Free songs
Home / समाचार / संक्षिप्त समाचार / अब वडा सदस्यले   समेत तलब पाउने

अब वडा सदस्यले   समेत तलब पाउने

बुटवल  (युस)– प्रदे  श नं. ५ को   आइतवार  बसे  को   प्रदे  शसभाको   बै  ठकले   विभिन्न तीनवटा विधे  यक सर्वसम्मतिले   पारि त गरेको   छ ।

प्रदे  शका मुख्य न्यायाधिवक्ताको   काम, कर्तव्य र  अधिकार  तथा से  वा र  अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्  था गर्न बने  को   प्रतिवे  दनसहितको   विधे  यक, प्रदे  श नं. ५ अन्तर्गत स्  थानीय तहका पदाधिकार ी तथा सदस्  यको   सुविधासम्बन्धी ऐ  न २०७५ संशो  धन गर्न बने  को   विधे  यक र  प्रदे  श नं. ५ अन्तर्गतका गाउ“सभा र  नगर सभाको   कानून निर्माण प्रक्रियासम्बन्धी ऐ  न २०७५ संशो  धन गर्न बने  को   विधे  यक सर्वसम्मतिले   पारि त भएको   हो   ।

स्  थानीय तहसम्बन्धी विधे  यकमा स्  थानीय तहका पदाधिकार ी, सदस्  य तथा गाउ“ र  नगर सभाका सदस्  यले   समे  त बै  ठक भत्ता पाउने   उल्ले  ख छ । यसअघि स्  थानीय तहका पदाधिर कार ीलाई भत्ता र  मासिक सुविधा उपलब्ध हुदै   आएको  मा अब गाउ“ र  नगर सभाका सदस्  यले   समे  त भत्ता पाउने   गर ी विधे  यक पारि त भएको   छ । तीनवटै   विधे  यक प्रदे  श प्रमुख उमाकान्त झाबाट प्रमाणिकर ण भएर  प्रदे  श र ाजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने   संवै  धानिक व्यवस् था छ । उनीहरुले   मासिक तलबका साथै   बै  ठक भत्ता पनि छुट्टै   पाउने  छन् ।

सभामुख पूर्णबहादुर  घर्तीले   बै  ठकमा निर्णयार्थ प्रस्  तुत गर्नु भएको  मा सर्वसम्मतिले   पारि त भएको   हो   । यसअघि तीनवटै   विधे  यक प्रदे  श नं. ५ का आन्तरि क मामिला तथा कानूनमन्त्री कुलप्रसाद के  सीले   पारि त गरि यो  स् भन्ने   प्रस्  ताव प्रदे  शसभामा पे  श गर्नुभएको   थियो   ।

विधे  यकका विषयमा प्रदे  शसभाका सदस्  य र मा अर्याल, चे  तनार ायण आचार्य, मलर ाज श्रे  ष्ठ, र  कुलप्रसाद पो  ख्रे  ललगायतले   आ–आफ्ना धार णा व्यक्त गर्नुभएको   थियो   । प्रदे  शसभाका सदस्  यले   र ाखे  को   प्रश्नको   जवाफ दिदै   आन्तरि क मामिला तथा कानूनमन्त्री के  सीले   स्  थानीय तहमा र हे  को   कानून निर्माणको   अपूर्णतालाई पूर्णता दिएको   बताउनु भएको   थियो     ।

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top