Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / अधिवे शनको  समीक्षा

अधिवे शनको  समीक्षा

घो राही  (युस)– ज्ये ष्ठ नागरिक महासंघ ने पालको  दाङमा भएको  छै ठौ ं महाधिवे शनको  समीक्षा गरिएको  छ ।

सो मवार जिल्ला संघका अध्यक्ष भो लानाथ यो गीको  अध्यक्षतामा बसे को  बै ठकले  गत चै तमा सम्पन्न महासंघको  छै ठौ ं महाधिवे शनमा भएको  खर्चबारे  समीक्षा गरे को  हो  । अधिवे शनमा तीन लाख ५४ हजार खर्च भएको  संघले  जानकारी दिएको  छ । जसमध्ये  तीन लाख ४० हजार दाङका स्थानीय तहबाट सहयो ग प्राप्त भएको  थियो  ।

त्यस् तै  बै ठकमा ज्ये ष्ठ नागरिक संघलाई वडा स् तरीयरुपमा विस् तार गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा छलफल गरिएको  थियो  । कार्यक्रमको  सहजीकरण सचिव दधिराम खनालले  गर्नुभएको  थियो  ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top