Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / कृषि र पशुपालनमा तुलसीपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं

कृषि र पशुपालनमा तुलसीपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौं

 घनश्याम पाण्डे
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको  वर्ष दिन पूरा भइसके को  छ । सिंहदरवार गाउमै  आएको  महसुस गराउने  जनप्रतिनिधिहरुले  गरे को  प्रतिबद्धता र एक वषेर्  कार्यकालको  प्रगतिका विषयमा युगबो धकर्मी ओ पे न्द्र बस्ने तले  तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डे सग गर्नुभएको  कुराकानीको  सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको  छ । –सम्पादक

 

तपाइ आएको  एक वर्ष भयो  । यसबीचमा के –के  कामहरु  भए ?

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा जनताको  मत र मन जिते र हामी प्रवे श गरे को  एक वर्ष बितिसके को  छ । यसबीचमा के ही नया“ र नमूनायो ग्य कामहरु भएका छन् भन्ने  हाम्रो  ठम्याइ हो  । २० वर्षसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको  स् थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनासाथ जनताका अपे क्षाहरु पक्कै  पनि एकाएक उकालो  लागे का छन् । जनतामा निहीत विकासप्रतिको  अभिलाषा पूरा गर्नका लागि हामीले  यो  एक वर्षका बीचमा के ही नया“ र जनमुखी खालका कामहरु गरे का छौ ं ।

समाजवादउन्मुख राज्य व्यवस् थाको  पक्षपो षण गर्दै  हामीले  हरे क क्षे त्रमा रहे र काम गरिरहे का छौ ं । गरिब तथा विपन्नका लागि टिनको  छानो  वितरण, सुत्के री भत्ता वितरणजस् ता कार्यक्रम हामीले  ल्याएका नितान्त नौ ला र जनमुखी कार्यक्रमहरु थिए । यो स“गै  जनताका आधारभूत कुरा शिक्षा र स् वास् थ्य क्षे त्रमा पनि हामीले  यो  वर्ष के ही नया“ काम गरे का छौ ं । सामुदायिक विद्यालयको  शै क्षिक गुणस् तर बृद्धि र नियमनको  कामलाई हामीले  प्राथमिकता दिएका छौ ं । विभिन्न ठाउ“मा स् वास् थ्य क्लिनिक र प्रवद्र्धन के न्द्र स्थापना गरे का छौ ं । यो स“गै  तुलसीपुर वृहत् चक्रपथ यो जना निर्माणको  काम पनि शुरुवात भएको  छ । सडक निर्माणस“गै  कृषि क्षे त्रमा पनि हामीले  के ही नया काम गरे का छौ ं । जनताका अपे क्षाहरु पूरा गर्न हामीले  गरे को  काम नै  पर्याप्त छै न भन्ने  हामीलाई अनुभूत भएको  छ । वसपार्क र अटो भिले ज निर्माणको  काम पनि अन्तिम चरणमा आइपुगे को  छ ।

काम गर्दा के  कस्ता अवरो ध र चुनौ ती खे प्नुप¥यो  ?

संघीय गणतन्त्रात्मक ने पालको  पहिलो  जनप्रतिनिधि भएकाले  हामीलाई काम गर्न अवश्य पनि के ही जटिलताहरु रहे का छन् । मुख्यतः कानून नै  निर्माणको  क्रममा रहे काले  खुला मनले  काम गनेर्  अवस् था रहे न । कतै  अदालतमा धाउनुपनेर्  त हो इन भन्दै  काम गर्नुपनेर्  अवस् था रह्यो  । यो स“गै  लामो  समयदे खि स् थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन भएको  कारणले  गर्दा जनताका आकांक्षाहरु पनि एकाएक बढे र गए । जसलाई सम्बो धन गर्नु पनि हाम्रा लागि चुनौ तीको  विषय बन्यो  ।

तपाइले  निर्वाचनका समयमा जनतासामु गरे का प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने  सो च बनाउनुभएको  छ ?

