ट्यूववे ल खनिएको  छ । तर त्यो  कार्यले  पूर्णता पाउन सके को  छै न’– उपभो क्ता समितिका अध्यक्ष मे घबहादुर विसीले  भन्नुभयो – ‘पर्याप्त बजे ट नह“ुदा काम अघि बढ्न नसके को  भन्ने  सुने का छौ ं । हामीलाई छिट्टै  सिंचाईको  लागि पानी चाहिएको  छ ।’

२५ विगाह जमिनमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन डिप ट्यूववे ल खन्ने  काम भएको  छ । ‘यो जना त आयो  तर बा“की पम्प घर र विद्युतीकरणको  काम शुरु भएको  छै न’– स् थानीय नरे न्द्र खत्रीले  भन्नुभयो – ‘बजे ट थप गरे र हुन्छ कि कसरी हुन्छ हाम्रो  गाउमा सिंचाई सुविधा पु¥याउन जरुरी छ ।’ यो  गाउमा सिंचाईसगै  खाने पानीको  पनि उस् तै  समस् या छ । खाने पानी समस् या समाधान गर्न प्रदे श सरकारले  डिपिआर तयार पार्न बजे ट विनियो जन गरे को  थाहा पाएका गाउले हरुले  प्रदे श सांसद रे वतीरमण शर्मालाई गाउ“मा डाके र समस् याका बारे मा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘हाम्रो  गाउ“को  समस् या समाधान गर्न सांसदज्यूस“ग धे रै  आशा र भरो सा गरे का छौ ं । सिंचाईको  लागि, खाने पानीको  लागि बजे ट थप गरे र छिटो  कार्यान्वयन गर्न पहल गर्न अनुरो ध गर्दछौ ं’– स् थानीय लीलाबहादुर खड्काले  भन्नुभयो – ‘छे उबाट सिंचाईको  लागि कुलो  खनिएको  छ । तर त्यसमा पानी आउ“दै न । नारायणपुर प्रणाली सुचारु गर्न प्रदे श सरकारले  ध्यान दिनुप¥यो  ।’

प्रदे शसभा सदस् य रे वतीरमण शर्माले  सुन्डवरी खुट्टी गाउ“का नागरिकस“ग गाउ“को  समस् याको  बारे मा छलफल गर्नुभएको  छ । गाउ“मै  पुगे र सिंचाई, खाने पानी समस् या समाधान गर्न प्रदे श सरकारले  ध्यान दिने  उहा“ले  प्रतिबद्धता जनाउनुभयो  । ‘ठगिएका वस् ती र त्यहा“ बस् ने  नागरिकको  जीवनस् तर माथि उकास् ने गरी कार्यक्रम बनाएका छौ ं’– उहाले  भन्नुभयो – ‘प्रदे श सरकारले  खाने पानीको  समस् या समाधान गर्न डिपिआरको  लागि बजे ट विनियो जन गरे को  छ । विस् तारै  समस् याहरु समाधान हुदै  जान्छन् ।’

यता भूमिगत जल सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय लमहीले  गत वर्ष सिंचाईको  लागि धे रै  डिप ट्यूववे ल खनिएको  र यस वर्ष ती खनिएका डिप ट्यूववे ल सुचारु गर्न बजे ट अभाव रहे को  वताएको  छ । एक सय ५० वटा डिप ट्यूववे ल अधुरा छन् । दुई, तीन वर्षअघि खने का ट्यूववे लहरु पनि सुचारु गर्न सकिएको  छै न ।

दाङ र कपिलवस् तुको  लागि ५० करो ड ५० लाख बजे ट माग गरिएको  थियो  । तर करीव १५ करो ड रुपै या मात्रै  बजे ट प्राप्त भएको  छ । दाङको  लागि चार करो ड २५ लाख दाङ र कपिलवस् तुको  लागि तीन करो ड ८५ लाख रुपै या“ मात्रै  प्रदे श सरकारबाट बजे ट आएको  कार्यालयका सूचना अधिकारी ले निनराज ढुंगे लले  जानकारी दिनुभयो  । एउटा डिप ट्यूववे लका लागि ५० लाखको  दरले  बजे ट माग गरिएको मा तीनवटा डिप ट्यूववे लको  लागि पाच लाख मात्रै  बजे ट आएको  छ । ‘सुन्डवरी, दे उपुर र निमुखुट्टीको  एउटा प्याके ज छ । एउटा डिप ट्यूववे लको  लागि ५० लाखको  दरले  बजे ट माग गरे को मा तीनवटा ट्यूववे लको  लागि मात्रै  ५ लाख आएको  छ’– सूचना अधिकारी ढुंगे लले  भन्नुभयो – ‘यो जना धे रै  बजे ट कम हुदा हामीलाई पनि काम गर्न गाह्रो  भएको  छ ।’

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top