Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / सतर्कता अपनाउन शान्तिनगरको  आग्रह

सतर्कता अपनाउन शान्तिनगरको  आग्रह

 

युगबो ध समाचारदाता

तुलसीपुर  । शान्तिनगर गाउपालिकाले  अविरल वर्षाका कारण आउन सक्ने  विपत जोखिम स् थानहरुको  पहिचान गरी सर्तकता अपनाउन आग्रह गरे को  छ ।

विपत स् थानहरुको  पहिचान गरे को  गाउ पालिकाले  पहाडी क्षे त्रमा रहे का वडाहरु जो खिमयुक्त भएको  ठहर गरे को  छ । भविष्यमा लगातार वर्षा भइरहे मा सजग रहन सम्भाब्य उपाय अवलम्वन गनेर्  तयारी गदैर्  गाउ“पालिकाले  सार्वजनिक पदधारण गरे का ब्यक्तिहरुलाई मो बाइल स् वीच अफ नगर्न आग्रह गदैर्  तत्काल सूचना दिन पनि आग्रह गरे को  छ ।

गाउ पालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डागीको  संयो जकत्वमा बसे को  बै ठकले  १४सदस् यीय विपद ब्यवस् थापन समिति पनि गठन गरे को  छ । जसको  सदस्यमा गाउ पालिकाकी उपाध्यक्ष मिथिला शाह, प्रशासकीय अधिकृत नीमबहादुर के सी, विषयगत समितिका संयो जकहरु सबै , जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाजिक विकास शाखा प्रमुख, पूर्वाधार विकास शाखा प्रमुख, सुरक्षा निकाय प्रमुख, ने पाल रे डक्रस सो साइटी, उद्यो ग वाणिज्य संघ, गै रसरकारी संस्था, ने पाल पत्रकार
महासंघ र विपत व्यवस् थपन शाखा रहने  गरी विपत व्यवस् थापन समिति निर्माण गरे को  जनाएको  छ ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top