निर्वाचनको  समयमा हामीले  जनतासामु विभिन्न प्रतिबद्धता गरे का थियांै  । सबै  प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हाम्रो  दायित्व पनि हो  ।
म यस कुरामा निकै  सजग पनि रहे को  छु । गत आर्थिक वर्षमा हामीले  गरे का कामहरु हे र्नुभयो  भने  हामी चुनावी प्रतिबद्धतामा अडिग रहे को  छनक पाउनुहुन्छ । हामीले  निर्वाचनको  समयमा सुत्के री भत्ता बढाउने  कुरा गरे का थियौ ं । त्यो  पूरा ग¥यौ ं । खरको  छानो  हटाउ“छु भन्यांै  त्यो  पनि पूरा भयो  । यस् ता धे रै  कुराहरु हामीले  गरिरहे का छांै  । जनताका बीचमा गरे का प्रतिबद्धतालाई हामीले  आगामी चार वर्षसम्म मूलमन्त्र बनाएर काम गनेर् छांै  । हाम्रो  कार्यकाल सकिदासम्म जनताले  हाम्रा सबै  प्रतिबद्धता पूरा भएको  पाउनुहुने छ ।

हल्ला धे रै  गर्नुभयो,  काम भएन भन्छन् नि ?

हामीले  गरे का काम नै  नमूनायो ग्य रहे का छन् । स्थानीय तहमा नया खालको  कामको  सूत्रपात गनेर्  स् थानीय तहका रुपमा हामी रहे का छौ ं । अब खरको  छानो  हटाउने  कार्यक्रम हामीले  शुरुवात गरे पछि सरकारले  यसै  वर्षबाट आरम्भ गनेर्  भएको  छ । हामी जनताको  मनमा छिटो  छुने  खालका कार्यक्रम गनेर्  कुरामा ध्यान दिने  गर्दछौ ं । यसले  गर्दा पनि के ही चर्चा भएको  हुन सक्छ । विकास भन्ने  कुरा चरणगतरुपमा हुन्छ । कतिपय वहुवर्षीय यो जनाहरु निर्माणका क्रममा रहे काले  पनि काम नदे खिएको  हुनसक्छ । तर हामीले  काम भने  निरन्तर गरिरहे का छौ ं । आधुनिक वसपार्क निर्माणको  क्रममा रहको  छ । अटो  भिले ज निर्माण अन्तिम चरणमा रहे को  छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै  वडाबाट एकीकृत सम्पत्ति कर बुझिन थाले को  छ । तुलसीपुर बजार व्यवस् थापनका लागि पनि यो  वर्ष के ही काम भएको  छ । यस् ता धे रै  काम भएका छन् । हामीसग जनताका अपे क्षा धे रै  छन् । यसकारण पनि हामीले  गरे का कामहरु नदे खिएका हो लान् । तर हाम्रो  कामको  गति सधै  उस् तै  तीब्र छ ।

बीचमा रो किदै  र सूचारु हुदै  आएको  तुलसीपुर टरिगाउ“विमानस्थल रो कियो  किन ? दीर्घकालीन रुपमा सुचारु हुन नसक्नुका खास कारण के  छन् ?

टरिगाउ विमानस्थल सञ्चालनलाई हामीले  चुनावी प्रतिबद्धतामा समे त राखे का थियौ ं । विमानस् थल सञ्चालनका लागि हामीले  गनेर्  भने को  पहल मात्रै  हो  । के ही पहल गरे र सञ्चालन पनि गरियो  । तर इन्धन डिपो  स् थापना गर्न नसक्दा नियमित सञ्चालनमा समस् या आयो  । के ही समय अगाडि विमान कम्पनीले  अचानक भाडा बढाएर बन्द ग¥यो  । तर यो  पूर्णरुपमा बन्द भएको  हो इन । हामीले  दीर्घकालीनरुपमा सञ्चालन हो स् भन्ने  सो चका साथ अहिले  काम गरिरहे का छांै  । सरकारले  निर्माण गनेर्  भने को  वै कल्पिक विमानस् थलका रुपमा यही विमानस् थललाई विकसित गरिने छ भन्ने  हाम्रो  विश्वास रहे को  छ । विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्नुको  कारण इन्धन डिपो  नै  हो  । यसका साथै  अलि ठूला प्रकृतिका जहाज बसाल्नका लागि धावनमार्ग बढाउनुपनेर्  दे खिन्छ । यसबारे मा हामीस“गै  यस क्षे त्रका के न्द्रमा रहने  ने ताहरुले  पनि विशे ष पहल गर्नुपनेर्  दे खिन्छ । विमानस् थल नियमित सञ्चालन हुने  कुरामा हामी निकै  आशावादी छौ ं ।

खरको  छानो  हटाएर टिन लगाउने  अभियान कहा सम्म पुुग्यो  ?

गरिब तथा विपन्न वर्गलाई लक्षित गरे र ल्याइएको  खरको  छानो  विस् थापन गनेर्  कार्यक्रमको  पहिलो  चरण सकिएको  छ । यस चरणमा हामीले  करिब पा“च सय घरमा टिनका छाना लगाउन सफल भएका छौ ं । आर्थिक अभावका कारण असुरक्षित तवरले  वस् न बाध्य जनतालाई लक्षित गरे र ल्याइएको  यस कार्यक्रमलाई हामीले  यो  आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिएका छौ ं । खुशीको  कुरा के  छ भने  सरकारले  यो  कार्यक्रमलाई यस वर्षबाट के न्द्रीय बजे टमा पनि राखे को  छ । यो  हाम्रा लागि निकै  उत्साहको  कुरा हो  । यो  वर्ष हामीले  करिब एक हजारजति घरमा टिनको  छानो  लगाउने  सो च बनाएका छांै  ।

शिक्षा र स् वास् थ्यले  बजे टमा कत्तिको  स् थान पाएका छन् ?
शिक्षा र स् वास् थ्य विकासका आधारभूत कुराहरु हुन् । अन्य विकास जतिसुकै  गरे  पनि शिक्षा र स् वास् थ्यको  विकास हुन सके न भने  वास् तविक विकासको  अर्थ रह“दै न । यसपटक हामीले  शिक्षा र स् वास् थ्यलाई कृषि र पूर्वाधार विकासपछि पहिलो  प्राथमिकतामा राखे का छौ ं । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रे जी माध्यमबाट अध्यापन गराउनुका साथै  समग्र शिक्षाको  गुणात्मकता बृद्धिका लागि विभिन्न नयँ“ खालका कार्यक्रमहरुको  यो  वर्षबाट सूत्रपात गनेर् छौ ं । यसका साथै  स् वास् थ्यको  विकासका लागि यहा  रहे को  अञ्चल अस् पतालको  स् तरो न्नतिका साथै  स् वास् थ्य के न्द्र र नगर स्वास्थ्य प्रबद्र्धन के न्द्र स् थापनामा जो ड दिइने छ । हरे क वडामा एम्बुले न्सका साथै  स् वस् थ जनता स् वस् थ उपमहानगर भन्ने  नारालाई मूर्तरुप दिनका लागि विभिन्न स्वास्थ्यका बारे मा यो जनाहरु निर्माण गरे र कार्यान्वयन गनेर् छौ ं ।

तुलसीपुर बसपार्कलाई व्यवस् िथत गनेर्  काम कहा सम्म पुग्यो  ?

अहिले  करीब ७० प्रतिशत काम पूरा भएको  छ । बसपार्कलाई आधुनिक बनाउनका लागि नया तरीकाले  काम भइरहे को  छ । बसपार्कमा रहे को  अटो भिले ज अब के ही समयमै  नया ठाउ मा जाने छ । त्यसपछि बसपार्कले  नया स्वरुप लिने छ । व्यावसायिक टहराहरु निर्माण भइसके का छन्, सडक कालो पत्रे  हु दै छ । अब मुख्य भवनको  कुरा हो , त्यो  पनि तीब्ररुपमा काम अगाडि बढिरहे को  छ । के ही समयमै  यहा“ले  आधुनिक स् वरुप दे ख्नुहुने छ ।

यो  आर्थिक वर्षका नया कार्यक्रमहरु के –के  छन् ?

यो  वर्षलाई हामीले  कृषि वर्षका रुपमा घो षणा गरे र काम गनेर् छौ ं । यसको  शुरुवात निःशुल्क विरुवा वितरण गरे र भइ पनि सके को  छ । कृषि र पशुपालनमा तुलसीपुरलाई आत्मनिर्भर बनाउने  काममा हामी लागिरहे का छौ ं । यसका साथै  भौ तिक पूर्वाधार निर्माण विकासको  आधार भएकाले  भौ तिक पूर्वाधार निर्माण पनि हाम्रो  प्राथमिकता क्षे त्रभित्र रहे को  छ । विभिन्न क्षे त्रमा जनताले  अपे क्षा गरे अनुरुपका कार्यक्रम नै  हामीले  यो  वर्षबाट आरम्भ गरे का छौ ं ।

 

Loading...

About युगबोध

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top